Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ader – Afterbürge

Ader, f. plur. die —n, žjla, vena; Blut 24 ader, krewnj žjla, arteria. Spannader, ſuchá žjla, nerw, neruus. Ader laſſen, ſchlagen, žjlau puſtiti, pauſſtěti, sl. žjlu ſekati, venam ſecare. 2. des Waſſers, wodnj žjla, Holzes, dřewná žjla, Erzes, rudnj žjla, vena.

Aderbinde, Aderlaßbinde, f. obwazek na žjlu, sl. powigáček.

Aederchen, Aederlein, n. žilka, žilčička, žilečka, venula.

Aderhäutchen, n. žilkowatá mázdřička na lůžku, chorion.

Adericht, äderig, adj. žilnatý, žilowatý, žilowitý, venoſus.

Aderkropf, m. naběhlá žjla, naběhlina, varix, ſ. Krampfader.

Aderlaß, m. Aderlaſſen, n. pauſſtěnj žjlau, žjly ſekánj.

Aderlaßeiſen, Aderlaßſchnepper, puſſťadlo, puſſťádko, phlebotomus.

Aedern, v. a. žilkowati, žjlami naſtrogiti.

Aderſchlag, m. puls, bitj žjly, pulſus arteriæ.

Adieu, z franc. à Dieu, měg ſe, měgte ſe dobře, s Pánem Bohem, vale, valete.

Adjunkt, m. z lat. adiunctus, adjunkt, připogený. Adjunktur, f. adiunctura, připogenſtwj.

Adjungiren, v. a. z lat. adiungere , připogiti ku pomocy.

Adler, m. orel, aquila mas, orlice, aquila femella; junger, orljče, orljček, orličátko, pullus aquilæ; Adlerchen, n. dim.

Adler-, Adlers-, orličj, orlowý, aquilinus, ku přjk. Adlerkraut, orličj kapradj, pteris aquilina. Adlerorden, orlowý řád, ordo equeſter aquliæ. Adlersbeere, ſ. Arlesbeere. Adlersblume, ſ. Akeley. Adlersnaſe, orličj nos, ſ. Habichtnaſe. Adlerſtein, orličj kámen, aëtites.

Adminiſtriren, v. a. z lat. adminiſtrare, přiſluhowati. Adminiſtration, přiſluhowánj. Adminiſtrator, m. přiſluhowatel.

Admiral, m. neywyšſſj zpráwce lodj, admirál .

Admiralität, f. neywyšſſj zpráwa aneb řiditelſtwj lodj, admirálſtwj.

Adonis-Blume, f. Adonis-Röschen, n. pol j růžička, hořká tráwa, sl. ſlepý mák, adonis, L.

Adoptiren, v. a. od lat. adoptare , za wlaſtnj wzýti, přigjmati.

Advent, m. adwent, přjchod, přjſſtj, aduentus. Advents-, adwentnj, ku přjk. Adventsſonntag, adwentnj neděle.

Advocat, m. aduocatus, adwokát, práwnj přjtel, záſtupce pře. Advocatur, f. adwokátſtwj, vřad adwokáta. Advociren, zaſtáwati.

Aebicht, na ruby, ſ. abicht.

Aed— ſ. Ad—, Aeh— ſ. Ah— u. ſ. f.

Aëroſtat, m. powětrná kaule aneb mjč, machina aëroſtatica, ſ. Luft-Ball.

Affe, m. opice; das Männchen, opičák, ſimius; Aeffinn, opice, ſimia; Aeffchen, n. opička, opičátko, ſimiolus, ſimiola. Einen Affen drehen, někoho za noſem woditi. Affen ausnehmen, blázniwě činiti.

Affen-, opičj, ku přjkl. Affengeſicht, opičj twář, (w poſměchu, opice); Affenliebe, opičj láſka; Affennaſe, opičj nos, pleſkonoſý, naſus ſimus.

Aeffen, v. a. nezpůſobně a nepřjſluſſně náſledowati; 2. z někoho ſobě poſměch, poſměſſky, ſſaſſky dělati, poſmjwati ſe, illudere alicui.

Affect, m. wáſſeň, náružiwoſt, affectus.

Afholder, m. chebdj, opulus.

Afrika, f. Genit. Afrika’s , někdy Afrikens , Afryka, Africa. Afrikaner, m. Afrykán, Afer, —rinn, f. Afrykánka; Afrikaniſch, adj. afrycký, afrykánſký, africanus.

Afruſch, brotan, Abrotanum, ſ. beſſer Stabwurz.

After, zaſtaralá præpoſ. po- za- wyznamenáwagjcý, gjžto ſe nynj toliko w ſpogenj s ginými ſlowy vžjwá, ku přjk. Aftergeburt, co po porodu přicházý, lůžko. Afterbier, zadnj piwo, patoky. Aftergetraide, zadnj, ſſpatněgſſj obilj, sl. pozadek. Afterliebe, neprawá láſka.

After, m. řit, zadek, podex.

Afterbürde, f. Aftergeburt, ſ. Nachgeburt.

Afterbürge, m. druhý rukogmě, præs, vas ſecundarius.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání