Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 13 skupin hesel.

Strany zdroje: I/45

Anſchlagen, v. irr. 1. act. bjti, tlaucy, vdeřiti, vhoditi, zatlaucy, pulſare; mit der Glocke anſchlagen, zwonem zazwoniti; die Wellen ſchlugen an das Ufer an, wlny k břehu dorážely, wlnobitj k břehu přiráželo, o břeh ſe obráželo. 2) začjti hlas wydáwati, vocem mittere; der Vogel ſchlug an, pták začal zpjwati, zazpjwal; die Hunde haben angeſchlagen, pſy začali ſſtěkati, zaſſtěkali. 3) das Gewehr anſchlagen, zbrog naměřiti, zaměřiti, k ljcy přiložiti. 4) v kowkopů, nakládati, naplňowati, totiž gbeljk ġbeljk rudau aneb kamenjm, odkudž Anſchläger, m. plnič, nakládač. 5) Feuer, rozkřeſati, zakřeſati. 6) přibiti, přirazyti, přitlaucy, adfigere. 7) prohláſyti, prowolati, proſcribere; ſeine Güter ſind bereis bereits angeſchlagen worden, geho ſtatkowé gſau giž prowoláni. 8) zač co ſtogj počjtati; pokládati, proceniti, (ſſacowati), computare, æſtimare, k. p. eines Vermögen anſchlagen, počjtati, proceniti, (ſſacowati); ein jeder ſchlägt ſich in einem zu hohen reiſe an, každý ſe za wjc pokládá, nežli ſtogj. 2. neut. vdeřiti ſe, vhoditi ſe, vrazyti ſe o něco, wrazyti na něco, impingere, offendere; mit dem Kopfe an die Wand, hlawau o ſtěnu vdeřiti. 2) pomocy, proſpěti, ſwědčiti, ſlaužiti, prodeſſe.Strany zdroje: II/89, II/90

Pfahl, m. pl. die Pfähle, kůl, palus; einen Pfahl einſchlagen, kůl wrazyti, zatlaucy; fig. in meinen vier Pfählen, w mém domě, 90 pokogi. S. Weinpfahle, Schandpfahl, @ con. coll. die Pfähle, kolj; dim. das Pfählchen, koljk, kůlek.Strany zdroje: II/320

Ungeſtümm, adj. bauřliwý, impetuosus; ein ungeſtümmer Menſch, buřiwog, adv. —wě; anklopfen, zatřjſkati, hurtem zatlaucy na dwéře; ſchreyen, naparowati ſe, křičeti co chřtánu mjti, hulákati.Strany zdroje: II/357

Vernageln, v. a. zabiti, zatlaucy, zabedniti; eine Thür, dwéře. b) zabodnauti; ein Pferd, koně. c) hřebjky zatlaucy; eine Kanone, dělo; die —lung, —čenj.Strany zdroje: II/358

Verpflöcken, v. a. zakoljkowati, koljky zatlaucy.Strany zdroje: II/359

Verammen, Verammeln, Verrammen, Verrammeln, v. a. zaberaniti, zagahlowati, zatlaucy.Strany zdroje: II/472

Zunageln, v. a. hřebem zatlaucy, zabiti.Strany zdroje: II/478

Zutreiben, v. irr. n. hnáti, pohnati; treib zu! žeň, požeň! 2) v. a. přitlaucy, zatlaucy.Strany zdroje: I/100

Benageln, v. a. hřebjky zatlaucy.Strany zdroje: I/158

Eindammen, v. a. do hráze zatlaucy, wrazyti.Strany zdroje: I/161

Einklopfen, v. a. wtlaucy, zatlaucy, wklepati. Die Einklopfung, wtlaukánj, zatlaukánj, wklepánj.Strany zdroje: I/165

Einſchlagen, 1. v. a. wrazyti, wrážeti, zarazyti, zatlaucy, wpráti. 2) Die Fenſter, roztlaucy, roztřjſkati, rozrazyti; die Zähne, wytlaucy, wyrazyti. 2) Bey den Webern, wetkati. 3) zawřjti, zaobaliti, obložiti. 4) Den Rock, založiti. 2. v. n. Mit dem Hülfsworte haben: ruku nač dáti. 2) vom Blitze, vhoditi, vdeřiti, praſſtiti. 3) začjti kopati. 4) einen Weg, po ceſtě kráčeti, ceſtau gjti. 5) in etwas, patřiti k něčemu, týkati ſe něčeho. Mit dem Hülfsworte ſeyn: wrazyti ſe. 2) gerathen, podařiti ſe, zdařiti ſe.Strany zdroje: I/168

Einſtoßen, v. a. zatlaucy, zatlaukati, zarážeti; einen Splitter, třjſku zadřjti. 2) Die Thür, Mauer, wytlaucy, roztlaucy, protlaucy.