Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 14 skupin hesel.

Strany zdroje: I/263

Hallen, v. n. znjti, zwučeti, rozljhati ſe.Strany zdroje: I/323

Klingen, v. irr. n. ich klang, geklungen, znjti, tinnire, zwučeti, clangere; die Ohren klingen mir, znj mi w vſſjch; das Geld klinget, penjze cynkagj; mit klingendem Spiele, s zwučnau hudbau; klingende Münze, penjze ražené, bité.Strany zdroje: II/10

Lauten, v. n. znjti, wznjti, zwuk wydáwati, sonare.Strany zdroje: II/45

Mißtönen, v. n. wřeſſtěti, zle znjti.Strany zdroje: II/147

Sauſen, v. n. fičeti, hučeti, ſſuměti, sonare, fremere; in den Ohren, ſſuměti, znjti w vſſjch, tinnire.Strany zdroje: II/249, II/250

Stimmen, v. n. I. znjti; die Violine ſtimmt nicht zur Trompete, hauſle nezněgj dobře 250 při traubě; das ſtimmt nicht dazu, to k tomu neznj. 2) fig. Zuſammen überein ſtimmen, ſrownáwati ſe, ſnáſſeti ſe. 3) Für etwas ſtimmen, hlas ſwůg k něčemu dáti. II. v. act. ſſtemowati, ſtrogiti, naſtrogiti; Geigen, hauſle; das Herz wozu, ſrdce naſtrogiti k něčemu. 2) Ich bin heute nicht dazu geſtimmt, nechce ſe mi dnes do toho, nemám dnes do toho chuti; er iſt nicht gut geſtimmt, geſt newrlý, newhodný; er iſt ſchon geſtimmt, giž geſt naſtrogen, připrawen.Strany zdroje: II/281

Tönen, I. v. n. znjti, sonare; das Tönen der Glocke, zwuk, zněnj zwonu. 2) hlučeti, zwučeti. II. v. a. znjti, zněti.Strany zdroje: II/294

Uibel, adj. zlý, malus; comp. übler, horſſj; adv. zle, comp. hůře, hůř; es wird mir übel, geſt mi zle, těžko, mdlo; ſich übel befinden, übel auf ſeyn, zle, nedobře ſe mjti. 2) na nic; es riecht übel, wonj na nic; der Wein iſt nicht übel, wjno nenj na nic; es kleidet ihn übel, na nic mu to ſtogj, ſluſſj; übel lauten, na nic znjti; er ſchreibt übel, na nic pjſſe; Jemanden übel halten, s někým na nic nakládati; ein übler Geſchmak, Traum, Weg, na nic chuť, ſen, ceſta; übel hören, neſlyſſeti dobře; übel zu Fuße ſeyn, na nic býti na nohy; üble Nacht haben, na nic noc mjti. 3) zlý, zle, etwas übel auslegen, zle wykládati, za zlé pokládati; etwas übel verſtehen, něčemu zle, nedobře rozuměti; ſein Geld übel anwenden, penjze zle tráwiti, mařiti; er mag wohl oder übel wollen, chtěg nechtěg; es gehet ihm übel, zle ſe ſe mu wede zle ſe mu wede ; es wird dir übel bekommen, zlým toho zažiweš; in einem üblen Rufe ſeyn, w zlé powěſti býti; die mir übels gönnen, kteřj chtěgj mi zlého; übels thun, zlé činiti, zlého ſe dopuſtiti, dopauſſtěti; übel nehmen, aufnehmen, za zlé pokládati.Strany zdroje: II/297

Uiberein, adv. ſtegně, gednoſtegně; überein kommen, ſrownáwati ſe, shodnauti ſe; überein ſtimmen, ſrownati ſe, ſrownáwati ſe; ſich überein lauten, gednoſtegně znjti.Strany zdroje: I/21

Accordiren, 1. v. n. dobře spolu znjti, zwučeti, ſrownáwati ſe; ſmlauwu včiniti, vmluwiti ſe, porownati ſe, ſrownati ſe, paciſci. 2. v. a. ſauzwuk ſrownati; porownati, ſrownati něco; powoliti.Strany zdroje: I/184

Erklingen, v. n. zaznjti, znjti, perſonare; rozljhati ſe, reſonare.Strany zdroje: I/187

Erſchallen, v. n. Imp. erſcholl, erſchallte, part. erſchollen, znjti, zaznjti, zwučeti, rozljhati ſe, reſonare. 2) fig. rozhláſyti ſe, rozhlaſſowati ſe.Strany zdroje: I/189

Ertönen, v. n. znjti, zaznjti, powznjti, zwučeti.Strany zdroje: I/221

Gällen, v. n. znjti, hučeti; die Ohren gällen mir, znj mně w vſſjch; das ganze Haus gällte, po celém domě ſe rozljhalo.