Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Einfeuchten – Eingezogen

159

Einfeuchten, v. a. zmočiti, nawlažowati, namáčeti.

Einfinden, v. rec. ſich, naleznauti ſe, nalézati ſe, zahoditi ſe, přigjti.

Einfindung, f. přigitj.

Einfitzen, v. a. bey den Nadlern das Oehr, auſſko gehelnj wypilowati.

Einflechten, v. a. pleſti, complicare; zapléſti, innectere; ſich einflechten, wpléſti ſe, wmáſti ſe, připlichtiti ſe, implicare ſe. Die Einflechtung, pletenj, zapletenj, wpletenj. 2) am Flegel, oſſitj.

Einflicken, v. a. wſaditi, lepiti; ſich, připlichtiti ſe, přilepiti ſe; wpleſti ſe.

Einfliegen, v. n. wljtnauti, wletěti.

Einfließen, v. n. wtécy, wtekati, wplynauti. 2) fig. in die Rede mit einfließen laſſen, podotknauti, připomenauti, w řeč puſtiti.

Einflößen, v. a. wljti, wléwati. 2) fig. wléwati, wſſtjpiti. Die Einflößung, wlitj, wléwánj.

Einfluß, m. wtekánj, wtok, influxus. 2) fig. aučinek, moc, wztahowánj ſe, wléwánj. Einfluß der Sterne, aučinkowánj (moc) hwězd; nach einigen neuern Schriftſtellern, wléwánj.

Einflüſtern, v. a. wſſeptati, poſſeptati, do vcha mluwiti.

Einfordern, v. a. Geld, žádati, sháněti penjze, vpomjnati z peněz. Die Einforderung, vpomjnánj, sháněnj.

Einförmig, adj. gednotwárný, ſtegný w způſobu, gedné formy, na gedno brdo dělaný. adv. na gedno brdo, gednoſtegně.

Einförmigkeit, f. gednotwárnoſt, ſtegný způſob, gednoſtegnoſt.

Einfreſſen, v. a. ſežrati, nažrati ſe; Staub, prachu ſe nalýkati, napolykati; ſich einfreſſen, zažrati ſe.

Einfreyen, v. rec. ſich, přiženiti ſe, k. p. do ſtatku, do řemeſla.

Einfrieden, v. a. pro bezpečnoſt zahraditi, hradbau zahágiti.

Einfrieren, v. n. zamrznauti. Das Einfrieren, zamrznutj.

Einfügen, v. a. wpogiti, wſaditi, wložiti.

Einfuhre, f. přiwáženj, dowáženj.

Einführen, v. a. inuehere, přiwezti, dowezti, přiwážeti, dowážeti; Getreide, kliditi, ſkliditi. 2) introducere, vweſti, vwáděti; einen Dieb, zloděge do wězenj weſti. Eingeführtes Recht, vwedené práwo.

Einführung, f. přiwáženj. 2) vwedenj, vwáděnj. 3) auf die Güter, bey den Juristen, zwod, immiſſio in bona, ſecundus gradus executionis realis.

Einfüllen, v. a. naplniti, naliti; nacpati.

Einfüllung, f. naplněnj, naljwánj; nacpánj.

Eingang, m. wchod, přjſtup, wgitj, ingreſſio, aditus. 2) Eingang einer Rede, začátek, počátek řeči, exordium.

Eingeben, v. a. Arzney, k vžjwánj dáti, Gift, gedu dáti. 2) do myſli wložiti, wnuknauti, ſuggerere, wdechnauti, nadchnauti, inſpirare. 3) Eine Schrift, ſpis podati, zadati, exhibere.

Eingebung, f. wnuknutj, nadſſenj.

Eingebünde, n. wázané.

Eingeboren, adj. gednorozený, unigenitus. 2) w zemi zrozený, wlaſtenec, ol. zemek.

Eingedenk, adj. pamětliwý, memor. Sey meiner eingedenk, pamatug na mne, měg mne w paměti.

Eingefleiſcht, adj. wtělený.

Eingehen, v. n. gjti do —, wgjti, wcházeti. 2) fig. einen Vertrag, w ſmlauwu wgjti, eine Wette, založiti ſe. Das gehe ich niemals ein, k tomu nikdá nepřiwoljm, nepřjſtaupjm; das will ihm nicht eingehen, to mu nechce gjti do hlawy. 3) bořiti ſe, baurati ſe, ſcházeti, zacházeti, k zkáze přigjti; vom Tuche, ſrazyti ſe.

Eingeſeſſen, adj. vſedlý, w zemi zrozený, vſazený.

Eingeſtändniß, n. přiznánj, ſ. Geſtändniß.

Eingeſtehen, v. a. přiznati ſe, přiznáwati ſe, fateri. 2) připuſtiti, připauſſtěti.

Eingeweide, n. oſrdj, wnitřnoſti, pl. viſcera, droby, pl. ſtřewa, pl. inteſtina.

Eingezogen, adj. počeſtný, modeſtus, mrawný, adv. počeſtně, mrawně.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání