Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ackereichel – Adept

23

Ackereichel, f. zemſký kaſſtan, sl. zemſký ořech, ſ. Erdnuß.

Ackerfeld, n. poplužj, dědina, worné pole, rolj, sl. oracyna, aruum.

Ackergeld, n. Ackerzins, m. činže, plat od rolj, agraticum. 2. Ackerlohn, mzda za oránj, worné.

Ackerhuhn, n. korotew, sl. kuroptwa, perdix, ſ. Feldhuhn, Rephuhn.

Ackerkamille, f. pſý rmen, pſý kopr, anthemis aruenſis, L.

Ackerklette, f. lupen menſſj, řepjk, lappa minor.

Ackerknecht, m. oráč, pacholek; Kleinknecht, pohůnek, ſeruus ad aratrum.

Ackerknoblauch, m. planý čeſnek, allium vineale, L.

Ackerkohl, m. planá kapuſta, plané zelj, lapſana communis, L.

Ackerkrebs, m. ſſtjr, ſ. Erdgrille, Werle.

Ackerland, n. worná země, ſ. Ackerfeld.

Ackermann, Ackersmann, m. oráč, ol. ratag, rolnjk, lhotnjk, arator, agricola.

Ackermännchen, n. konipáſek, třaſořjtek, motacilla.

Ackermiſt, m. mrwa, hnůg, fimus.

Ackermohn, m. řepjček, ſtarček, agrimonia eupatoria.

Ackermünze, f. planá máta, planý poleg, sl. planá polagka, mentha arvenſis, L. 2. kocurnjk, meduňka, sl. medunice, meliſſa nepeta, L.

Ackern, v. a. orati, přeoráwati, rozoráwati, arare; das Ackern, n. oránj, aratio.

Ackerraute, f. polnj rauta, rutka, fumaria, ſ. Erdrauch.

Ackerrettig, m. ohnice, raphanus raphaniſtrum, L. ſ. Hederich.

Ackerſcholle, f. hruda, gleba, ſ. Erdſcholle.

Ackerſchwertel, m. koſatec, mečjk, gladiolus communis, L. ſ. Schwertel.

Ackerſenf, m. ohnice, ſinapis arvenſis, L. ſ. auch Ackerrettig.

Ackervieh, n. plužný dobytek, pecus ad aratrum.

Ackervogt, m. hágič pole, sl. lhotař, ſ. Flurſchütz.

ct, m. od lat. actus , gednánj, konánj w komedyi.

Acten, plur. od lat. acta , wſſeliké ſpiſy; gerichtliche, práwnj, ſaudnj ſpiſowé, acta forenſia.

Actenbehältniß, n. ſpiſowna.

Action, f. z franc., bitwa, půtka, pugna.

Activ, adj. čerſtwý, způſobný, alacer, vegetus; adv. —ě, alacriter; Activ-Schulden, penjze zapůgčené, dluh v někoho, pecuniæ creditæ.

Activität, f. čerſtwoſt, způſobnoſt, alacritas.

Adam, m. Adam, Adamus, der alte, ſtarý Adam, Bibl. přirozené žádoſti.

Adamchen, n. Adámek.

Adamit, m. Adamnjk, Adamita.

Adamsapfel, Adamowo gablko, pomum Adami.

Adamsbiſſen, m. ohryzek w krku, ſ. Kröbs.

Addreſſe, f. nápis, přjpis liſtu, inſcriptio.

Adel, m. der Adelſtand, vrozenoſt, vrozený aneb zemanſký ſtaw, zemanſtwj, ſſlechta, ſſlechtictwj, nobilitas generis. 2. die Würde und Hoheit der Seele, hodnoſt a wzneſſenoſt duſſe, ſſlechetnoſt, wywýſſenoſt, nobilitas. 3. Mehrere adeliche Perſonen, zemanſtwo, ſſlechtictwo, panſtwo, wládyctwo, nobiles, nobilitas. 4. Er iſt von Adel, geſt vrozeného ſtawu, zemanſkého rodu. Ein alter Adel, ſtarožitný rod.

Adelig, adj. vrozený, zemanſký; von adeliger Geburt, zemanſkého rodu, vrozenec, ſſlechtic, wládyka, zeman. 2. ſtatečný, vdatný, nobilis, generoſus, nobili genere; adv. zemanſky, po zemanſku, ſtatečně, vdatně.

Adeln, v. a. w ſtaw vrozený powýſſiti; ſſlechtiti, vſſlechtiti. Seine Sitten adeln ihn, geho mrawy ſſlechtj ho.

Adelsbeere, f. břekyně, ſ. Arlesbeere.

Adelsbrief, m. liſt ſwobody, liſt zemanſký, diploma nobilitatis.

Adelſtand, m. ſ. Adel.

Adept, m. Alchymiſta, zlatoděg ?


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání