Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 4 skupiny hesel.

Strany zdroje: I/280

Herrſchaft, f. wládařſtwj, panowánj, zpráwa, moc; die Herrſchaft führen, haben, wládnauti. 2) coll. von Perſonen , panſtwo; die junge Herrſchaft, mladj páni, mladá wrchnoſt. 3) ein Gebieth, panſtwj, wládařſtwj; die Herrſchaft Chlumetz, chlumecké panſtwj.Strany zdroje: II/77

Obrigkeit, f. wrchnoſt, dominium.Strany zdroje: II/82

Ordentlich, adj. řádný, pořádný, zpráwný; etwas ordentlich erzählen, něco pořádně powjdati, ein ordentlicher Mann, řádný, pořádný, zpráwný člowěk; der nichts von der Stelle läßt, vklidný. 2) náležitý, přjležitý, přjſluſſný, řádný; ordentliche Obrigkeit, přjležitá, řádná wrchnoſt. 3) oprawdowý, ſkutečný; ordentlicher Aufruhr, prawé, ſkutečné takměř zbauřenj; er hat uns ordentliche Grobheiten geſagt, on nám takměř ſkutečné nezdwořiloſti prawil. 4) obyčegný; in ordentlichen Fällen, w obyčegných přjpadnoſtech. adv. řádně, pořádně; ordentlich den dritten Tag, pokaždé třetj den, er wird ordentlich jung, takměř mládne.Strany zdroje: II/358

Verordnen, v. a. nařjditi, praecipere; die Obrigkeit verordnet, wrchnoſt nařizuge; eine Arzeney, ljk, lékařſtwj. b) zřjditi, vſtanowiti, nařjditi; verordneter Lehrer, nařjzený, vſtanowený včitel. c) předřjditi; zum ewigen Leben, k wěčnému žiwotu.