Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 7 skupin hesel.

Strany zdroje: I/257

Grund-, ġruntownj; das Grundbuch, ġruntownj knjha. 2) základnj, ſpodnj, fundamentalis; das Grundgeſetz, základnj, zemſký zákon; die Grundlinie, základnj, ſpodnj čára. 3) hlawnj; die Grundregel, hlawnj prawidlo. 4) půwodnj, prwotnj; die Grundſprache, prwotnj, půwodnj gazyk; der Grundſtoff, prwotnj, žiwelná čáſtka. 5) ſtežegný, cardinalis; die Grundzahl, čjſlo ſtežegné. adv. im guten Sinne, wyſoce, pře-, z ġruntu; grundgelehrt, wyſoce včený; grundgütig, předobrotiwý. 2) im nachtheiligen Verſt. prach-, grundfalſch, prachfaleſſný; das iſt grundfalſch, to ge pauhá lež; grundböſe, prachzlý; grundfaul, prachleniwý.Strany zdroje: I/289

Hoch-, wyſoký; das Hochwildpret, wyſoká zwěř. 2) wyſoce; hochgelehrt, wyſoce včený; hochgebohren, wyſoce vrozený; hochgelobt, hochpreislich, weleſlawný; hochachtbar, wyſoce, mnoho wážený; hochfürſtlich, knjžecý; hochgräflich, hraběcý.Strany zdroje: II/187

Schriftgelehrte, m. zákonjk, bohoſlow, bohomluwec, včený w pjſmě, theologus.Strany zdroje: II/380

Vielmehr, conj. tjm ſpjſſe, tjm wjce, mnohem wjce . b) raděgi; ein gelehrter oder vielmehr ein großer Mann, včený nebo raděgi weliký muž.Strany zdroje: II/433

Wie, adv. kterak, quomodo; wie iſt das zugegangen? kterak ſe to ſtalo? wie? kterak? ſage ihm, wie er es machen ſoll, powěz mu, kterak to má dělati; wie ſo? b) gak, quo modo; wie gehet es dir? gak ſe máš? gak ſe ti wede? wie heißt die Stadt? gak ſe to měſto gmenuge? wie groß war es? gak weliké bylo? wie lange iſt es her, gak dáwno ge tomu? wie theuer iſt es? gak drahé, zač geſt? wie bald iſt es um uns geſchehen! gak brzy geſt po nás! wie man will, gak kdo chce; wie geſagt, gak ſem řekl; wie elend! gak bjdný! wie wohl haſt du gethan! gak dobřes včinil! II. conj. gakž, uti; wie ich ſehe, ſo iſt er ſehr groß, gakž widjm, geſt welmi weliký; wie du gedient haſt, ſo — , gakž ſy ſlaužil, tak —; b) gakož, quemadmodum; laß die Welt, wie ſie iſt, nech ſwěta, gakž geſt; ſein Bruder wie auch ſeine Schweſter, geho bratr gakož y geho ſeſtra. c) gako, co; machs wie ich, děley gako gá; ſchön wie ein Engel, kráſný gako anděl; reich wie du, bohatý gako ty; wenn ich wie du wäre, kdybych byl tebau. d) wie viel? kolik; wie alt biſt du? kolik ge ti let? wie, wenn er es nun thäte? což kdyby to nynj včinil? ſey wie es wolle, buď gak buď; wie kömmt es, čjm ge to? e) wie gelehrt er auch iſt, gakkoli geſt včený; wie viel ich auch rede, gakžkoliwěk mnoho mluwjm.Strany zdroje: II/443

Wohlgelehrt, adj. zwláſſtě včený.Strany zdroje: I/232

Gelehrt, adj. včený, vmělý, doctus, eruditus; adv. včeně, vměle.