Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 8 skupin hesel.

Strany zdroje: I/301

Insgeſammt, adv. weſměs; wſſichni ſpolu, žádného newynjmage.Strany zdroje: II/142

Sammt, I. adv. Sammt und ſonders, wſſickni weſměs. 2) praep. ſpolu, y, et, una; ſammt Weib und Kindern, ſe ženau y s dětmi.Strany zdroje: II/142

Sämmtlich, adj. wſſickni weſměs, ſpolu, ſpolečně, wſſeliký, weſſkeren; das ſämmtliche Deutſchland, weſſkery Němcy.Strany zdroje: II/298

Uiberhaupt, adv. weſměs, auhrnkem, ſumau; überhaupt kaufen, ſumau kupiti; es waren ihrer überhaupt fünfe, bylo gich weſměs pět; überhaupt erzählen, weſměs powjdati.Strany zdroje: I/147, I/148

Durch, 1. præp. ſkrze, ſkrz, per, per medium; durch die Mauer, ſkrze zeď. 2) přes, trans, per; durch den Bach, přes řeku, durch den Wald, přes (ſkrze) les; die 148 ganze Nacht durch, hindurch, přes celau noc, durch alle Jahrhunderte, po wſſecky wěky. 3) iſt es ein Mittel, ſo ſteht im Böhm. der Inſtrumental: durch Geld, penězy, dadurch, tjm; durch Bitten, proſſenjm; durch die Thüre gehen, dweřmi gjti; durch das Fenſter ſehen, oknem ſe djwati. 4) durch einander, weſměs; alles durch einander mengen, wſſecko w hromadu ſmjſyti. 2. adv. naſkrz, weſkrz; die Schuhe ſind durch, ſtřewjce gſau naſkrz, durch und durch, naſkrz, weſkrz a weſkrz, zcela. 3. præp. inſep. in der Zuſammenſetzung mit Zeitwörtern, pro, pře, per, trans.Strany zdroje: I/149

Durchgängig, adj. průchodný, adv. naſkrz, weſkrz, weſměs, wſſudy.Strany zdroje: I/150

Durchſchnitt, m. prořjznutj, překrogenj, proſtřihnutj; rozdělenj. Im Durchſchnitte, weſměs, weſkrz, rozděljc ſtegný počet.Strany zdroje: I/237

Geſammt, adj. weſſkeren, weſſken, wſſecken, celý; mit geſammter Macht, wſſj mocý, ſylau; adv. alle insgeſammt, wſſickni docela, dokonce, weſměs.