Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 11 skupin hesel.

Strany zdroje: II/262

Stümmeln, v. a. zhanobiti, vřezati; S. Verſtümmeln.Strany zdroje: II/264

Stutzen, I. v. n. trkati ſe, arietare. b) mit den Gläſern, ſklenice ſrazyti, přiťuknauti. c) zaſtawiti ſe, zarazyti ſe, percelli. d) koſyti ſe, faukati ſobě, wywáděti ſobě, fintiti ſe; das ſtutzt! to blýſká. II. v. a. vřezati; einem Pferde den Schwanz, vſeknauti, vřezati koňowi ocas. 2) oſtřihati; die Haare, oſtřihati wlaſy.Strany zdroje: I/8

Ablöſen, v. a. odwázati, rozwázati. 2) ein Glied, opatrně vřezati, odgjti, aneb odnjti. 3) odlaučiti, odlepiti. 4) einander, ſtřjdati ſe, die Wache, ſtráž ſtřjdati.Strany zdroje: II/363

Verſchneiden, v. a. ſeſtřihati, rozſtřihati; alles Tuch, wſſecko ſukno. b) rozkrágeti, zkrágeti; viel Brod, mnoho chleba. c) ſeřezati; alles Stroh, wſſecku ſlámu. d) rozžižlati; einen Leib Brod, pecen chleba. e) vſtřihati; ſich die Nägel, ſobě nehty. f) přiſtřihnauti, vſtřihnauti; ſich die Haare, ſobě wlaſy. g) přeřezati, vřezati; den Nabel, pupek; die Aeſte, wětwe. h) wykleſtiti, wyřezati; einen Menſchen, člowěka; ein Verſchnittener, kleſſtěnec, wyřezanec; ein verſchnittener Eber, wepř; eine Sau, miſſka, nunwice; ein alt verſchnittener Ochs, ſtarořezanec.Strany zdroje: I/9

Abnehmen, v. a. odgjmati, odnjti, ſnjmati, ſnjti, vbjrati, vgjmati; a) den Rahm, ſmetanu zbjrati, ſebrati; b) einem ein Glied, aud odnjti, vřezati; c) den Bart, bradu oholiti; d) den Schafen die Wolle, owce oſtřihati; e) den Hut, klobauk ſmekati, ſmeknauti; f) es läßt ſich daraus aneb daran abnehmen, z toho ſe porozumjwá, wyrozuměti může, zawjrati dá; g) den Eid abnehmen, přjſahu od někoho přigjmati. 2) v. n. ſcházeti, vbýwati, menſſowati ſe, vpadati; a) der Mond nimmt ab, měſýc ſcházý, das Abnehmen des Mondes, ſcházenj, vbýwánj měsýce; b) der Menſch nimmt ab, člowěk chřadne, ſcházý; c) das Geſchlecht kommt ins Abnehmen, ten národ, to pokolenj hyne, padá, tratj ſe; d) mein Geſicht und Gedächtniß hat gar ſehr abgenommen, zrak a pamět přjliš ſe mi ſkrátili, ztratili.Strany zdroje: I/11

Abſägen, v. a. pilau vřezati, odpilowati, vpilowati.Strany zdroje: I/12

Abſchneiden, v. a. 1) chleba, odkrogiti, ſkrogiti, vkrogiti. 2) nůžkami, odſtřihnauti, vſtřihnauti. 3) nožem aneb pilau, odřezati, vřezati. 4) wlaſy, wlnu, oſtřihati. 5) obilj, tráwu, poſýcy, poſekati, ſeſýcy, sſekati; požjti, ſežjti. 6) ſich die Nägel, nehty ſy obřezati. 7) hrdlo podřezati, krk vřezati, abſcindere, amputare. 8) eine Gans, hus zařezati. 9) die Hoffnung, naděgi odnjti, v ſamé huby někomu vřezati, vſtřihnauti. 10) den Weg, ceſtu přetrhnauti, zabawiti. 11) einem alle Ausflüchte, někomu wſſecky auſkoky a zámyſly poodgjmati, poodřezáwati, reſecare. 12) die Ehre, na cti vtrhati, ze cti laupiti, detrahere alicui.Strany zdroje: I/13

Abſchwarten, v. a. kůži ſtáhnauti, olaupati. 2) einen Kalbskopf, telecý hlawičku opařiti. 3) einen Bretblock, kládu na prkna z kůry olaupati; kraginy, t. g. kragnj prkna v kůry odpilowati, vřezati.Strany zdroje: I/17

Abſtutzen, v. a. obraubiti, obřezati, odtjti , okuſatiti, vřezati, vtjti, detruncare.Strany zdroje: I/158

Einfeilen, v. a. wypilowati, pilnjkem wřezati.Strany zdroje: I/166

Einſchneiden, v. a. wraubiti, zařjznauti, ( als ein neutrum, zařezati ſe), incidere. 2) wrýti, wřezati, wyřezati, inſculpere. 3) Brod in die Suppe, chleba do poljwky nakrágeti. 4) Das Getreide, požjti, metere.