Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Einpflügen – Einſalben

164

Einpflügen, v. a. zaworati. 2) die Raine, meze zworati.

Einpfropfen, v. a. wſſtjpiti, wſſtěpowati. 2) nacpati.

Einpichen, v. a. zaſmoliti, ſmolau zaliti.

Einplaudern, v. a. nažwachtati, napleſkati, nahowořiti, naſſweholiti.

Einprägen, v. a. wtiſknauti, wtlačiti, wrazyti.

Einpredigen, v. a. kázati, mnohými ſlowy přemluwiti.

Einpreſſen, v. a. ſtlačiti preſem.

Einpudern, v. a. napudrowati, zapráſſiti pudrem.

Einpumpen, v. a. napumpowati.

Einquartieren, v. a. do kwartýru dáti, položiti; rozložiti.

Einquellen, v. a. namočiti, ſwlažiti.

Einrammeln, einrammen, v. a. beranem zatlaukati, zarážeti.

Einrathen, v. a. poraditi, ſ. Rathen.

Einräumen, v. a. vkliditi, ſkljzeti. 2) popuſtiti, přepuſtiti, poſtaupiti; fig. mjſto dáti, připauſſtěti, propůgčiti, dowolowati. Die Einräumung, vklizenj, přepuſſtěnj, poſtaupenj, připauſſtěnj.

Einrechnen, v. a. do počtu zawřjti, připočjtati.

Einrede, f. domlauwánj. 2) odmluwa, odpjránj, odmlauwánj. 3) Der gerichtliche Widerſpruch, odpor.

Einreden, 1. v. a. přemluwiti k něčemu, namluwiti něco. 2. v. n. mluwiti do řeči. 2) domlauwati, napomjnati. 3) odmlauwati, odpjrati. Die Einredung, přemlauwánj.

Einreiben, v. a. natřjti, wetřjti, wtjrati. 2) Brod, nadrobiti; Käſe, naſtrauhati. Die Einreibung, wetřenj, wtjránj, nadrobenj, naſtrauhánj.

Einreichen, v. a. podati, zadati. Die Einreichung, podánj, zadánj.

Einreihen, v. a. nabjrati. Die Einreihung, nabjránj.

Einreiſſen, 1. v. a. natrhnauti; 2) eine Mauer, zbořiti, rozbořiti, strhnauti, diruere. Die Einreiſſung, natrhnutj, zbořenj, zbauránj. 2. v. n. rozmáhati ſe, invaleſcere.

Einreiten, 1. v. a. wgeti (na koni). 2. v. a. přegeti (koněm); eine Thür, wyrazyti.

Einrenken, v. a. do klaubu wprawiti, naprawiti. Die Einrenkung, naprawenj.

Einrennen, v. a. w běhu, během porazyti, wyrazyti, strhnauti.

Einrichten, v. a. ein Glied, narownati, naprawiti; 2) ein Haus, ſpořádati, zřjditi, zprawiti.

Einrichtung, f. narownánj, naprawowánj, ſpořádánj; zpráwa, zřjzenj. 2) ſwrſſky, nářadj, nábytek.

Einriegeln, v. a. záworu zaſtrčiti, zatknauti. 2) záworau zawřjti.

Einritt, m. der Einzug zu Pferde, wgezd.

Einritzen, v. a. naſſtjpnauti, nářjznauti nařjznauti ; 2) wrýti.

Einroſten, v. n. zazerzawěti. Eingeroſtet, zazerzawělý.

Einrücken, 1. v. n. wtáhnauti, wſtupowati. 2) naſtaupiti, poſtaupiti. 2. v. a. fig. položiti, poſtawiti (do knihy, pſanj). Das Einrücken, die Einrückung, wtáhnutj, wſtupowánj; naſtupowánj; poſtawenj (do knihy).

Einrühren, v. a. zamjchati, mjchati; eingerührte Eyer, mjchané weyce.

Eins, 1. ſubſt. eine Eins, gednička, unitas. 2. adj. gedno, ſ. Ein. 3. adv. für einig, ſworný; eins ſeyn, einig werden, ſrownáwati ſe.

Einſaat, f. weyſewek, ſ. Ausſaat.

Einſacken, v. a. žokowati, do pytlů dáti, do kapſy wſtrčiti.

Einſackung, f. žokowánj, cpánj do pytlů.

Einſäen, v. a. wſýti, naſýti, zaſýti.

Einſagen, v. a. napowědjti, napowjdati. Die Einſagung, napowjdánj. Der Einſager, napowjdač.

Einſägen, v. a. pilau zařjznauti, nařjznauti. Die Einſägung, nařjznutj.

Einſalben, v. a. maſtj pomazati, namazati. Die Einſalbung, pomazánj, namazánj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání