Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Einſchleichen – Einſeifen

166

Einſchleichen, v. n. wlauditi ſe, wluzowati ſe; ſich, wkráſti ſe, přilauditi ſe.

Einſchleppen, v. a. wtáhnauti, přiwlecy.

Einſchließen, 1. v. n. zawjrati ſe, zamykati ſe, 2. v. a. zamknauti, zawřjti, includere. 2) obkljčiti, obehnati, circumdare. Die Einſchließung, zamknutj, zawřenj, obkljčenj.

Einſchlucken, v. a. polknauti, požřjti, pohltiti; nahltati ſe něčeho.

Einſchlummern, v. n. vſnauti, zdřjmnauti.

Einſchlürfen, v. a. ſtřebati, ſrkati do ſebe, wſrknauti.

Einſchluß, m. pl. Einſchlüſſe, zawřené pſanj, zawřená řeč.

Einſchmeicheln, ſich, v. rec. připochlebiti ſe, přilichotiti ſe, liſati ſe. Die Einſchmeichlung, připochlebenj, přilichocenj.

Einſchmeiſſen, v. a. rozrazyti, roztlaucy, rozmrſſtiti, roztřjſkati.

Einſchmelzen, v. a. rozpuſtiti. Die Einſchmelzung, rozpuſſtěnj.

Einſchmieren, v. a. zamazati, namazati, pomazati. Die Einſchmierung, zamazánj, namazánj.

Einſchmutzen, v. a. zaſſpiniti, poſſpiniti, vſſpiniti.

Einſchnallen, v. a. zapnauti, zapjnati (na přeſku).

Einſchneide, f. bey den Drechslern, gednooſtřj.

Einſchneiden, v. a. wraubiti, zařjznauti, ( als ein neutrum, zařezati ſe), incidere. 2) wrýti, wřezati, wyřezati, inſculpere. 3) Brod in die Suppe, chleba do poljwky nakrágeti. 4) Das Getreide, požjti, metere.

Einſchneidig, adj. na gednu ſtranu oſtrý.

Einſchnitt, m. nařjznutj, wrub, wraubek; wyřezánj.

Einſchnupfen, v. a. do noſu wtáhnauti.

Einſchnüren, v. a. ſſňůrau zatáhnauti, ſtahowati; zaſſněrowati; nawljknauti, nawljkati. Die Einſchnürung, zaſſněrowánj, ſtahowánj, nawljkánj.

Einſchöpfen, v. a. nawážiti, načerpati, nabjrati. Die Einſchöpfung, nawáženj, nabjránj.

Einſchränken, v. a. zahraditi, zahágiti, obkljčiti, circumdare. 2) fig. obmezyti, zamezyti, zkrátiti, ſtjſniti. Die Einſchränkung, zahraženj, obmezenj, weymjnka. Eingeſchränkt, ſtjſněný, obmežený, krátký, malý.

Einſchrauben, a. v. v. a. zaſſraubowati, přiſſraubowati, zakrautiti.

Einſchrecken, v. a. ſtrachem připrawiti, dohnati.

Einſchreiben, v. a. wepſati, zapſati, napſati. Die Einſchreibung, zapſánj, napſánj.

Einſchreiten, v. n. wkročiti, pokračowati, přiſtaupiti.

Einſchroten, v. a. ſpauſſtěti po ljhách.

Einſchrumpfen, v. n. ſcwrknauti ſe, ſwraſknauti ſe, zakrněti, ſmrſſtiti ſe, ſrazyti ſe. Eingeſchrumpft, ſcwrklý, ſwraſklý, zakrnělý, ſmrſſtěný.

Einſchub, m. wſtrčenj, podſtrčenj.

Einſchürig, einſcheerig, adj. gednoſtřižný.

Einſchuſtern, v. a. prodělati, ztratiti. 2) do cela zagjti.

Einſchütten, v. a. naſypati, naljwati. Die Einſchüttung, naſypánj, naljwánj. 2) Der Eingeweide ins Waſſer, bey den Fleiſchern, ſtjrka.

Einſchwärzen, v. a. očerniti, počerniti, zaſſpiniti. 2) zapowěděné zbožj do země wneſti. Die Einſchwärzung, očerněnj, počerněnj. 2) paſſowánj.

Einſchwatzen, v. a. namluwiti, napleſkati. 2) ſich, přilichotiti ſe.

Einſegnen, v. a. požehnati, poſwětiti; einen Sterbenden, vmjragjcýho zaopatřiti; eine Sechswöchnerinn, ſſeſtinedělku vweſti, vwáděti (do chrámu). Die Einſegnung, požehnánj, poſwěčenj; einer Sechswöchnerinn, auwod.

Einſehen, v. a. nahljdnauti, hleděti, djwati ſe do něčeho. 2) fig. pochopiti, rozuměti něčemu, vznáwati. Ein Einſehen haben, ſſetřiti, pozorowati; pozor, ſſetrnoſt mjti; treſtati.

Einſeifen, v. a. namydliti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání