Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: I/5

Abgehen, v. a. obcházeti něco, obchoditi, vchoditi. 2) v. n. odgjti, vgjti, odcházeti, ſcházeti, vhnauti. 3) od práwa, neb od zdánj ſwého vpuſtiti, vſtaupiti. 4) mit Tode, ſmrtj ſgjti. 5) vbýwati, vcházeti, nedoſtáwati ſe; die Farbe geht ab, barwa pauſſtj; es geht ihm nichts ab, ničeho ſe mu nenedoſtáwá, Kom. w ničemž nemá nedoſtatku. 6) es wird ohne Blutvergießen nicht abgehen, neſegde, neſkončj ſe bez krweprolitj.Strany zdroje: I/84

Ausweichen, v. n. wyhnauti, wyhýbati ſe, vſtaupiti, vhnauti ſe; der Fuß iſt mir ausgewichen, noha ſe mi ſmekla, ſwezla; zwey Wägen können einander ausweichen, dwa wozowé ſe mohau minauti.Strany zdroje: II/417

Weichen, v. irr. n. ich wich, gewichen, vſtaupiti, vſtupowati, cauwnauti, (caufati), cedere; nicht ein Fußbreit weichen, nevſtaupiti ani nohy zſſjřj; aus den Gliedern, z řady wyſtaupiti; der Feind weichet, nepřjtel cauwá, vſtupuge. b) vhnauti ſe; aus dem Wege, s ceſty; weiche aus! vhni ſe! wary! cuky, na ſtranu. c) tjhnauti; der iſt gewichen! ten tjhl, ten tjhnul! d) fig. vſtaupiti; der Macht, der Liebe, dem Unglücke, mocy, láſce, neſſtěſtj. e) vchýliti ſe, vſſinauti, wyſſinauti; vom Pfade der Tugend, s ceſty ctnoſti. f) vſtaupiti; an Gelehrſamkeit, co ſe týče včenoſti.Strany zdroje: II/474

Zurücktreten, v. n. vſtaupiti, odſtaupiti; wie die Blattern, zarazyti ſe, do těla ſe wrazyti.Strany zdroje: II/477

Zuſchneiden, n. Tuch, ſtřihati; Holz, řezati; Brot, krágeti. 2) v. a. přiſtřihowati, přiřezáwati, přikragowati; knapp zu ſchneiden, vſtaupiti, vſkrbiti.Strany zdroje: I/103, I/104

Beſcheiden, v. a. vděliti, přiſauditi; mir 104 war es nicht beſchieden, mně to nebylo ſauzeno. 2) jemanden an einen Ort, powolati, wykázati mjſto. 3) ſich einer Sache beſcheiden, něco opuſtiti, od něčeho vpuſtiti, vſtaupiti.Strany zdroje: I/17

Abtreten, odkročiti, odſtaupiti, ſ. Treten. 1. v. a. Den Abſatz abtreten, podpatek ochoditi. Einen Weg, ceſtu vſſlapati, den Ton, wyſſlapati. Einem ſein Recht, ſein Haus abtreten, někomu ſwého práwa, ſwého domu popuſtiti, poſtaupiti. 2. v. n. odſtaupiti, vſtaupiti. Bey einem abtreten, v někoho ſtaupiti, hoſpodu wzýti, zaſtawiti ſe.Strany zdroje: I/177

Entweichen, v. n. wyſmeknauti, ſ. Ausweichen. 2) vſtaupiti, vgjti, vcházeti, vſſinauti, vprchnauti, odběhnauti. Ein Entwichener, odběhlý. Die Entweichung, vſſinutj, prchnutj, odběhnutj.Strany zdroje: I/209

Fortrucken, v. n. poſtaupiti, vſtaupiti, dále ſe hnauti, vſſinauti ſe.