Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 4 skupiny hesel.

Strany zdroje: I/35

Anführen, v. a. nawéſti, přiwéſti, přiwézti, vwéſti, vwoditi, 1) na woze, přiwéſti, přiwážeti; na lodj, připlawiti, advehere, adportare. 2) někoho někam wéſti, die Soldaten zur Schlacht anführen, wogſko k bitwě wéſti. 3) nawáděti, nawoditi, vwáděti, vwoditi, wyučowati, inſtruere. 4) k zlemu zlému nawéſti; podwéſti, oklamati, inducere; decipere. 5) připomjnati, přiwoditi, přiwozowati, vwáděti, vwoditi, vwozowati, adferre, memorare. Etwas zum Beweiſe anführen, něčo něco na důkaz přiwéſti, vwoditi.Strany zdroje: I/43

Annuliren, v. a. z lat. nulla, wnic, wniweč obrátiti, vwéſti, zničiti, sl. zniwečiti, abolere, tollere.Strany zdroje: I/59

Aufführen, a. v. v. a. nawézti, nawozyti, wywézti, wywozyti. 2) nahoru wyhnati, wywéſti, wzdělati, exſtruere. 3) přiwáděti, přiwoditi, vwáděti, vwéſti, vwoditi, inducere, introducere. 4) předſtawowati, prowozowati, vwozowati, producere. 5) ſich aufführen, chowati ſe, držeti ſe, zprawowati ſe, ſe gerere.Strany zdroje: I/66, I/67

Aufſetzen, 1. v. a. poſtawiti, ſtawěti, kláſti, nakláſti, položiti, naſázeti, poſaditi, ſázeti; den Hut, klobauk na hlawu dáti. die Haube der Braut, die Braut, očepiti, zawigeti. 2) ſich aufſetzen, poſaditi ſe; ſich wider Jemanden, poſtawiti ſe proti někomu. 3) Gut und Blut, gměnj y žiwot wſaditi, wynaložiti. 4) ſeinen Kopf aufſetzen, něco ſobě do hlawy zawzýti, ſwéwolným býti. 5) oklamati, oſſiditi, ſwéſti. 6) ſepſati, w ſpis vwéſti. 2. v. n. der Hirſch ſetzt auf, gelen doſtáwá nowé 67 rohy. 2) das Pferd ſetzt auf, kůň ſe ſmyſſil, má myš, geſſtěra, ſ. Koppen.