Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: I/281

Herum ſchleudern, ſchlenkern, herum ſchweifen, ſtreichen, v. n. cykanowati ſe, pla očiti ſe, taulati ſe, potlaukati ſe, powalowati ſe, mor. pobaučeti ſe, blaukati ſe.Strany zdroje: I/302

Irren, 1. v. a. irre machen, turbare, meyliti, máſti, zaweſti, ſwéſti. 2) překážeti. 2. v. n. errare, blauditi, zablauditi, taulati ſe; ein irrendes Schaf, bludná owce. 3) v. rec. ſich irren, meyliti ſe, klamati ſe; chybiti, chybowati; bludně, ſceſtně ſmeyſſleti; darin haben ſie geirret, w tom pochybili.Strany zdroje: II/194

Schwärmen, v. n. wie die Bienen, rogiti ſe, foetus emittere. 2) fig. bauřiti, heyřiti, řáditi, tumultuari. 3) taulati ſe, potulowati ſe, plahočiti ſe, ſmolýkati. 4) fučeti, ſſjleti, insanire; es ſchwärmt in ſeinem Kopfe, fučj mu w kotrbě, má ſogky w hlawě.Strany zdroje: II/197

Schweifen, v. n. plahočiti ſe, taulati ſe, potulowati, vagari. II. v. a. ocas přidělati; geſchweift, ocaſatý; ein ſchön geſchweiftes Pferd, kůň s pěkným ocaſem. 2) pláknauti, eluere. 3) Das Getreide, sháněti, ſmetati.Strany zdroje: II/313

Umſtreichen, v. a. obmazati. 2) v. n. taulati ſe, potlaukati ſe. 3) přemazati.Strany zdroje: II/314

Umzichen Umziehen , v. n. ſmeykati ſe, ſmolýkati ſe, plahočiti ſe, taulati ſe; in der Welt, po ſwětě. b) ſtěhowati ſe, přeſtěhowati ſe, transmigrare. 2) v. a. přewlecy, přewljkati; ſich, ſe. b) přezauti, přezauwati; die Strümpfe, die Schuhe, punčochy, ſtřewjce. c) fig. potahowati; Jemanden, někoho. d) obgjti, obcházeti; das Land, zemi. e) obtáhnauti, obtahowati, obtočiti; einen Wald mit Netzen, les ſytj. f) zatahowati ſe; der Himmel umziehet ſich mit Wolken, nebe ſe mračny zatahuge.Strany zdroje: I/80

Ausſchwärmen, v. n. přeſtati wztekati ſe, taulati ſe, blázniti ſe; die Bienen haben ausgeſchwärmt, wčely přeſtaly ſe rogiti.Strany zdroje: I/83

Ausſtreichen, v. a. einen mit der Ruthe, wymrſkati, wyſſlehati, chloſta dáti; die Wäſche, ſſaty roztáhnauti, protáhnauti; ein Wort, eine Zeile, ſlowo, řádek wymazati; die Furche mit dem Pfluge, brázdu pluhem wyhnati; ſehr loben, wychwalowati; Ausſtreichen, v. n. běhati, wybjhati, taulati ſe.Strany zdroje: I/83

Ausſtreifen, v. n. wybjhati, taulati ſe; der Feind ſtreift bis an die Stadt, nepřjtel wytrhuge, wybjhá až k měſtu.