Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Altväteriſch – Amtsverwalter

Altväteriſch, adj. ſtarobylý, ſtarodáwnj, ſta 30 rožitný, priſcus, adv. po ſtarodáwnu, po ſtaroſwětſku, ſtarožitně, more antiquo.

Altvetteliſch, altweiberiſch, adj. babſký, anilis; adv. babſky, po babſku, aniliter.

Am, mjſto an dem , k. p. am Thore, při bráně, v brány, ad, apud, iuxta; krank am Leibe, nemocný na těle; am Abende, v wečer, pod wečer, veſperi; am Feſte, we ſwátek; am Sonntage, w neděli; am beſten, neylépe; am ſchönſten, neykráſněgi.

Amarant, m. z řeck. kwět miloſti, sl. laſkawec, amarantus.

Amarelle, f. amrhéle, hamrale, hamrle, wiſſně, ceraſum armeniacum. 2. ſ. Marille, meruňka, sl. marule, marhule, marhulka, broſkew menſſj.

Amazone, f. amazonka, bezceckyně, vdatná žena, amazon.

Amazoniſch, adj. amazonſký; Amazonenkleid, amazonſké raucho; adv. po amazonſku.

Ambaſſadeur, m. (sprich Ambaſſadör) z franc. wyſlanec, ſ. Bothſchafter.

Ambaſſade, f. wyſslanſtwj, ſ. Bothſchaft.

Amboß, m. kowadlina, nákowadlj, nákowadlo, sl. nákowa, incus.

Amboßſchmid, m. kowadlinář, sl. nákowář, genž nákowadlj dělá.

Amboßſtock, m. ſſpalek pro kowadlinu, sl. klát pro nákowu, nákownjk.

Ambra, m. ambra, pjžmo, ambra.

Ambroſia, f. 1. nebeſký pokrm. 2. Ambroſienkraut, ambrožka, bylina, ambroſia.

Ameiſe, f. mrawenec, vulgo brabenec, mor. brablenec, sl. mrawauch, formica.

Ameischen, Ameislein, n. mraweneček, sl. mrawauſſek, formicula.

Ameiſen-, adj. mrawenčj, mrawencowý, mrawenečný, formicinus: Almeiſenbad, mrawenčj lázeň, mrawencowá kaupel; Ameiſeney, mrawenčj wagjčko; Ameiſengeiſt, mrawencowá wodka.

Ameiſenbär, m. mrawenečnjk, mrawenjk ?

Ameiſenhaufen, m. mraweniſſtě, mrawenčj kopec, formicetum.

Ameiſenlöwe, m. žjžala, mrawenčj lew.

Amelkorn, n. ſſpalda, ſamopſſe, sl. rýž, někde tenkel, ſpelta, zea.

melmehl, n. ſſkrob, amylum. ſ. Kraftmehl.

Amerika, f. ameryka, america; Amerikaner, m. amerykán, ameryčan; Amerikanerinn, f. amerykánka, ameryčanka; Amerikaniſch, adj. amerykánſký, americanus.

Amme, f. chůwa, kogná, kogná chůwa, sl. dogka, nutrix.

Ammer, f. & m. Ammerchen, Aemmerlein, Aemmerling, n. ſtrnad, ſtrnádek, sl. ſtrnádka, f. emberiza citrinella L. , galbula.

Ammey, m. omey, panſký kmjn, černý kmjn.

Amneſtie, f. wſſeobecné odpuſſtěnj winy přeſtupnjkům, amneſtia.

Ampel, f. lampa, lampas.

Ampfer, m. ſſťowjk, mor. kobylj ſſtjp.

Amphibium, n. wodnozemnj, obogžiwelnj žiwočich, amphibium.

Amſel, f. kos, sl. černý drozd, merula.

Aemſig, ſ. Emſig.

Amt, n. plur. Aemter, 1. auřad, vřad, munus, provincia. Ein Amt verrichten, verwalten, auřad konati, zaſtáwati, aneb wykonáwati, zprawowati, přiſluhowati, munere fungi. 2. auřad, auřednictwj, præfectura. 3. přiſluhowánj, liturgia; ein Hochamt, welká mſſe, mor. hrubá mſſe. Aemtchen, n. auřadek, auřadeček.

Amthaus, n. auřadnj dům, ſaudnice.

Amtirung, f. auřadu zprawowánj, zpráwa, adminiſtratio prouinciæ. Unter meiner Amtirung, za mého auřadu, za mé zpráwy.

Amtlos, adj. bez auřadu, auřadu proſt.

Amtmann, m. auřednjk, zpráwce, mor. wrchnj, heytman, præfectus.

Amtmanninn, f. auřednice, zpráwcowá.

Amtmannsſchat, f. auřad, auřednictwj.

Amts-, adj. auřadnj: Amtsarbeit, vřadnj práce; Amtsbote, auřadnj poſel.

Amtsgeſchäfte, plur. práce auřadu, zanepráždněnj w auřadě.

Amtsſchildlein, n. náprſnjk ſaudu, rationale.

Amtstag, m. den auřadnj, řjzenj neb zpráwa.

Amtsverwalter, Amtsverweſer, Amtsvoigt, m. auřednjk, zpráwce.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání