Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 5 skupin hesel.

Strany zdroje: I/288

Hitzig, adj. pálčiwý, horký, ardens; hitzige Krankheit, pálčiwá, (horká) nemoc, hlawnička. 2) hitziges Eiſen, řeřawé, žjrné železo. 3) fig. horký; hitziges Geblüt, horká krew; ein hitziges Gefecht, tuhé potýkánj; ein hitziges Pferd, prudký, bugný kůň; ein hitziger Menſch, prudký, prchliwý člowěk, z horka nakwaſſený. adv. pálčiwě, horce, prudce; nicht ſo hitzig! ne tak zprudka.Strany zdroje: II/238

Stark, m. adj. comp. ſtärkere, ſtärkſte. 2) ſylný, fortis; ſehr ſtark, přemocný, přeſylný; ein ſtarker Mann, ſylný, řičný muž, vir robustus; ſtark ſeyn, ſylným býti; — werden, vſylněti, zſyliti ſe. b) kořenatý; ſtarker Wein, kořenaté wjno. c) hřmotný; ſtarke Stimme, hřmotný hlas. d) prudký, bruſký, walný; ſtarker Strom, prudká, walná řeka. e) tuhý, twrdý, pewný, ſtarker Schlaf, tuhé, pewné, twrdé, ſylné ſpanj. f) zběhlý; ſtark in einer Wiſſenſchaft ſeyn, zběhlým býti w něgakém vměnj. g) prožluklý; ſtarke Butter, prožluklé máſlo. h) walný, mnohý, přemnohý; ein ſtarkes Heer, walné wogſko. i) ein ſtarker Geiſt, wolnowěrec, ſwobodowěrec.Strany zdroje: II/242, II/243

Steif, adj. tuhý, korawý; ſteife Hände, tuhé, ztuhlé ruce; ſteif werden, tuhnauti, ztuhnauti; ſteifer Metz, twaroh. 2) Vor Kälte, zkřehlý, rigidus. 3) Steife Lein 243 wand, kljžené plátno. 4) fig. ſteif auf etwas ſehen, na něco wypauliti, wytřeſſtiti oči; ſteif und feſt auf etwas beharren, pewně na ſwém ſtáti; ein ſteifer Vorſatz, ſylné předſewzetj; ein ſteifer Sinn, vrputiloſt, vrputilá, ſwemyſlná hlawa, kotrba; ſteifes Compliment, nucená poklona; adv. ztuha; fig. der Glieder, nuceně. 2) vrputile.Strany zdroje: II/450

Zähe, adj. tuhý, haužewný, haužowatý; Fleiſch, maſo; Wein, wláčkowité a plché wjno; zehe werden, haužowatěti, wláčkowatěti. 2) fig. haužewný, nevžilý, ſkrbný; er iſt ein wenig zähe, geſt haužwička. b) zähes Leben, tuhé žiwobitj, zapeklá duſſe.Strany zdroje: I/200, I/201

Feſt, adj. pewný, firmus; fig. ſtálý, trwánliwý, ſtabilis; ſich feſt ſetzen, oſaditi ſe. 2) tuhý, twrdý, compactus; feſtes Brod, tuhý chléb, feſter Teig, tuhé těſto; feſtes Geſtein, twrdé kamenj; fig. ſylný; feſt 201 ſchlafen, twrdě ſpáti; feſter Schlaf, twrdý ſen; das feſte Land, ſuchá země; feſt machen, vtužiti, vpewniti; ſich, mor. zamrazyti ſe; feſt, d. i. unverletzlich, zamražený. adv. pewně, tuze, ſylně, twrdě.