Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Eintrocknen – Einzeln

169

Eintrocknen, v. n. wyſchnauti; ſeſchnauti ſe, wyprahnauti. Die Eintrocknung, wyſchnutj, vſychánj, ſeſchnutj, wyprahnutj. Eingetrocknet, wyſchlý, wyprahlý.

Eintröpfeln, v. a. wkapati, nakapati, po kapkách ljti.

Eintunken, v. a. namočiti, omočiti, ſ. Eintauchen.

Ein und zwanzig, gedenmecýtma, geden a dwadcet.

Einverleiben, v. a. přiwtěliti, připogiti, incorporare. Die Einverleibung, přiwtělenj, připogenj.

Einverſtändniß, n. ſrozuměnj, ſrownáwánj.

Einverſtehen, v. rec. ſich mit jemanden, ſrozuměti ſobě, ſrownáwati ſe.

Einwachſen, v. n. wrůſti, zarůſti. Eingewachſen, wroſtlý, zaroſtlý.

Einwägen, v. a. odwážiti, zwážiti. 2) rec. ſich, ſwážiti ſe, nedowážiti ſe, na wáze vbýwati. Die Einwage, prowáženj.

Einwalken, v. a. walchowati, walchowánjm wemnauti.

Einwandern, v. n. wandrem přebýwati; přiwandrowati, přiſtěhowati ſe.

Einwärts, adv. do wnitř, introrſum; einwärts gehen, ſſmathati, ſſmatlati.

Einwäſſern, v. a. namočiti, namáčeti, do wody dáti. Die Einwäſſerung, namáčenj.

Einweben, v. a. wetkati; fig. ſpogiti, zapleſti. Die Einwebung, wetkánj.

Einwechſeln, v. a. wyměniti. Die Einwechslung, wyměněnj.

Einweichen, v. a. námočiti namočiti , močiti, macerare. Die Einweichung, močenj, namočenj.

Einweihen, v. a. poſwětiti, conſecrare. Die Einweihung, poſwěcenj.

Einweiſen, v. a. in ein Amt, vweſti. Die Einweiſung, vwedenj; in die Güter, zwod.

Einwenden, v. a. předſtjrati, namjtati, odpjrati, odpor kláſti, opponere, objicere. Die Einwendung, předſtjránj, namjtka, odpor, objectio.

Einwerfen, v. a. whoditi, házeti do —, fig. einen Ermel, rukáw přiſtehnauti. 2) namjtati, proti tomu řjcy. 3) Die Mauer, Thür, rozházeti, rozmetati, wyrazyti.

Einwickeln, v. a. zawinauti, obwinauti, obaliti, zaobaliti. Die Einwickelung, zawinutj, obalenj.

Einwiegen, v. a. ſ. Einwägen. 2) vkoljbati. Die Einwiegung, vkoljbánj.

Einwilligen, v. a. ſwoliti, přiwoliti, powoliti, ſnáſſeti ſe. Die Einwilligung, ſwolenj, přiwolenj; wůle.

Einwindeln, v. a. plenkami obwinauti, do plen zawinauti.

Einwintern, v. a. do zymy dochowati, dožiwiti.

Einwirken, v. a. wetkati.

Einwohner, m. obywatel, přebywatel, incola. 2) nágemnjk. Die —inn, obywatelkyně. 2) nágemnice. Einwohnend , přebýwagjcý.

Einwühlen, v. a. ſich, zaryti ſe, wrýti ſe.

Einwurf, m. namjtka, namjtánj, odpor, objectio.

Einwurzeln, v. n. zakořeniti ſe, kořeny puſtiti. 2) fig. wkořeniti ſe. Eingewurzelt, wkořeněný, zaſtaralý.

Einzählen, v. a. odpočjtati do něčeho 2) připočjtati.

Einzapfen, v. a. Bier, piwa natočiti. 2) čep zadělati.

Einzäumen, v. a. ſ. Aufzäumen.

Einzäunen, v. a. plotem ohraditi, opleſti, oplotiti. 2) wpleſti do plotu.

Einzehren, v. n. & rec. ſtráwiti ſe, vbeywati.

Einzeichnen, v. a. wyreyſowati. fig. zaznamenati, zapſati.

Einzeln, adj. & adv. geden, po gednom, každý zwláſſť, geden po druhým. Singulus. 2) fig. ſamotný, po různu, o ſamotě. Es fallen nur einzelne Tropfen, gen pokrápá, po kapkách prſſj. 3) gednoduchý. 4) Ein einzelner Menſch, geden člowěk ſám, ſamotný, t. g. neženatý. Einzelnes Geld, drobné penjze.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání