Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 20 skupin hesel.

Strany zdroje: I/278

Heraus kommen, v. n. wygjti, wycházeti; wen gjti, exire. 2) fig. Es kommt auf eines heraus, přigde na gedno, gedno geſt; das käme ſchön heraus! toby bylo pěkné! toby pěkně wypadalo! wenn es heraus kömmt, proneſeli ſe to? dabey kommt nichts heraus, z toho nic newygde, nepogde žádný vžitek.Strany zdroje: I/301

Intereſſe, n. vžitek; důležitoſt, wážnoſt.Strany zdroje: II/74

Nutzen, m. vžitek, požitek, usus; zu was Nutzen? k gakému vžitku? ſich etwas zu Nutzen machen, něco k ſwému vžitku obrátiti; auf ſeinen Nutzen ſehen, vžitku ſwého hleděti; Nutzen bringen, vžitek přináſſeti; kleiner Nutzen, vžiteček.Strany zdroje: II/75

Nutzung, f. vžitek, požitek, požjwánj.Strany zdroje: II/102

Privat-, ſaukromný; prywátnj, oſobnj; die Privatperſon, prywátnj oſoba. 2) oſobnj; der Privatnutzen, prywátnj oſobnj vžitek. 3) ſaukromnj; der Privathaß ſaukromné záſſtj.Strany zdroje: II/102

Profit, m. zyſk, vžitek, weydělek; dim. das Profitchen, zýſſtěk, weyděleček.Strany zdroje: II/184

Schöpfen, I. v. n. a) técy, fluere; das Schiff ſchöpft Waſſer, lodj teče. b) pjti; Der Falke ſchöpft, ſokol pige. c) oſeypati ſe; der Hopfen ſchöpft, chmel ſe oſeypá. II. v. a. a) čerpati, wážiti, nabjrati, sl. čřjti, začřjti, haurire; Waſſer, wodu; leer ſchöpfen, wywážiti. b) das Fett oben abſchöpfen, maſtnotu ſeshora ſebrati. c) Friſche Luft, čerſtwého powětřj požjwati, na čerſtwé powětřj wygjti. b) Athem, oddychnauti ſobě. e) Hoffnung, naděge nabyti. f) Argwohn, w podezřenj bráti, wzýti. g) Nutzen, vžitek mjti, doſáhnauti. h) Muth, ſrdce ſobě dodati.Strany zdroje: I/71

Ausbeute, f. weydělek, vžitek, hornj podjl; im Kriege, kořiſt.Strany zdroje: II/249

Stiften, v. a. ženkličku nawljknauti; fig. založiti, nadati, condere, constituere; eine Univerſität, wyſoké ſſkoly založiti, zarazyti. 2) zaſwětiti; einen Feyertag, ſwátek. 4) zgednati; Frieden, zgednati, zawřjti pokog. 5) Freundſchaft, w přátelſtwj wgjti, přátelſtwj včiniti. 6) ploditi, tropiti; viel Unheil, Unglück, mnoho neſſtěſtj natropiti, naploditi, ztřápati, ſpjlati. 7) přináſſeti; Nutzen ſtiften; vžitek způſobiti, přineſti. 8) zaweſti; was haſt du wieder geſtiftet, což ſy zaſe zawedl, zakauſl, dokázal.Strany zdroje: II/302

Uiberſchlagen, v. n. přechýliti ſe; die Wage, wážky. b) přemrſſtiti ſe; das Kind, das Pferd ſchlägt über, djtě ſe přemrſſtilo; kůň ſe přemrſſtil. c) potáhnauti ſe; mit Schimmel, pleſniwěti. d) odwlažiti ſe, odrazyti ſe, odrážeti ſe; das Bier, der Wein, piwo, wjno; überſchlagen laſſen, nechati odrazyti; überſchlagenes Bier, odražené piwo. 2) v. a. založiti; die Aermel, rukáwce. b) přiložiti, přikládati; warmen Wein, teplé wjno . c) otlaucy; einen Hund, pſa; ein überſchlagener Hund, otlučený pes. d) ſich, přemrſſtiti ſe; (rücklinks wie ein Pferd, na znak gako kůň.) e) eine Stelle, ein paar Blätter, mjſto, pár liſtů. f) etwas aus der Waagſchale, něco zběžně přewážiti; die Koſten, den Gewinn, zběžně náklad, vžitek připočjtati.Strany zdroje: II/361

Verſchlag, m. zkauſſka. 2) prodag, odbyt. 3) zyſk, vžitek. 4) bedněnj.Strany zdroje: II/398

Vortheil, m. vžitek, zyſk; mit Vortheil verkaufen, prodáwati, s zyſkem; auf ſein Vortheil bedacht ſeyn, zyſku ſwého hledati. b) proſpěch; zu deinem Vortheile, k twému proſpěchu; ſeinen Vortheil in acht nehmen, proſpěchu ſwého ſſetřiti, hleděti; dem Feinde den V. abgewinnen, nepřjtele přechytřiti, předſkočiti, předſpjſſiti. c) předek, přednoſt. d) wýhoda, fortel; etwas mit einem gewiſſen Vortheile thun, něco s giſtým fortelem činiti. e) pochwala, oſla a; er zeichnet ſich zu ſeinem Vortheile aus, wyznamenáwá ſe k ſwé pochwale.Strany zdroje: II/399

Vorwalten, v. n. zřegmý býti; daß dero Nutzen hierunter vorwalte, by gegich vžitek w tom byl zřegmý; die Gnade vorwalten laſſen, miloſti ſſetřiti, mjſto dáti; es waltet kein Zweifel vor, žádná nepozůſtáwá pochybnoſt; der Eigennutz waltet bey ihm vor, ſamozyſſtnoſt ho opanowala, poſedla.Strany zdroje: II/412

Wegen, praep. pro (nicht ſkrz ), propter; wegen einer Sache, pro něco; der Leute wegen, pro lidi; wegen ſeines Nutzens, pro ſwůg vžitek; dieſer Urſache wegen, pro tu přjčinu, za tau přjčinau; der Erbſchaft wegen, wohin gehen, někam gjti, pro, o, ſtrany dědičtwj; wegen deiner, pro tebe.Strany zdroje: I/97

Behuf, m. proſpěch, zyſk, vžitek; zu deſſen Behuf, k tomu cýli a koncy.Strany zdroje: I/155

Eigennutz, m. wlaſtnj zyſk, vžitek. 2) zyſku žádoſt.Strany zdroje: I/189

Ertrag, m. autěžek, vžitek; weynos, weynoſek.Strany zdroje: I/214

Frommen, v. n. zyſſtnu býti, platnu býti, vžitek přineſti. Das Frommen, vžitek, platnoſt.Strany zdroje: I/214

Frucht, f. auroda, požitek zemſký, obilj, požiwenj, fructus. 2) von den Bäumen, owoce, pomum. 3) bey den Thieren, plod, ol. zárod, zárodek, fetus. 4) fig. požitek, vžitek, platnoſt, utilitas.Strany zdroje: I/235

Genuß, m. požjwánj, uſus fructus. 2) požitek, vžitek.