Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 14 skupin hesel.

Strany zdroje: I/301

Insgemein, adv. obyčegně, wůbec, obecně.Strany zdroje: I/305

Jedermänniglich, adv. wſſem wůbec; wſſichni wůbec.Strany zdroje: II/4

Landkündig, adj. wůbec známý, powědomý, prohláſſený.Strany zdroje: II/79

Offenkündig, adj. wůbec známý.Strany zdroje: II/132

Ruchtbar, adj. rozhláſſený, zgewný; ruchtbar ſeyn, wůbec znám býti; —werden, proneſti ſe, rozhláſyti ſe, na gewo wygjti; — machen, rozhláſati, rozhláſyti, proweſti, na gewo wyneſti.Strany zdroje: II/424

Weltberühmt, adj. wůbec známý, rozhláſſený, na ſlowo wzatý.Strany zdroje: II/424

Weltkündig, Weltbekannt, adj. wůbec známý, rozhláſſený. 2) we ſwětě zběhlý, zgezdilý.Strany zdroje: II/440

Wiſſen, v. irr. ich weiß, ich wußte, wüßte, gewußt, v. a. et n. wěděti, scire; ich weiß er kommt, wjm že přigde; ich weiß von nichts, newjm o ničem; wir wiſſen darum, wjme o tom; ſich ſicher wiſſen, bezpečna ſe wěděti; ſich viel mit etwas wiſſen, tuze ſe s něčjm wypjnati; einem etwas wiſſen laſſen, někomu něco zkázati, dáti wěděti; zu wiſſen bekommen, doſtati wědomoſt; einen Dank wiſſen, děkowati, djky wzdáwati; wiſſe, wěz; ſo viel ich weiß, gelikož, pokud wjm; er iſt meines Wiſſens noch nicht geſtorben, co gá, pokud wjm doſawád nevmřel; weißt du was? wjſſli co? zu wiſſen sey Jedermann, wſſem wůbec buď wědomo; weder aus noch ein wiſſen, newěděti kudy kam; der Allwiſſer, wſſewěda.Strany zdroje: II/440

Wiſſenſchaft, f. wědomoſt , powědomoſt, notitia; zu Jedermans W., bekannt machen, wſſem wůbec wědomo, známo činiti. 2) wědomoſt, wěda, vměnj, scientia.Strany zdroje: I/98

Bekannter, m. známý; bekanntermaßen, gak wůbec známo, powědomo.Strany zdroje: I/136

Convent, m. ſchromážděnj lidj wůbec, obzwláſſtně mnichů w kláſſteřjch, konwent.Strany zdroje: I/27

Allgemein, adj. wſſeobecný, vniuerſus; wſſem společný, obecný, omnibus communis. Allgemein machen, wůbec rozhláſyti, vulgare, allgemein werden, wůbec rozhláſſenu býti, zobecněti, vulgari.Strany zdroje: I/233

Gemein, adj. obyčegný, wſſednj, conſuetus; gemeine Waare, obyčegné zbožj. 2) proſtý, ſproſtý, ſproſtný, vulgaris, obecný, poſpolný, communis, ein gemeiner Soldat, ſproſtý wogák; ein gemeiner Menſch, ſproſták; das gemeine Beſte; obecné lepſſj; etwas gemein werden, owſſedněti; ſich gemein machen, stowaryſſiti ſe přjliš s někým. 3) obecnj, publicus, adv. obecně, ſproſtě; insgemein, wůbec, obyčegně; poſpolu.Strany zdroje: I/233

Gemeinnützig, adj. wůbec vžitečný; adv. k obecnjmu vžitku.