Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Feſt – Feyern

Feſt, adj. pewný, firmus; fig. ſtálý, trwánliwý, ſtabilis; ſich feſt ſetzen, oſaditi ſe. 2) tuhý, twrdý, compactus; feſtes Brod, tuhý chléb, feſter Teig, tuhé těſto; feſtes Geſtein, twrdé kamenj; fig. ſylný; feſt 201 ſchlafen, twrdě ſpáti; feſter Schlaf, twrdý ſen; das feſte Land, ſuchá země; feſt machen, vtužiti, vpewniti; ſich, mor. zamrazyti ſe; feſt, d. i. unverletzlich, zamražený. adv. pewně, tuze, ſylně, twrdě.

Feſt, n. ſwátek, ſlawnoſt, feſtum; ein hohes Feſt, z. B. Oſtern, hod, Božj hod. 2) Hody, kwas; Hochzeitfeſt, ſwadebnj weſelj; Freudenfeſt, radowánky.

Feſtabend, m. wigilj, ol. bděnj, vigilia.

Feſte, f. pewnoſt, ſ. Feſtigkeit. 2) des Himmels, obloha nebeſká, firmamentum. 3) ein feſtes Schloß, twrz, arx.

Feſtigkeit, f. pewnoſt, firmitas; trwánliwoſt. 2) tuhoſt, twrdoſt.

Feſtiglich, adv. pewně, ſylně, ſ. Feſt.

Feſtlich, adj. ſwátečnj, ſlawný; adv. ſlawně.

Feſtung, f. pewnoſt, twrz.

Fett, n. maſtnota, tuk, adeps; Gänſefett, huſý ſádlo.

Fett, adj. tučný, břidký, maſtný, pinguis; dick und fett, tluſtý, obeſus; fett machen, maſtiti, omaſtiti; ſich fett machen, zmaſtiti ſe, zamaſtiti ſe; fett werden, tlauſtnauti, tučněti. 2) fig. maſtný, opimus. Die fette Henne, ein Kraut, rozchodnjk, průtržné kořenj, ſedum telephium, L.

Fettdarm, m. konečnjk.

Fette, f. maſtnota, ſ. Fettigkeit. 2) Die Dachfette, fetna.

Fetten, v. a. fett machen, maſtiti.

Fetticht, adj. maſtnatý, gako maſtnota.

Fettig, adj. fettige Hände, maſtné ruce, ſ. Fett.

Fettigkeit, f. tučnoſt, tluſtoſt, maſtnoſt.

Fetzen, m. kloc, klůcek, capart, kus, plur. padrty, padrtky.

Fetzen, v. a. flákati, řezati, zatjti.

Fetzer, m. chloſt, pardus. 2) prdel, zadek.

Feucht, adj. wlhký, ol. wlažný, humidus; feucht werden, wlhnauti, nawlhnauti.

Feuchte, f. ſ. Feuchtigkeit.

Feuchten, I. v. a. wlažiti, ſwlažiti, ſwlažowati. 2. v. n. mokwati.

Feuchtigkeit, f. wlhkoſt, wláha, ol. wlažnoſt, humiditas.

Feuer, n. oheň, ignis; dim. das Feuerchen, Feuerlein, ohnjček. 2) fig. horkoſt, wraucnoſt. Er fängt bald Feuer, hned ſe hněwá. 2) 3) Das heilige Feuer, pekelnj oheň, ignis ſacer.

Feuer-, ohniwý: der Feuerballen, die Feuerkugel, ohniwá kaule; der Feuerpfeil, ohniwý ſſjp. Die Feuerblaſe, pucheyř od ohně.

Feuerbeſtändig, adj. w ohni ſtálý, trwánliwý.

Feuerblume, f. wlčj mák, ſ. Klapperroſe.

Feuerbock, m. kozljk.

Feuerbrand, m. ožeh, hlaweň.

Feuereſſe, f. wýhně, ſ. Eſſe.

Feuergewehr, n. zbraň k ſtřjlenj ohněm, flinta.

Feuerherd, m. ohniſſtě, mor. ohniſko, focus.

Feuerholz, n. Brennholz, paliwo.

Feuerig, ſ. Feurig.

Feuerkäfer, m. Feuerſchröter, roháč.

Feuerkrücke, f. hřeblo, rutrum.

Feuermauer, f. zeď proti ohni.

Feuern, I. v. a. páliti, wypáliti, ſtřjleti; oheň dělati, topiti. 2. v. n. oheň dáwati, roznjtiti ſe.

Feuerpfanne, f. ohřiwadlo.

Feuerprobe, f. očiſta horaucým železem.

Feuersbrunſt, f. oheň, incendium.

Feuerſchaufel, f. lopatka na vhlj.

Feuerſtahl, m. ocýlka.

Feuerſtätte, f. ſpáleniſſtě. 2) ohniſſtě.

Feuerſtein, m. křeſacý kámen, pazaur, pazaurek, pyrites; ſſkřemen, ſilex.

Feuerwerk, n. ſtrogený, dělaný oheň, rozkoſſné ohně.

Feuerzeug, n. křeſadlo, mor. sl. křeſywo.

Feuerzüge, pl. warhánky.

Feurig, adj. ohniwý, horaucý, igneus.

Feyer, f. ſlawnoſt, ſwěcenj, ſlawenj, odpočinutj.

Feyerabend, m. ſwatwečer.

Feyerkleid, n. ſwátečnj oděw.

Feyerlich, adj. ſlawný, adv. ſlawně.

Feyerlichkeit, f. ſlawnoſt, ſolennitas.

Feyern, I. v. n. odpočjwati. fig. zaháleti, nedělati. 2. v. a. ſwětiti, ſlawiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání