Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Inſaß – Irre reden

301

Inſaß, m. obywatel, vſedlý obywatel.

Ins, in das, do, ſ. In.

Insbeſondere, adv. obzwláſſtně, zwláſſtně, zwláſſtě.

Inſchlitt, n. Inſelt, lůg, (log), ſebum, ſ. Unſchlitt.

Inſchrift, f. nápis, inſcriptio.

Inſect, n. žjžala, dim. žjžalka; hmyz; (zeměplaz, reptile), ſ. Ungeziefer.

Inſel, f. oſtrow; das Inſelchen, oſtrůwek, sl. ſyġeť, ſyheť, ſohoť, insula.

Insgeheim, adv. tagně, ſ. Geheim.

Insgemein, adv. obyčegně, wůbec, obecně.

Insgeſammt, adv. weſměs; wſſichni ſpolu, žádného newynjmage.

Inſiegel, m. pečeť; (ſekryt), ſ. Siegel.

Inſofern, adv. pokuď, ſ. Fern.

Inſonderheit, adv. obzwláſſtně; mezy giným.

Inſonders, adv. obzwláſſť, ſ. Beſonders.

Inſtändig, adj. ſnažný, vſtawičný; adv. —ně.

Inſtanz, f. inſtancý, auřad.

Inſte, m. Inſtmann, podruh, ſ. Inmann.

Inſtehen, v. n. naſtáwati; inſtehend, naſtáwagjcý, přjſſtj.

Inſter, n. okružj, droby, inteſtina.

Inſtinct, m. wnitřnj wnukánj, hnutj, puzenj, inſtinctus.

Inſtrument, n. ſtrog, náſtrog, nádobj; die Inſtrumental-Muſik, hudebnj muzyka; muzyka s náſtrogi. 2) pjſemnoſt, ſpis, hamfeſſt, documentum.

Interdict, n. zapowěděnj, zaſtawenj ſlužeb Božjch.

Intereſſant, adj. důležitý ? adv. —tě.

Intereſſe, n. vžitek; důležitoſt, wážnoſt.

Intereſſen, pl. aurok.

Intereſſiren, v. n. týkati ſe; záležeti; intereſſirt, ſ. Eigennützig.

Interjection, f. mezyſlowce, ſ. Zwiſchenwort.

Intrigue, f. pleticha, pletka; Intriguenmacher, pletichář, pletkář.

Invalide, m. inwalita; das Invalidenhaus, inwalitſký dům.

Inventarium, n. inwentář, popis, popſánj.

Inveſtiren, v. a. vweſti w auřad (duchownj.)

Inveſtitur, f. vwod, auwod; das Inveſtiturrecht, vwodnj práwo.

Inwärts, adv. downitř, ſ. Einwärts.

Inwendig, adj. wnitřnj; das Inwendige, wnitřek, wnitřnoſt; adv. wnitř, wnitřku, wnitřně.

Inwohner, m. bydlitel, obywatel, ( ol. bydlec); podruh, ſ. Einwohner, Inmann. Die —inn, obywatelkyně, podruhyně.

Inzicht, f. potah, znamenj.

Inzwiſchen, conj. zatjm, mezy tjm, ſ. Indeſſen.

Iper, f. gilm, gilma, vlmus, ſ. Ulme.

Irden, adj. hliněný, hrnčjřſký; ein irdener Topf, hliněný hrnec; irdene Gefäße, hrnčjřſké nádobj.

Irdiſch, adj. zemſký, zemnj, zemnatý, pozemſký. 2) fig. wezdegſſj, čaſný, ſwětſký.

Irgend, adv. někde, kdeſy; irgend wo, někde, alicubi; irgend wohin, někam, aliquo. 2) někdy, kdy. 3) ſnad; wenn es irgend nöthig ſeyn ſollte, kdyby toho ſnad potřebj bylo. 4) as, er iſt irgend vor einer halben Stunde hier geweſen, byl zde as před půl hodinau. 5) irgend ein, který, gaký, něgaký; irgend etwas, něco; haſt du irgend was Böſes begangen, dopuſtillis ſe čeho (něgakého) zlého; iſt irgend ein Schmerz, geli která boleſt; irgend jemanden nichts abſchlagen können, nemocy žádnému ničehož (nic) odepřjti.

Irre, adj. bludný, mylný. 2) fig. pomatený, zmatený, trhlý, poſſetilý, zblázněný. adv. —ně. 2) mit Zeitwörtern:

Irre gehen, blauditi, zblauditi, zablauditi.

Irre machen, (jemanden), meyliti (někoho), zmeyliti, máſti, pomáſti; w blud vweſti; zaweſti.

Irre werden, meyliti ſe, máſti ſe, rozpačiti ſe; ich bin an ihnen irre, o nich gſem mylen; ich bin ihn irre gegangen, pohřeſſil gſem ho, byl ſem ho mylný.

Irre reden, blázniti, pomateně mluwiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání