Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Durchforſchen – Durchrinnen

149

Durchforſchen, v. a. wyzpytowati, wyſkaumati.

Durchfreſſen, v. a. prožrati, ſ. Freſſen.

Durchfrieren, v. n. promrznauti. Durchgegefroren Durchgefroren , promrzlý.

Durchfuhr, f. průgezd.

Durchführen, v. a. proweſti, přeweſti, přewezti.

Durchgällen, v. a. žlučj naplniti, zcela zhořčiti.

Durchgang, m. průchod, průchodiſſtě.

Durchgängig, adj. průchodný, adv. naſkrz, weſkrz, weſměs, wſſudy.

Durchgehen, 1. v. n. přegjti, progjti, naſkrz progjti, procházeti; der Schuß ging nicht durch, rána neprorazyla, neproběhla; das Waſſer geht durch, woda prorážj. 2) vtecy. 2. v. a. progjti; ein Buch, přeběhnauti, běžně přečjſti; Rechnungen, přehljdnauti aučty; die Schuhe, ſtřewjce prochoditi, protrhati.

Durchgehends, adv. naſkrz, weſkrz, wſſudy, obecně.

Durchgießen, v. a. proljti ſkrze —.

Durchglühen, v. a. rozpáliti, rozpalowati, .

Durchgraben, v. a. prokopati, ſ. Graben.

Durchguß, m. ſ. Ausguß. 2) ſ. Durchſchlag.

Durchhauen, v. a. přeſekati, proſekati, prokleſtiti, ſ. Hauen.

Durchhaus, n. průchodicý dům.

Durchhecheln, v. a. den Flachs, přewochlowati. 2) fig. přetřepati.

Durchheitzen, v. a. wytopiti, protopiti.

Durchhelfen, v. a. pomocy.

Durchkäuen, v. a. ſežweykati, ſ. Käuen.

Durchkneten, v. a. prohnjſti, wyhnjſti.

Durchkommen, v. n. progjti, přegjti, prodrati ſe. 2) vgjti, vtecy. 3) wywáznauti.

Durchkratzen, v. a. proſſkrábati, prodrbati.

Durchkreutzen, v. a. die See, moře křjžem, přes křjž progjžděti; ſich, křjžem gjti.

Durchkriechen, v. a. prolezti, zlezti.

Durchlachen, v. a. die Zeit, celý čas ſe ſmáti.

Durchlaß, m. propuſſtěnj, ſplaw. 2) řjčice.

Durchlaſſen, v. a. propuſtiti, přepauſſtěti, přeháněti.

Durchlaucht, Durchlauchtigkeit, f. oſwjcenoſt; Seine Durchlaucht, geho oſwjcenoſt; Ihre Durchlaucht, gegj oſwjcenoſt.

Durchlauchtig, adj. oſwjcený; der durchlauchtigſte Fürſt, oſwjcený, neyoſwjceněgſſj Knjže. Der allerdurchlauchtigſte Kaiser, König, neygaſněgſſj Cýſař, Král.

Durchlauf, m. proběhnutj, běhawka, auplawice.

Durchlaufen, v. n. & a. proběhnauti, přeběhati.

Durchläutern, v. a. přečiſtiti; mit Feuer, přeháněti.

Durchleben, v. a. ſwůg wěk ſtráwiti.

Durchleſen, v. a. přečjſti.

Durchleuchten, v. n. fig. prohljdati, vkazowati ſe.

Durchliegen, v. a. ſich, proležeti ſe.

Durchlöchern, v. a. prowrtati, djry vdělati do něčeho; fig. von Kleidern, protrhati, roztrhati.

Durchlügen ſich, v. n. wylhati ſe.

Durchmeſſer, m. koloměr ? diameter.

Durchmengen, v. a. promjchati.

Durchnagen, v. a. prohrýzti.

Durchnähen, v. a. proſſiti, proſſjwati.

Durchnäſſen, v. a. promočiti, zmočiti, zwlažiti.

Durchpflügen, v. a. proworati, zworati.

Durchpreſſen, v. a. protlačiti.

Durchräuchern, v. a. wykauřiti, naſkrz vditi.

Durchrechnen, v. a. přepočjtati.

Durchregnen, v. n. imp. proprchnauti, proprchati, naſkrz prſſeti.

Durchreiben, v. a. prodrbati, proſſauſtati.

Durchreiſen, 1. v. n. gjti, geti ſkrze. 2. v. a. progeti, progjžděti, progjti, procházeti. Bey meiner Durchreiſe, když pogedu naſkrz, když gſem gel naſkrz.

Durchreiſſen, v. a. protrhnauti.

Durchreiten, v. a. progeti na koni.

Durchrennen, 1. v. n. běžeti ſkrze —. 2. v. a. prohnati, prorazyti mečem. 2) die Stadt, zběhati měſto.

Durchrinnen, v. n. protěkati, (protýkati.)


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání