Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 6 skupin hesel.

Strany zdroje: I/343

Kurz, kürzer, adj. krátký, brevis; ſehr kurz, kratičký, der Tag wird kürzer, dne vbýwá; 2) fig. den Kürzern ziehen, prohrati; zu kurz kommen, ſſkodu mjti, vgmu trpěti. 3) kurze Waare, drobné zbožj; kurze Brühe, huſtá gjcha, omáčka; adv. krátce, breviter; kurz halten, na krátce držeti; vor kurzem, nedáwno; in kurzem, brzy, w mále; mach es kurz, děley zkrátka; kurz und gut, zkrátka, ſlowem; kurz vorher, málo před tjm; kurz darauf, málo, brzo potom; über lang und kurz, na dlauze, nebo na krátce; Jemanden kurz und lang nennen, nadáwati, přezdjwati někomu.Strany zdroje: II/4

Landverderblich, adj. zemi ſſkodný, zemi na vgmu, na ſſkodu.Strany zdroje: II/323

Unnachtheilig, adj. neſſkodný, co nenj na ſſkodu, na vgmu, adv. bezeſſkody, bez vgmy.Strany zdroje: II/469

Zufügen, v. a. připogiti, přičiniti, přidati. 2) Schaden, Nachtheil, Unrecht, ſſkodu, vgmu, křiwdu včiniti, způſobiti.Strany zdroje: I/2

Abbruch, m. 1) das Abbrechen, odlomenj, vlomenj, odtrhnutj, ſtrhnutj, vtrhnutj, auch odtrženj, ſtrženj. 2) das Abgebrochene, vlomek, vtržek, zlomek, ſrážka, vgma. Abbruch thun, vgjmati, vtrhowati, ſrážku, vgmu činiti.Strany zdroje: I/192

Euer, gen. plur. wás, veſtrum; ich werde mich euer annehmen, vgmu ſe wás; euer einer, geden z wás, waſſinec.