Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Afterdarm – Alaungärber

25

Afterdarm, m. zadnj ſtřewo, konečnjk.

Afterheu, m. otawa, foenum chordum, ſ. Grummet.

Afterkind, n. djtě na ſyrobu narozené, pohrobek, ſyrůbě, poſthumus.

Afterpapſt, m. neprawý papež, pſeudopapa.

Afterrede, f. nářek, pomluwa; Afterreden, nařknauti, pomlauwati, sl. potwořiti, ſ. Verläumden.

Age, f. pazdeřj, flocci; plewy, auhrabky.

Agende, f. kniha pořádku, Agenda.

Agiren, v. a. w komedyi hrát; předſtawowat.

Aglarkraut, n. Stachelkraut, gehlice, gehlička, collect. gehličj, onomis ſpinoſa, L. ſ. Hauhechel.

Aglaſter, ſtraka, ſ. Aelſter.

Agley, f. orljček, gaternjk. ſ. Akeley.

Agreſt, m. z lat. agreſta , kyſelá mjza; plané wjno; anġreſſt, omphacium.

Agrimone, f. řepjček, ſtarček, agrimonia.

Agtſtein, m. akſſteyn, electrum, ſ. Bernſtein.

Ah, interj. ah, ach, ah! Aha, aha, oha, aha!

Aehern, adj. měděný, aheneus.

Ahlbaum, m. ſtremcha ſtřemcha , prunus padus, L.

Ahle, f. ſſjdlo, ſubula. Ahlenmacher, —ſchmid, m. ſſidlař, ſubularius.

Ahlkirſche, f. der Baum, ſtřemcha, die Frucht, ſtřemſſalky, prunus padus, ſ. Vogelkirſche.

Ahm, f. wědro, sl. okow, amphora. Aemchen, n. wědérko, wěderce, sl. okůwek, okowček, ſ. Eimer.

Ahmen, v. a. náſledowati, ſ. Nachahmen.

Ahmen, Ohmen, v. a. prázdný ſud měřiti.

Ahmig, ohmig, adj. wědernj, okowný, ku přjk. zweyahmig, dwauwědernj.

Ahn, m. ſtarý otec, děd, dědek, dědeček.

Ahne, f. ſtará matka, bába, babička.

Ahnen, plur. Voreltern, ſtařj předkowé, maiores.

Ahnden, ahnen, 1. v. a. předcýtiti, tuſſiti, præſagire. Mir ahndet etwas Böſes, předcýtjm něco zlého. 2. v. a. kárati, mſtjti, vlciſci, vindicare. Ahndung, f. 1. předcýtěnj, præſagium . 2. káránj, mſta, treſt.

Ahnenprobe, f. důkaz zemanſtwj z počtu předků.

hnenſtolz, m. hrdoſt pro ſtarožitnoſt rodu.

Ahnentafel, f. regiſtřjk rodu.

Ahnfrau, f. babička, ſtará panimáma.

Ahnherr, m. dědeček, ſtarý pantáta.

Aehnlich, adj. podobný, ſimilis, faſt ähnlich, nápodobný, ſehr, přepodobný; adv. podobně, nápodobně, ſimiliter. Er ſieht ſich nicht mehr ähnlich, giž ſobě nenj podobný. Aehnlichen, v. n. podobiti ſe, připodobňowati ſe. Aehnlichkeit, f. podoba, podobnoſt, ſimilitudo.

Ahorn, Ahornbaum, m. gawor, acer pſeudoplatanus, L. ein kleiner, gawůrek, gaworček.

Ahornen, von Ahornbaum, adj. gaworowý.

Aehre, f. klas. Aerchen, n. kláſek; Aehren bekommen, klaſy pauſſtěti, metati ſe; das Korn fängt an in die Aehren zu ſchieſſen, es geht in die Aehren, žito ſe začjná metati, wymetá ſe, ſpicari, ſpicas emittere. Aehren leſen, ſammeln, klaſy zbjrati. Aehrenleſe, f. zbjránj klaſů, paběrkowánj, ſpicilegium. Aehren, adj. klaſowý, z klaſů, ſpiceus ; ku přjk. Aehrenkranz, klaſowý wěnec, pletenec z klaſů.

Aehrenmonath, klaſowý měſýc, Srpen.

Aehrig, adj. klaſatý, klaſowitý, ſpicoſus.

Aelſter, f. ſtraka, coruus pica, L. Aelſterneſt, ſtračj hnjzdo.

Aelſterauge, n. kuřj oko, ſ. Hühnerauge.

Aelſterſpecht, m. ſtrakopaud, picus.

Akademie, f. wyſoká ſſkola, Akademia, vniverſitas literarum, academia.

Akeley, f. orljček, gaternjk, aquilegia, L. 2. bělice, ryba, ſ. Ukeley.

Alant, m. 1. ryba, hlawáč, hlawatice, capito fluuiatilis, 2. bylina, oman, inula, aneb inula helenium, L. Alant-bier, —wein, omanowé piwo, wjno.

Alaun, m. kamenec, ledek, alumen; Alaunartig, adj. kamencowý, kamencowitý, ledkowý, ledkowatý, aluminoſus.

Alaunen, v. a. kamencowati, ledkowati, ledkem napuſtiti.

Alaunerde, f. kamencowitá, ledkowatá země.

Alaunerz, n. kamencowá, ledkowá ruda.

Alaungärber, m. girchář, sl. kordowánjk.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání