Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Feldhuhn – Feſſeln

200

Feldhuhn, n. korotew, koroptwa, mor. kurotwa, sl. garabice.

Feldkerze, f. diwizna, ſ. Wollkraut.

Feldkümmel, m. laučnj kmjn, carum.

Feldmeiſter, m. Kafiller, pohodný.

Feldmohn, m. wlčj mák, ſ. Klapperroſe.

Feldmünze, f. planá máta, ſ. Ackermünze.

Feldſcherer, Feldſcher, m. polnj bradýř. 2) ranhogič, felčar, (feldſſar), chirurgus.

Feldſchlange, f. ein Geſchütz, ſſwihownice.

Feldſchütz, m. hljdač obilj.

Feldſchwamm, m. žampion, ſ. Champignon.

Feldweges, n. ein Feld Weges, hony (hona), ſtadium.

Feldzug, m. wálečné taženj, taženj do pole, wogna.

Felge, f. podworané pole. 2) eines Rades, laukoť, abſis.

Felgen, v. a. podworáwati, obraceti.

Felgenhauer, m. Wagner, kolář.

Fell, n. kůže, blána, pellis; dim. das Fellchen, kožka, kůžička, blanka, pellicula. Kalbfell, teletina, ſ. auch Bockfell, Lammfell, u. ſ. w. 2) im Auge, powlaka na oku, bělmo, cyňk.

Felleiſen, n. filec, ranec, wak.

Fellriß, n. polnj ſléz, alcea.

Felſen, m. ſkála, rupes, petra; dim. ſkalka; die Felſen, ſkalj. 2) im Acker, pecka.

Felſen-, ſkalnj: die Felſentaube, ſkalnj holub; felſenhart, twrdý, gako ſkála; die Felſenhärte, ſkalnj twrdoſt.

Felſig, adj. ſkalnatý, ſaxoſus.

Fench, n. Kolbenhirſe, bér, panicum; Fenchbrey, bérowá, browá kaſſe.

Fenchel, m. wlaſký kopr, foeniculum.

Fenſter, n. okno, sl. oblok, feneſtra, dim. das Fenſterchen, Fenſterlein, okénko, okýnko, okence, okenečko.

Fenſter-, do okna, w okně: das Fenſtergitter, mřjže při oknách; die Fenſterſcheibe, kolečko w okně, ſ. Glasſcheibe.

Fenſterladen, m. okenice, sl. obločnice.

Fenſtern, v. n. fenſterln gehen, gjti na žebráckau noc.

Ferien, pl. ſwátky, odpočjwánj.

Ferkel, Ferklein, n. ſele, ſelátko, podſwinče, praſe, praſátko, porculus, nefrens.

Ferkeln, v. n. Ferkel werfen, opraſyti ſe.

Fern, adj. daleký, wzdálený; adv. daleko, podál, procul; es ſey fern von mir, odſtup to odemne. 2) Von ferne, zdaleka. 3) wie fern, in wie fern, ſo fern, geſtliže, pokuď, gak dalece; ſo fern, eatenus, tak dalece.

Ferne, f. wzdálenoſt, dalekoſt, dálka, mor. dálawa; in die Ferne, daleko; aus der Ferne, zdaleka.

Ferner, adv. dále, pak, porro. 2) budaucně. 3) wjce, vltra.

Fernerhin, adv. dále, dálegi, budaucně, wjce.

Fernerweit, adj. dalſſj; adv. dále, wjce.

Fernglas, n. ſklo na dálku. 2) ſ. Fernrohr.

Fernher, adv. zdaleka.

Fernig, adj. vorjährig, loňſký.

Ferniß, f. fermež, ſ. Firniß.

Fernrohr, m. teleſſkop, perſſpektýw; dalekohled ?

Ferſe, f. pata, calx; auf den Ferſen, hinten nach, w zápětj; Ferſengeld geben, od pat platiti, vtjkati.

Fertig, adj. hotow, hotowý, paratus; fertig machen, zhotowiti, dohotowiti, dodělati; ſich fertig machen, halten, chyſtati ſe, ſtrogiti ſe, přihotowiti ſe, připrawiti ſe. 2) fig. hbitý; obratný, ochotný, promptus, expeditus. adv. hotowě, hbitě, ochotně.

Fertigen, v. a. hotowiti, ſ. Verfertigen.

Fertigkeit, f. hotowoſt, ochotnoſt, hbitoſt, obratnoſt.

Feſſel, f. & m. pauto, compes; pl. die Feſſeln, pauta, okowy, vincula.

Feſſeln, v. a. okowami okowati, do paut dáti; ein Pferd feſſeln, ſpěnákem ſpjnati. 2) fig. pogjmati, táhnauti, ſpogowati, wázati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání