Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Bekleben – Belehnen

99

Bekleben, v. a. oblepiti, zalepiti.

Beklecken, v. a. pomáchati, zamazati, pokáleti.

Bekleiben, 1. v. a. oblepiti. 2. v. n. vgjti ſe, vgmauti ſe, wkořeniti ſe; trwati.

Bekleiden, v. a. odjti, odjwati, oſſatiti, pokrýwati. 2) jemanden mit einem Amte, auřad někomu dáti. 3) ein Amt, auřad ſprawowati, zaſtáwati.

Bekleidung, f. oděw, oſſacenj, @.

Bekleiſtern, v. a. oblepiti, potáhnauti.

Beklemmen, v. a. ſkljčiti, ſwjrati.

Beklemmung, f. ſkljčenj, ſwjránj.

Beklopfen, v. a. zklepati, oklepáwati.

Beklügeln, v. a. mudrowati.

Bekommen, v. n. Perf. habe bekommen, doſtati, obdržeti, doſáhnauti. Hier iſt nichts zu bekommen, zde ničeho nenj k doſtánj. 2) Perf. bin bekommen, ſwědčiti, k duhu gjti, ke zdrawj ſlaužiti. Wohl bekomme es, ať ſlaužj ke zdrawj. 3) vgjti ſe, vgjmati ſe. Die Pflanzen ſind ſehr gut bekommen, zroſtliny welmi dobře ſe vgaly.

Beköſtigen, v. a. ſtrawu dáti, ſtrawowati.

Bekräftigen, v. a. ztwrditi, potwrditi. Die Bekräftigung, potwrzenj.

Bekränzen, v. a. wěncem ozdobiti.

Bekratzen, v. a. poſſkrábati, podrápati.

Bekratzung, f. poſſkrábánj, podrápánj.

Bekriegen, v. a. wognu začjti, wéſti s někým, obogowati.

Bekümmern, v. a. ſtaroſt dělati, zkormautiti. Ein bekümmertes Herz, zkormaucené ſrdce. 2) ſich um etwas, ſtarati ſe o něco, pečowati, dbáti.

Bekümmerniß, f. ſtaroſt, ſtaroſtliwoſt, zkormaucenj.

Belachen, v. a. vſmjwati ſe, poſmjwati ſe někomu, auſměſſky, poſměſſky z někoho mjti.

Beladen, v. a. naložiti, nakládati, obtjžiti; mit Schulden beladen, zadlužený.

Beladung, f. náklad, tjž.

Belagern, v. a. oblehnauti, obehnati, dobýwati. Die Belagerten, oblehnutj; der Belagerer, dobywatel. 2) figürlich, dotjrati, dolehati na někoho.

elagerung, f. obleženj.

Belang, m. wážnoſt. Eine Sache von großem Belange, důležitá, wážná wěc.

Belangen, v. a. doſáhnauti. 2) týkati ſe, dotýkati ſe, tknauti ſe; was mich belanget, co ſe mne týče. 3) vor Gericht, pohnati, pohoniti, obeſlati.

Belangung, f. půhon, pohnánj, obeſlánj.

Belaſſen, v. n. dabey, při tom nechati.

Belaſten, v. a. obtjžiti, břemeno naložiti.

Beläſtigen, v. a. obtěžowati, zanepraždňowati. Das beläſtiget mich, to geſt mi obtjžné.

Beläſtigung, f. obtěžowánj, obtjžnoſt.

Belatten, v. a. latě přibjgeti.

Belauben, v. a. liſtjm odjwati, ratoleſtmi přikryti. 2) liſtj otrhati.

Belauern, v. a. čjhati, počihowati na někoho. 2) omámiti, podweſti.

Belauf, m. ſumma, weynos.

Belaufen, v. a. nabjhati, choditi. 2) rec. ſich, wybjhati, wynáſſeti. 3) von Thieren, běhati ſe.

Belauſchen, v. a. poſlauchati, čjhati.

Beläuten, v. a. pozwáněti; eine Leiche, hrana zwoniti.

Beleben, v. a. obžiwiti, občerſtwiti; belebt werden, obžiwnauti, ožiti.

Belebt, adj. žiwý, ſſwarný.

Belebtheit, f. žiwoſt, ſſwarnoſt.

Belebung, f. obžiwenj, občerſtwenj.

Belecken, v. a. obljzati.

Beleg, n. eines Weiberrocks, podſazenj; die Belege, přiložené ſpiſy, přjlohy, wyſwědčenj.

Belegen, v. a. na něco kláſti, položiti, obložiti; das Kleid, lemowati; mit Steuern, Strafe, daň, pokutu vložiti; ein Haus mit Soldaten, wogaky do domu položiti. 2) mit Beweiſen, důkazy přiložiti. 3) eine Stutte, pauſſtěti, připauſſtěti.

Belehnen, v. a. manſtwj, leno podati. Ein Belehnter, man. Die Belehnung, podánj lena.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání