Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Benedictenkraut – Bereit

Benedictenkraut, n. benedykt, hřebjčkowá 101 bylina, zagečj oko, Geum urbanum, Linn.

Benedictiner, m. benedyktýn. Benedictinerkloſter, benedyktýnſký kláſſter.

Benehmen, v. a. odnjti, odegmauti, zbawiti, zproſtiti; ſich, zachowati ſe. Die Benehmung, odegmutj, zbawenj; das Benehmen, zachowánj.

Beneiden, v. a. záwiděti někomu, nepřáti.

Benennen, v. a. gmenowati, nazwati, nazýwati. 2) zu ſeinem Erben, za dědice vſtanowiti.

Benennung, f. gméno, nazýwánj, vſtanowenj.

Benetzen, v. a. ſkropiti, ſmočiti, ſwlažiti.

Bengel, ſ. Bängel.

Beniemen, v. a. nazwati, ſ. Benennen.

Benignenroſe, f. piwoňka, poeonia.

Benöthigen, 1. v. a. přinutiti, ſ. nöthigen. 2. v. n. einer Sache benöthiget ſeyn, něčeho za potřebj mjti, potřebowati.

Benutzen, benützen, v. a. vžjwati, požjwati.

Benutzung, f. vžjwánj, požjwánj, požitek.

Beobachten, v. a. pozorowati, na něco patřiti, znamenati. 2) zachowáwati, wyplniti, ſſetřiti. Der Beobachter, pozorowatel, plnitel. Die Beobachtung, pozorowánj, zachowáwánj, wyplněnj.

Beordern, v. a. nařjditi, rozkázati, vſtanowiti.

Bepfählen, v. a. kůly nabjgeti; den Wein, tyčiti.

Bepflanzen, v. a. mit Bäumen, ſtromy wyſaditi.

Bepflügen, v. a. zorati, wzdělati pole.

Bequem, adj. pohodlný, přjhodný; adv. —ně.

Bequemen, ſich, v. rec. chowati ſe, zachowati ſe, řjditi ſe podlé něčeho; er bequemte ſich nach meinem Willen, byl mi po wůli; er bequemt ſich zu allem, wſſemu ſe podáwá, ſe podrobuge, powoluge.

Bequemlichkeit, f. pohodlj, pohodlnoſt, přjhodnoſt.

Beramen, beraumen, v. a. vložiti, ſ. Anberaumen.

Berappen, v. a. obwrhnauti.

Berathen, v. a. nadati, wybýwati, naděliti. 2) ſich, poraditi ſe.

erathſchlagen, v. n. rokowati, vraditi ſe, radu držeti.

Berathſchlagung, f. rokowánj, rada.

Berauben, v. a. laupiti, zlaupiti, oblaupiti, wylaupati, obrati. 2) jemanden ſeiner Vernunft, ſeiner Hoffnung, ſeines Vermögens, ſeines Lebens berauben, někoho rozumu zbawiti, naděgi mu odnjti, o gměnj, o žiwot připrawiti, přiſtrogiti. Die Beraubung, oblaupenj, wylaupánj, zbawenj.

Berauchern, v. a. nakauřiti, podkauřiti.

Beraucht, adj. začaděný, zakauřený.

Berauſchen, v. a. opiti, opogiti; er iſt ganz berauſcht, geſt na mol ſpitý, ochmelený.

Berberisbaum, m. die Berberſtaude, dráč, berberis, vulgo wanžáry, ſ. Weinſchädling.

Berechnen, v. a. ſpočjſti, wypočjſti, ſpočjtati, ſečjſti. Die Berechnung, aučet, ſpočtenj, ſečtenj.

Berechtigen, v. a. práwo dáti někomu, ſplnomocniti někoho; berechtiget ſeyn, práwo mjti; berechtigtes Haus, weyſadnj dům.

Bereden, v. a. namluwiti, přemluwiti k něčemu. 2) etwas mit einem, něco s někým ſmluwiti. 3) ſich bereden, vmluwiti ſe. 4) jemanden bereden, někoho pomlauwati. Die Beredung, namluwenj, ſmluwenj, @.

Beredſam, adj. weyřečný, ſ. beredt.

Beredſamkeit, f. weyřečnoſt, weymluwnoſt.

Beredt, adj. weyřečný, weymluwný, adv. —ně.

Beregnen, paſſ. beregnet werden, zmoknauti, namoknauti.

Bereichern, v. a. obohatiti, zbohatiti. Die Bereicherung, obohacenj, zbohacenj.

Bereifen, v. a. ogjniti, gjnjm potáhnauti; fig. zběliti.

Bereinen, v. a. meze wyſaditi, položiti.

Bereiſen, v. a. progjti, progeti, ſgezditi.

Bereit, adj. hotow, hotowý; ſich zu etwas bereit machen, k něčemu ſe přihotowiti, přichyſtati; bereit ſeyn, po hotowě býti. 2) wolný; ich bin zu allem bereit, kewſſemu gſem wolný. adv. —ě.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání