Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 11 skupin hesel.

Strany zdroje: I/255

Groll, m. záſſtj, (záſſť), kyſeloſt, simultas; einen Groll auf jemanden haben, newřjti, newražiti, zanewřjti na někoho.Strany zdroje: I/270

Haß, m. nenáwiſt, záſſtj, newraženj, odium.Strany zdroje: I/270

Haſſen, v. a. nenáwiděti, w nenáwiſti mjti; newražiti, newřjti na někoho, w záſſtj s někým býti, odiſſe.Strany zdroje: II/102

Privat-, ſaukromný; prywátnj, oſobnj; die Privatperſon, prywátnj oſoba. 2) oſobnj; der Privatnutzen, prywátnj oſobnj vžitek. 3) ſaukromnj; der Privathaß ſaukromné záſſtj.Strany zdroje: II/280

Tödlich, adj. ſmrtedlný; tödlicher Haß, ſmrtedlné záſſtj; eine tödliche Wunde, ſmrtedlná rána; adv. —ně; — verwundet, na ſmrt, ſmrtedlně raněn.Strany zdroje: II/315

Unauslöſchlich, adj. nevhaſytedlný; Feuer, oheň. 2) newymazatedlný; Schimpf, hana. 3) nevkogitedlný, neſmjřitedlný; Haß, záſſtj.Strany zdroje: II/327

Unterhalten, v. a. podſtawiti, naſtawiti; ein Gefäß, die Hand, nádobu, ruku. 2) poddržowati, podpjrati; Jemandes Hände, něčj ruce. 3) fig. I. a) zdržowati; Krankheit, nemoc. b) podněcowati, podnět dáwati; Leidenſchaft, Liebe, ein Haß, náružiwoſt, láſku, záſſtj. c) hleděti, ſſetřiti; ein Gebäude, ein Gut, einen Garten, gut, ſchlecht, ſtawenj, ſtatku, zahrady, dobře, nanic. d) přikládati; Feuer, na oheň. e) zachowáwati; gutes Einverſtändniß, dobré ſrozuměnj; Freundſchaft, přátelſtwj. f) eine Bewegung, procházeti ſe. g) ein Geſpräch, rozmlauwati. h) Briefwachſel Briefwechſel , dopiſowati ſobě. i) chowati; viel Vieh, viele Bedienten, eine Armee, mnoho dobytka, mnoho ſlaužjcých, armádu. k) žiwiti; ſich mit Betteln, ſe žebrotau. l) ſich unterhalten laſſen, dáti ſe na wognu, pod wogáky. 2) wyraziti, zabýwati, wyrážeti; Jemanden, někoho; mit Muſik, hudbau; ſich von etwas, s něčjm; mit Jemanden, rozmlauwati.Strany zdroje: II/349

Verhaßt, adj. protiwný; er iſt mir verhaßt, geſt mi protiwný; ſich verhaßt machen, w záſſtj v někoho vběhnauti, záſſtj řečj na ſebe vwaliti; machen, oſočiti, w nenáwiſt vweſti.Strany zdroje: I/178

Erbittern, v. a. rozhořčiti, zkyſeliti, popauzeti, rozljtiti, rozhorliti, exacerbare. Die Erbitterung, rozljcenj, rozhorlenj, rozhořčenj, záſſtj, hořkoſt, kyſeloſt, indignatio, acerbitas.Strany zdroje: I/199

Feindſchaft, f. nepřátelſtwj; záſſtj, odium.Strany zdroje: I/199

Feindſeligkeit, f. nepřátelſtwj, protiwnoſt, kyſeloſt, záſſtj.