Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Abdecker – Aberglaube

3

Abdecker, m. pohodný, ras.

Abdeckerey, f. raſowſtwj, raſowna.

Abdorren, v. n. oſchnauti, vſchnauti.

Abdörren, v. a. oſuſſiti, vſuſſiti.

Abdraht, m. odſtružky, plur.

Abdrehen, odkrautiti, vkrautiti, zkrautiti. 2) abdrechſeln, dotočiti, vtočiti, doſauſtrowati, odſauſtrowati, vſauſtrowati, zſauſtrowati.

Abdreſchen, domlátiti, odmlátiti, wymlátiti. 2) abprügeln, zmlátiti, ztepati. 3) lauter abgedroſchenes Zeug, d. i. Geſschwätz, pauhé oklepané a zopálané tlachánj a tlampánj.

Abdringen, wydřjti, wynutiti, wynutkati.

Abdrohen, pohrůžkami wymocy, wyhrozyti. 2) pohrůžkami od něčeho zdržeti, odhrozyti.

Abdruck, m. wýtiſk, wytiſknutj, wýtiſſtěk, wytiſſtěnj, wytlačenj. 2) v zbroge, ſpuſſtěnj, wypálenj. 3) obraz, wyobrazenj, podoba, podobizna. Er iſt der Abdruck ſeines Vaters, onť geſt celá podoba otcowa, celý podobnjček otce swého. 4) gazýček při kohautku, v zbraně. 5) der letzte, poslednj wzdechnutj.

Abdrucken, ſ. drucken.

Abdrücken, v. a. odtiſknauti, odtlačiti, vtlačiti, ztlačiti. 2) mocý wytiſknauti, wytlačiti, násylně o něco připrawiti, ſ. auch abdringen. 3) ručnicy ſpuſtiti, z nj wypáliti.

Abebenen, ſrownati, zarownati.

Abend, m. wečer, veſper, veſpera, veſperus. Abends, wečer, v wečer, wečjr, na wečer, s wečera. Es wird Abend, k wečeru ſe chýlj, připozdjwá ſe, ſmrká ſe, sl. swečeřjwá ſe. Zu Abend eſſen, wečeřeti. Der heilige Abend, ſſtědrý wečer, Spr. Es iſt noch nicht aller Tage Abend, geſſtě wſſech dnj ſlunce nezapadlo, oder : newýſkey, geſſtěs nepřeſkočil. 2) Weſten, západ, západnj ſtrana ſwěta, occaſus, occidens.

Abend-, wečernj. 2) západnj, ku př.

Abendbrod, n. ſwačina; es eſſen, ſwačiti.

Abenddämmerung, f. ſaumrak, ſmrknutj, crepuſculum.

Abendeſſen, n. wečeře; es zu ſich nehmen, wečeřeti.

Abendländiſch, západnj.

Abendlich, wečernj. 2) někdy také, západnj.

Abendlicht, n. wečernj západnj záře. 2) ſ. Abendſtern.

Abendmahl, n. Abendmahlzeit; f. Abendtiſch, m. wečeře, coena. 2) das Abendmahl des Herrn, wečeře Páně, přigjmánj, coena Domini, communio.

Abendröthe, f. Abendſchein, m. wečernj čerwánky, záře.

Abednſtern, m. wečernj hvězda, zwjřednice, heſperus, venus.

Abendvogel, m. motýl, který v wečer ljtá, můra, ſphinx L.

Abendwärts, k západu, na západ.

Abendwind, m. západnj wjtr, zephirus fauonius. 2) wečernj wětřjček, chládek.

Abenteuer, n. nenadálý přjběh, náhoda; ol. dobrodružſtwj; ſein Handwerk auf Abenteuer treiben, řemeſlo pro pana přjhodu, aneb nazdařboh dělati. 2) neobyčegné, podiwné, ſtraſſliwé widěnj, odiwa, vulgo sl. zázrak. Auf Abenteuer ausgehen, na odiwu lidem ſobě počjnati.

Abenteuerlich, nenadálý, neobyčegný, podiwný, ſtraſſliwý; adv. —le, —ně.

Abenteurer, tulák, který podiwných přjhod hledá; ol. dobrodruh.

Aber, conj. ale, pak, wſſak, než.

Aberglaube, m. powěra, ſuperſtitio.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání