Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 6 skupin hesel.

Strany zdroje: I/43, I/44

Anriechen, 1. v. a. přiwoněti k něčemu, ol 44 facere; man riecht es ihm ſchon an, wo er geweſen iſt, giž po wůni poznati, kde byl. 2. v. n. zawáněti, zawoněti, olere.Strany zdroje: I/56

Athmen, 1. act. dechem, duchem do ſebe táhnauti; die Düfte der Roſen, wůni ružj do ſebe táhnauti. 2) dýchati, t. g. požjwati, hier athmet man nichts als Frieden, tu ſe ſamým pokogem dýchá. 3) wdechnauti, inſpirare. 2. neut. dýchati, oddychati, ſ. Athem holen.Strany zdroje: I/72

Ausduften, v. n. wywětrati, wůni ztratiti.Strany zdroje: I/72

Ausdüften, v. a. wůni, ſmrad wydáwati, wypauſſtěti; die Bäume düften ſüſſe Gerüche aus, ſtromowé libau wůni wydáwagj.Strany zdroje: II/258

Streuen, v. a. ſypati; Blumen auf den Weg ſtreuen, kwjtj ſypati na ceſtu; Zucker auf etwas, cukr na něco ſypati, cukrem něco poſypati. 2) házeti; Geld unter das Volk, penjze mezy lidi házeti. b) roztrauſyti; etwas unter die Leute ſtreuen, roztrauſyti něco mezy lidi, hin und her ſtreuen, verſtreuen, trauſyti, vtrauſyti. c) ſtláti; Stroh dem Viehe ſtreuen, ſtláti ſlámu pod dobytek, podeſtlati. d) das Getreide ſtreuet gut, obilj geſt dobré na ſlámu. e) fig. Gerüche, wůni wydawati wydáwati , wůni wanauti; das Streuen, ſtlánj.Strany zdroje: I/147

Düften, v. a. páru wyhnati, wůni wydáwati.