Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 3 skupiny hesel.

Strany zdroje: II/411

Weg, m. ceſta, via; ein hohler Weg, auwoz, hluboká ceſta; gerades Weges, rownau, přjmau ceſtau; einen Weg nehmen, einſchlagen, ceſtu ſy wywoliti; ſich auf den Weg machen, na ceſtu ſe wydati, gjti, ſe dáti; einen Weg gehen, reiſen, ceſtau gjti; einem in den Weg kommen, w ceſtu, w ſtřjc někomu wgjti, wygjti; in den Weg legen, w ceſtu kláſti; den Weg bahnen, ceſtu prokleſtiti, prodělati; den rechten Weg verfehlen, s ceſty ſgjti; einen Weg zurück legen, ceſty vgjti; ſeinen Weg fortſetzen, ceſtu dále konati; ſein Weg trug ihn durch einen Hain, vdálo ſe mu gjti hágem; eine Meile Weges, mjli ceſty; unter Weges, na ceſtě; unter Wege laſſen, bleiben, opuſtiti, ponechati; es hat gute Wege, to má kdy, o to ge hey; na tom nic neſegde; keines Weges, nižádným způſobem; den Weg Rechtens betreten, na práwnj ceſtu naſtaupiti; von dem Wege der Tugend weichen, vſſinauti ſe s ceſty ctnoſti; Jemanden aus dem Wege räumen, někoho s ceſty ſkliditi; geh deinen Weg, gdi ſwau ceſtau; packe dich deiner Wege, gdi po ſwých.Strany zdroje: II/469

Zufall, m. pl. Zufälle, náhoda; ein blinder Zufall, ſlepá náhoda; durch Zufall, náhodau. 2) přjhoda; verſchiedene Zufälle, rozličné přjhody; es hat ſich ein Zufall ereignet, ſtala ſe přjhoda, přihodilo ſe, vdálo ſe. 3) přjpad, přjpadnoſt; gichtige Zufälle, dnawé přjpady, přjpadnoſti.Strany zdroje: I/181

Ergeben, v. a. dáti, wzdáti, poddati; rec. ſich ergeben, poddati ſe; ſich der Arbeit, prácy ſe oddati; der Faulheit, wydati ſe na lenoſt; ſich in den Willen Gottes, odewzdati ſe do wůle Božj. 2) v. n. wydati; das Korn ergiebt nicht, žjto newydáwá. fig. rec. Es ergab ſich, přihodilo ſe, vdálo ſe. Daraus ergiebt ſich, z toho náſleduge, pocházý. Die Ergebung, wzdánj, odewzdánj.