Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 15 skupin hesel.

Strany zdroje: I/263

Halben, halber, part. pro, z; Gewinnſtes halber, z zyſku, pro zyſk. Ehren halber, pro čeſt; deinethalben, pro tebe.Strany zdroje: II/102

Profit, m. zyſk, vžitek, weydělek; dim. das Profitchen, zýſſtěk, weyděleček.Strany zdroje: II/114

Rechnung, f. počet, ratio; die Rechnung führen, počet wéſti, ſchicken ſie mir meine Rechnung, poſſlete mi můg počet. 2) aučet; aučty pl. Computus; die R. ablegen, aučty ſkládati. 3) wrub; ſchreiben ſie es auf meine Rechnung, napiſſte to na můg wrub. 4) vwěřenj; auf R. kaufen, geben, na vwěřenj kaupiti, dáti. 5) naděge; er macht ſich R. darauf, dělá ſobě na to naděgi, čáku. 6) Seine R. bey etwas finden, mjti při něčem zyſk, ſſrutku, (pſſaures.)Strany zdroje: II/178

Schmu, indecl. ſlupka, zyſk.Strany zdroje: II/181, II/182

Schnitt, m. řez, sectio. 2) In den Weinbergen, řezba, amputatio. 3) In der Ernte, žeň, žetj, messis. 4) des Schneiders, ſtřih. 5) krog; ein Kleid nach altem Schnitte, kabát podlé ſtarého kroge. 6) Am Leibe, řjznutj, pořjznutj. 7) Ein Schnitt Brot, der Runde nach, kragjc; 182 der Länge nach, ſkywa; gebähten Brotes, topinka; ein Schnitt Fleiſch, kus maſa; ein Pfaffenſchnitt, řjzek. 8) Eines Buches, obřjzka. 9) fig. zyſk, ſſrůtka; ſeinen Schnitt, dim. ſein Schnittchen bey etwas machen, ſſrůtku při něčem mjti, přiſtřihnauti ſobě, vřjznauti ſobě pjſſťalu.Strany zdroje: II/361

Verſchlag, m. zkauſſka. 2) prodag, odbyt. 3) zyſk, vžitek. 4) bedněnj.Strany zdroje: II/398

Vortheil, m. vžitek, zyſk; mit Vortheil verkaufen, prodáwati, s zyſkem; auf ſein Vortheil bedacht ſeyn, zyſku ſwého hledati. b) proſpěch; zu deinem Vortheile, k twému proſpěchu; ſeinen Vortheil in acht nehmen, proſpěchu ſwého ſſetřiti, hleděti; dem Feinde den V. abgewinnen, nepřjtele přechytřiti, předſkočiti, předſpjſſiti. c) předek, přednoſt. d) wýhoda, fortel; etwas mit einem gewiſſen Vortheile thun, něco s giſtým fortelem činiti. e) pochwala, oſla a; er zeichnet ſich zu ſeinem Vortheile aus, wyznamenáwá ſe k ſwé pochwale.Strany zdroje: I/97

Behuf, m. proſpěch, zyſk, vžitek; zu deſſen Behuf, k tomu cýli a koncy.Strany zdroje: I/155

Eigennutz, m. wlaſtnj zyſk, vžitek. 2) zyſku žádoſt.Strany zdroje: I/155

Eigennützig, adj. wlaſtnjho zyſku žádoſtiwý, wlaſtnj zyſk wyhledáwagjcý, po wlaſtnjm vžitku dychtiwý. adv. s žádoſtj zyſku wlaſtnjho.Strany zdroje: I/157

Einbringen, v. a. wnéſti, wprawiti, připrawiti někam, na mjſto. Getreide, obilj ſkliditi, do ſtodoly wozyti. 2) fig. přineſti; vor Gericht, doneſti, vdati; Gewinn, zyſk přináſſeti. 3) nahraditi, wynahraditi, compenſare. Die Einbringung, wneſſenj, ſklizenj; doneſſenj, vdánj.Strany zdroje: I/21, I/22

Achten, v. a. dbáti, pozorowati, ſſetřiti, péči o něco mjti, wſſjmati ſy něčeho, adtendere, rationem habere rei. Ein Miethling achtet der Schafe nicht, nágemnjk nedbá o owce, nemá péče o owce, newſſjmá ſy owec. 2. domnjwati ſe, držeti za —, nadáti ſe, pokládati, ſauditi, zato mjti, æſtimare. Etwas für Gewinn achten, něco za zyſk držeti, pokládati. 3. wážiti, wſſjmati ſobě, æſtimare, hoch, wyſoce ſobě wážiti, geringe, málo ſobě wážiti, nichts, nic ſobě newážiti, nihili facere; die Gefahr achten, 22 wſſjmati ſobě, báti ſe nebezpečenſtwj, timere periculum; die Koſten achten, vtrat ſſetřiti, na autraty hleděti.Strany zdroje: I/190

Erwerb, m. weydělek, zyſk, požitek, nábytek.Strany zdroje: I/243

Gewinn, m. zyſk, weydělek, lucrum; kleiner Gewinn, zyſček, zýſſtěk, weyděleček. 2) wyhrané, mor. wýhranek.Strany zdroje: I/243

Gewinſt, m. zyſk, weydělek. 2) wyhra, wyhrané; wyhrané penjze, mor. wýhranek.