Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 8 skupin hesel.

Strany zdroje: I/31

Anbauen, v. a. začjti ſtawěti, wzděláwati, sl. budowati. 2. oſaditi ſe někde. 3. přiſtawěti, adſtruere. 4. změlniti, wzdělati, sl. zbudowati, excolere.Strany zdroje: I/59

Aufführen, a. v. v. a. nawézti, nawozyti, wywézti, wywozyti. 2) nahoru wyhnati, wywéſti, wzdělati, exſtruere. 3) přiwáděti, přiwoditi, vwáděti, vwéſti, vwoditi, inducere, introducere. 4) předſtawowati, prowozowati, vwozowati, producere. 5) ſich aufführen, chowati ſe, držeti ſe, zprawowati ſe, ſe gerere.Strany zdroje: II/343

Veredeln, v. a. vſſlechťowati, zſſlechtiti; das Obſt, owoce. 2) wzdělati; die Sitten, das Herz, mrawy, ſrdce. 3) zdělati, zděláwati; die Produkte, plodiny; die —lung, zſſlechtěnj, wzdělánj, zdělánj.Strany zdroje: I/90

Bauen, v. a. ſtawěti, ædificare; in die Luft bauen, zlaté hory ſtawěti. 2) dělati, wzdělati, wzděláwati. Neſter bauen, hnjzda dělati, hnjzditi ſe. Das Feld bauen, pole wzdělati, wzděláwati, colere agrum. 3) ſýti, ſázeti; in dieſem Lande baut man vielen Weitzen und Hopfen, w té zemi mnoho pſſenice ſe ſege, a chmele ſázý. 4) dobýwati; auf Metalle bauen, kowů dobýwati. 5) na někoho ſe ſpolehati, bezpečiti; ich baue ganz auf ihn, z cela ſe na něho ſpolehám; ich hätte Häuſer auf ihn gebaut, wſſecko bych mu byl ſwěřil; der Menſch iſt ſchön gebaut, ten člowěk ge kraſné kráſné oſtawy; dieſes Jahr haben wir wenig Getreid gebaut, letos gſme málo naklidili.Strany zdroje: I/91

Bearbeiten, v. a. wypracowati, na něčem pracowati; das Eiſen, železo kowati; das Feld bearbeiten, pole orati, wzdělati; das Bauholz, dřjwj kſtawěnj teſati. 2) ſich bearbeiten, přičniti, poſtarati ſe. Bearbeitung, f. práce, wypracowánj, wzděláwánj, přičiněnj.Strany zdroje: I/101

Bepflügen, v. a. zorati, wzdělati pole.Strany zdroje: I/107

Beſtellen, v. a. vſtanowiti. 2) zamluwiti, zakázati, obgednati; falſche Zeugen beſtellen, faleſſné ſwědky zgednati; Schuhe beſtellen, ſtřewjce zamluwiti, zakázati. 3) opatřiti, zaopatřiti, zřjditi; die Wirthſchaft, hoſpodářſtwj zřjditi; das Feld, pole wzdělati; eine aufgetragene Sache beſtellen, wyřjditi; einen Brief, pſanj dodati. Beſtellt, adj. vſtanowený, zřjzený, obgednaný, zamluwený, zakázaný.Strany zdroje: I/178

Erbauen, v. a. wyſtawěti. 2) fig. wzdělati, wzděláwati. Die Erbauung, wyſtawenj, založenj. 2) wzdělánj.