Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Beſcheiden – Beſchummeln

Beſcheiden, v. a. vděliti, přiſauditi; mir 104 war es nicht beſchieden, mně to nebylo ſauzeno. 2) jemanden an einen Ort, powolati, wykázati mjſto. 3) ſich einer Sache beſcheiden, něco opuſtiti, od něčeho vpuſtiti, vſtaupiti.

Beſcheiden, adj. rozſſaffný, mjrný, vctiwy vctiwý ; adv. —ě.

Beſcheidenheit, f. rozſſaffnoſt, mjrnoſt, vcitwoſt.

Beſcheideſſen, n. weyſluha, weyſlužka.

Beſcheinigen, v. a. pogiſtiti, wyſwědčiti.

Beſcheinigung, f. pogiſſtěnj, wyſwědčenj.

Beſcheißen, v. a. poſrati. 2) oſſiditi.

Beſchenken, v. a. obdarowati, obdařiti někoho něčjm. Die Beſchenkung, obdarowánj, obdařenj.

Beſcheren, v. a. vděliti, naděliti; beſcher euch Gott, Pánbůh wás naděl.

Beſcherung, f. vdělenj, nadělenj.

Beſchicken, v. a. ſtrogiti, zprawiti, opatřiti. 2) obſýlati. Die Beſchickung, obſýlka.

Beſchilft, adj. rakoſým rákoſým zaroſtlý.

Beſchimmeln, v. n. zpleſniwěti.

Beſchimpfen, v. a. zhaněti, ztupiti, pohaněti. Die Beſchimpfung, hana, potupa, pohaněnj.

Beſchirmen, v. a. chrániti, ochrániti, hágiti, zaſtati, zaſtaupiti.

Beſchirmer, m. ochránce, ſ. Beſchützer.

Beſchirmung, f. ochrana, hágenj, zaſtánj.

Beſchlafen, v. a. zaſpati. 2) eine Frauensperſon, ſpáti s ženſkau, gi obtěžkati, zljhati.

Beſchlag, m. ſtawka, ſtawuňk, ſtawowánj; in Beſchlag nehmen, ſtawowati něco. 2) Beſchlag von Eiſen, kowánj; an einem Buche, zápona; von Brettern, obitj, pobitj.

Beſchläge, n. kowánj, okowánj.

Beſchlagen, 1. v. a. kowati, okowati. 2) mit Brettern, pobjgeti. 3) oteſati. 4) zadržeti, ſtawowati. 5) ein beſchlagenes Thier, březý zwjře. 6) Er iſt in der Sache wohl beſchlagen, ge w tom zběhlý, dobře zkuſſený. 2. v. n. wlhnauti, pleſniwěti, ztuchliti; die Gläſer beſchlagen, ſklenice ſe potj.

eſchleunigen, v. a. přiſpjſſiti ſy s něčjm, honem přiwoditi.

Beſchließen, v. a. zawřjti, zamknauti. 2) ſkončiti. 3) vzawřjti, vmjniti, vložiti.

Beſchließerinn, f. kljčnice.

Beſchlumpern, v. a. vcuchati.

Beſchluß, m. zamknutj, zawřenj, ſkončenj, záwěrek, záwjrka, ſneſſenj.

Beſchmieren, v. a. pomazati, pokáleti, mor. zapyplati.

Beſchmutzen, v. a. vſſpiniti, zaſſpiniti, znečiſtiti, pokáleti; ein beſchmutzter Menſch, ſſpinawý, ſſpinda.

Beſchnarchen, v. a. ofrkati, oſupiti ſe.

Beſchnauben, beſchnaufen, v. a. očuchati.

Beſchneidehobel, m. beym Buchbinder, obřezák.

Beſchneiden, v. a. ořezati, okrágeti; einen Knaben, pachole obřezati; mit der Schere, oſtřihati, poſtřihati. Ein Beſchnittener, obřezaný, obřezanec.

Beſchneidung, f. obřezánj, okrágenj, oſtřjhánj; obřjzky, circumciſio.

Beſchneien, v. a. poſněžiti, ſněhem poſypati.

Beſchneiteln, v. a. ořezowati.

Beſchnuppen, v. a. oſtřihowati, ořezati, okrágeti.

Beſchnüren, v. a. obwázati ſſňůrami.

Beſchönen, beſchönigen, v. a. obalkowati, omlauwati.

Beſchönigung, f. obalkowánj, omlauwánj.

Beſchränken, v. a. obmezyti.

Beſchreiben, v. a. opſati, popſati, wypſati.

Beſchreibung, f. opſánj, popſánj, wypſánj.

Beſchreyen, v. a. rozkřičeti, rozneſti někoho. 2) vřknauti, obhljdnauti, vhranauti.

Beſchreyung, f. rozkřičenj, rozneſſenj; vřknutj, obhljdnutj, vhranutj.

Beſchuhen, v. a. obauti; einen Pfahl, vkowati konec kůle; Stiefel beſchuhen, boty podſſiti.

Beſchuldigen, v. a. nařknauti, obwiniti.

Beſchuldigung, f. nařknutj, obwiněnj, nářek.

Beſchummeln, beſchuppen, v. a. přeweſti, opentliti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání