Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 35 skupin hesel.

Strany zdroje: I/273

Hebammenkunſt, f. babenj; babſké vměnj.Strany zdroje: I/315

Kenntniß, f. wědomoſt, powědomoſt, známoſt, notitia, ſcientia. 2) vměnj, vměloſt, ſcientia.Strany zdroje: I/338

Kriegskunſt, f. vměnj wogenſké.Strany zdroje: I/342

Kunſt, f. pl. Künſte, kunſſt, kunſt, (kumſt); 2) vměnj; die freyen Künſte, ſwobodná vměnj, artes liberales: die ſchwarze Kunſt, černokněžſtwj, nigromantia ( für necromantia). 3) řemeſlo, Schneiderkunſt. 4) die Waſſerſeige bei den Bäckern, ſtrogidlo.Strany zdroje: I/343

Kunſtverſtändig, adj. zběhlý w vměnj, w řemeſle, w kunſtu.Strany zdroje: II/29

Magiſter, m. miſtr (w vměnj); ein clericus, magſtr.Strany zdroje: II/42

Metallurgie, f. vměnj o kowjch, o rudách, Metallurgia.Strany zdroje: II/66

Natur-, přirozenj; der Naturforſcher, zpytowatel přirozenj. 2) přirozený; die Naturgabe, dar přirozený; das Naturgeſetz, zákon přirozený. 3) o přirozenj; die Naturkunde, f. vměnj o přirozenj; die Naturlehre, včenj o přirozenj.Strany zdroje: I/54

Arithmetik, f. arytmetyka, početnj vměnj.Strany zdroje: I/55

Arzney-, adj. lékařſký; Arzneybuch, kniha lékařſká, Arzneykunde, lékařſké vměnj.Strany zdroje: II/113

Rechenkunſt, f. početnj vměnj, počitářſtwj.Strany zdroje: II/115

Rechtsgelehrſamkeit, f. práwnj vměnj, juris prudentia; ſich der Rechtsgelehrſamkeit befleiſſigen, včiti ſe práwům.Strany zdroje: II/115

Rechtslehre, f. vměnj o práwjch.Strany zdroje: II/115

Rechtswiſſenſchaft, f. práwnj vměnj.Strany zdroje: II/116

Rednerkunſt, řečnické vměnj, řečňowánj.Strany zdroje: II/186

Schreibekunſt, f. vměnj pſánj, kraſopiſnoſt, kraſopis, Calligraphia.Strany zdroje: II/222

Sparkunſt, f. ſſetřiwoſt, vměnj ſſetřenj.Strany zdroje: II/234

Staatenkunde, f. vměnj, známoſt o mocnářſtwjch.Strany zdroje: II/234

Staatswiſſenſchaft, f. vměnj o zpráwě zemſké.Strany zdroje: II/238

Stark, m. adj. comp. ſtärkere, ſtärkſte. 2) ſylný, fortis; ſehr ſtark, přemocný, přeſylný; ein ſtarker Mann, ſylný, řičný muž, vir robustus; ſtark ſeyn, ſylným býti; — werden, vſylněti, zſyliti ſe. b) kořenatý; ſtarker Wein, kořenaté wjno. c) hřmotný; ſtarke Stimme, hřmotný hlas. d) prudký, bruſký, walný; ſtarker Strom, prudká, walná řeka. e) tuhý, twrdý, pewný, ſtarker Schlaf, tuhé, pewné, twrdé, ſylné ſpanj. f) zběhlý; ſtark in einer Wiſſenſchaft ſeyn, zběhlým býti w něgakém vměnj. g) prožluklý; ſtarke Butter, prožluklé máſlo. h) walný, mnohý, přemnohý; ein ſtarkes Heer, walné wogſko. i) ein ſtarker Geiſt, wolnowěrec, ſwobodowěrec.Strany zdroje: II/281

Tonkunſt, f. hudba, hudebnj vměnj, muzyka, musica.Strany zdroje: II/281

Tonkünſtler, m. hudebnjk, hudec, w hudebnjm vměnj zběhlý.Strany zdroje: II/281

Tonmeſſung, f. přjzwuk, vměnj o přjzwuku, prosodia.Strany zdroje: II/334

Unwiſſend, adj. newěda, non scius; thun, činiti. 2) nepowědomý, newědomý; mir iſt nicht unwiſſend, mně nenj nepowědomo; ich bin deſſen unwiſſend, negſem toho wědom, gſem toho newědom. 3) nezběhlý; in einer Wiſſenſchaft, in den Rechten, w vměnj, w práwjch. 4) nevmělý, ignorans, rudis; ein unwiſſender Menſch, nevmělec, nedovk.Strany zdroje: II/408

Wapenkunſt, f. erbownictwj, erbownj vměnj, heraldica.Strany zdroje: II/440

Wiſſenſchaft, f. wědomoſt , powědomoſt, notitia; zu Jedermans W., bekannt machen, wſſem wůbec wědomo, známo činiti. 2) wědomoſt, wěda, vměnj, scientia.Strany zdroje: I/91

Baukunſt, f. vměnj w ſtawěnj, architectura.Strany zdroje: I/94

Befleißen, v. rec. befliß, befliſſen, befleißigen, přičniti ſe, ſnažiti ſe, pilnoſt wynaložiti. Sich der Wiſſenſchaften befleißigen, na vměnj ſe oddati.Strany zdroje: I/133

Cabale, f. kabala, vměnj ſkrytých wěcý. 2) pletka, pleticha, motla.Strany zdroje: I/142

Dichtkunſt, f. werſſownictwj, báſnjřſtwj, vměnj báſnjřſké, poeſis.Strany zdroje: I/180

Erdmeßkunſt, f. zeměměřictwj, zeměměřické vměnj, geometria.Strany zdroje: I/193

Fach, n. pl. Fächer, přjhrada, police, prazdné prázdné mjſto w ſtěně, dim. Fächlein, přjhrádka. 2) fig. wěc, djlo, vměnj. Das iſt ſein Fach, to geſt geho wěc; das iſt nicht mein Fach, tjm ſe neobjrám.Strany zdroje: I/209

Fortgang, m. průchod, proſpěch, dařenj, proſpjwánj, ſucceſſus, progreſſus; in Kenntniſſen einen Fortgang machen, w vměnj proſpjwati.Strany zdroje: I/223

Gärtner-, zahradnický; Gärtnerkunſt, zahradnické vměnj.Strany zdroje: I/238

Geſchichtkunde, f. hyſtoryctwj, hyſtorycké vměnj.