Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Entgelten – Entrinnen

Entgelten, v. n. zpláceti, za něco trpěti, 175 luere poenas. Das ſoll er mir entgelten, to mně zplatj.

Entglimmen, v. n. zapáliti ſe, roznjtiti ſe.

Entgürten, v. a. odpáſati, discingere.

Enthaaren, v. a. oholiti.

Enthalt, m. obſ. ſ. Aufenthalt. 2) obſaženj, ſ. Inhalt.

Enthalten, 1. v. a. obſahowati, w ſobě držeti, mjti, zawjrati, continere. 2. v. rec. ſich des Eſſens enthalten, od gjdla ſe zdržeti, zdržowati, abſtinere. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten, nemohl ſem ſe ſmjchy zdržeti. Enthalten, obſažen.

Enthaltſam, adj. zdrželiwý, abſtinens, adv. zdrželiwě. Die Enthaltſamkeit, zdrželiwoſt, abſtinentia. Die Enthaltung, zdržowánj ſe, zdrželiwoſt.

Enthärten, v. a. obměkčiti.

Enthaupten, v. a. ſtjti, ſtjnati, hlawu ſtjti. Enthauptet, ſťat. Die Enthauptung, ſtětj, decollatio.

Entheben, v. a. zproſtiti, ſ. Ueberheben.

Entheiligen, v. a. poſwátná mjſta poruſſiti, zprzniti, poſſkwrniti, violare; den Namen Gottes, nevctiti, den Sonntag, neſwětiti. Die Entheiligung, poruſſenj, nevctěnj, neſwěcenj.

Enthüllen, v. a. zaſtřenj odegmauti, odkryti, odhaliti. Die Enthüllung, odkrytj, odhalenj.

Entian, m. hořec, ſ. Enzian.

Entjochen, v. a. gho shoditi, gha zproſtiti.

Entkleiden, v. a. ſwlécy; ſwljknauti, ſwláčeti z ſſatů. Die Entkleidung, ſwljkánj, ſwláčenj.

Entkommen, v. a. vgjti, wywáznauti; vtecy.

Entkräften, v. a. zemdliti, ſýlu wzýti, zhubiti. Die Entkräftung, zemdlenj, hubenj.

Entladen, v. a. ſkládati, náklad ſložiti, fig. zproſtiti; ſein Gewiſſen, ſwému ſwědomj odlehčiti.

Entlarven, v. a. larwu ſnjti, stáhnauti, fig. odkryti.

Entlaſſen, v. a. propuſtiti, propauſſtěti, dimittere. Die Entlaſſung, propuſſtěnj.

Entlaſten, v. a. entläſtigen, břemena zbawiti, břemeno shoditi, ſložiti ze ſebe.

Entlauben, v. a. liſtů zbawiti.

Entlaufen, v. n. vtecy, odběhnauti, prchnauti, zběhnauti. Ein Entlaufener, odběhlec, odběhljk.

Entledigen, v. a. zproſtiti, oſwoboditi, wyprázdniti. Die Entledigung, zproſſtěnj, oſwobozenj.

Entleeren, v. a. wyprázdniti, evacuare.

Entlegen, adj. wzdálený. Die Entlegenheit, wzdálenoſt, dálka.

Entlehnen, v. a. wypůgčiti, wydlužiti ſe, mutuare. Die Entlehnung, wypůgčowánj, wydluženj, mutuatio.

Entleiben, v. a. zabiti, žiwot wzýti, occidere. Die Entleibung, zabitj, bezžiwotj.

Entleihen, v. a. wypůgčiti, ſ. Entlehnen.

Entmannen, v. a. mužſtwj zbawiti, wykleſtiti, wyřezati, wymiſſkowati.

Entmaſten, v. a. ſtromu korábowého zbawiti.

Entnehmen, v. a. odnjti (odegmauti), wzýti; Geld, penjze wypůgčiti. 2) fig. Der Strafe, treſtu zbawiti. 3) porozuměti, wyrozuměti.

Entnerven, v. a. ſýly zbawiti, o ſýlu připrawiti, zemdliti.

Entrathen, v. a. bez něčeho býti, mor. obegjti ſe bez něčeho, ſ. Entbehren.

Enträthſeln, v. a. vhodnauti, wyložiti.

Entreiſſen, 1. v. n. obſ. prchnauti; die Geduld iſt ihm entriſſen, trpěliwoſt ſe mu přetrhla, — ho pominula. 2. v. a. wytrhnauti, wydrati; náſyljm, mocý wzýti. Die Entreiſſung, wytrženj.

Entrich, m. kačer, ſ. Aentrich.

Entrichten, v. a. Schulden, dluhy zaplatiti, zaprawiti; Dank, djky wzdáwati. Die Entrichtung, zaplacenj, zaprawenj.

Entriegeln, v. a odemknauti záworu, ſ. Aufriegeln.

Entrinnen, v. n. vgjti, vtecy, zběhnauti, odběhnauti, wyniknauti, effugere.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání