Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Belehren – Benedeien

Belehren, v. a. povčiti, naučiti navčiti , powyvčiti, 100 zpráwu dáti. Die Belehrung, ponaučenj ponavčenj , zpráwa.

Beleibt, adj. wohl beleibt, tělný.

Beleidigen, v. a. vrazyti, vrážeti někoho, vbljžiti někomu, pohorſſiti někoho. Beleidigend, vrážčiwý, pohorſſliwý, důtkliwý. Der Beleidiger, vbližitel, pohorſſitel. Die Beleidigung, vbljženj, vraženj, aurážka, pohorſſenj.

Beleſen, adj. zběhlý w knihách, w čtenj.

Beleſenheit, f. zběhloſt w knihách.

Beleuchten, v. a. ſwjtiti na něco, oſwjtiti, oſwěcowati, wyſwětliti, wygaſniti.

Beleuchtung, f. oſwjcenj, wygaſněnj, wyſwětlenj.

Belfern, v. n. ſſtěkati, hafati, blekotati; fig. oſupowati ſe na někoho.

Belferer, m. ſſtěkawec, hafač.

Belieben, ljbiti ſe, libowati ſy, ráčiti. Belieben ſie zu trinken, račte pjti.

Belieben, n. ljboſt; nach Belieben, podlé ljboſti; Belieben an etwas haben, zaljbenj, obljbenj na něčem mjti.

Beliebig, adj. libý, milý, obljbený. Wie es dir beliebig iſt, gak ſe ti ljbj.

Beliebt, adj. milý, přjgemný.

Beliegen, 1. v. n. ležeti; Belegen, ležjcý. 2. v. a. odležeti.

Beliſten, v. a. přelſtiti, oſſiditi, oſſuliti.

Beliſtung, f. přelſſtěnj, oſſizenj.

Belle, f. Bellen, m. bjlý topol; ſ. Alber.

Bellen, v. n. ſſtěkati, hafati. Der Fuchs bellt, liſſka ſkolj. Das Bellen, ſſtěkánj, hafánj, ſkolenj. Der Beller, hafač, ſſtěkawec.

Beloben, v. a. ſchwáliti, pochwáliti, ſ. Loben.

Belohnen, v. a. odplatiti, zaplatiti, odměniti.

Belohner, m. odplatitel, odměnitel.

Belohnung, f. odplata, odměna, mor. záplata.

Belügen, v. a. přelhati, obelhati, oklamati. 2) nalhati na někoho.

Belugſen, v. a. přeweſti, oſſiditi.

Beluſtigen, v. a. obweſeliti, potěſſiti.

Beluſtigung, f. obweſelenj, potěſſenj.

emächtigen, v. rec. ſich einer Sache, zmocniti ſe něčeho, mocý wzýti, opanowati.

Bemächtigung, f. zmocněnj, opanowánj.

Bemackeln, v. a. pomáchati, pokáleti, poſſkwrniti.

Bemalen, v. a. pomalowati, omalowati.

Bemannen, v. a. ein Schiff, lidem oſaditi, ozbrogiti.

Bemänteln, v. a. pláſſtěm přikrýti, vkrýwati, zakrýwati. Die Bemäntelung, zaſtřenj.

Bemeiſtern, v. a. & rec. zmocniti ſe, opanowati; ſich ſeiner Begierden bemeiſtern, ſwé žádoſti zkrotiti.

Bemeldet, part. oznámený, podotknutý; bemeldeter Maßen, gak podotknuto bylo.

Bemengen, v. rec. ſich womit, mjchati ſe, pléſti ſe do něčeho.

Bemerken, v. a. pozorowati, znamenati. 2) etwas übel, něco zle wykládati. 3) dotknauti, podotknauti; die bemerkte Sache, dotčená wěc. Die Bemerkung, pozorowánj, znamenánj.

Bemiſten, v. a. pohnogiti, pomrwiti.

Bemittelt, adj. záſobený, mohowitý, možný.

Bemühen, v. a. obtjžiti, obtěžowati. 2) ſich, přičiniti ſe, wynaſnažiti ſe; ſich um etwas, o něco bažiti, vſylowati. Ich bin bemüht, vſylugi, wynaſnažugi ſe.

Bemühung, f. přičiněnj, wynaſnaženj, vſylowánj, vſylj.

Bemüßigen, v. a. přinutiti, přinutkati.

Benachtbart, adj. wedlegſſj, ſauſedſký, okolnj, mor. okoličný.

Benachrichtigen, v. a. zpráwu, wědomoſt dáti.

Benageln, v. a. hřebjky zatlaucy.

Benagen, v. a. ohrýzti, ohlodati, oſſtjpati, okauſati.

Benähen, v. a. obſſiti, obſſjwati, naſſjwati.

Benamen, v. a. gmenowati, nazýwati.

Benebeln, v. a. zamračiti, zaſtjniti, zakaliti; ſich, opiti ſe.

Benedeien, v. a. blahoſlawiti, žehnati, požehnati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání