Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Jeder – Jubel

Jeder, jede, jedes, pron. pers. každý, á, é, wſſeliký, ol. wſſaký, quivis; ein jeder, 305 geden každý, unusquisque; alle und jede, wſſichni a gedenkaždý zwláſſtě.

Jederhand, Jederley, adj. wſſelikerý.

Jedermann, pron. pers. gedenkaždý, ol. prokný, quilibet.

Jedermänniglich, adv. wſſem wůbec; wſſichni wůbec.

Jederzeit, adv. wždy, wždycky, každého čaſu.

Jedesmal, adv. pokaždé, pokaždý, wždy.

Jedesmahlig, adj. genž toho čaſu geſt, tenkrát býwalý.

Jedoch, conj. ale, wſſak; wſſak ale; alebrž; předce wſſak; es ſchmeckt bitter, jedoch es iſt nichts Böſes, hořce to chutná, ale nic to zlého nenj; ich erlaube es dir, jedoch unter der Bedingung, dowolugi ti to, wſſak pod tau (s tau) wýminkau.

Jedweder, pron. pers. každý, wſſeliký, gedenkaždý.

Jeglicher, pron. pers. každý, ſ. Jeder.

Je länger, je lieber, ſ. Je 5) .

Jemals, adv. kdy, někdy, některého čaſu, unquam; haben ſie wohl jemals etwas davon gehöret? ſlyſſelili kdy co o tom?

Jemand, pron. pers. někdo, kdo; wo iſt jemand, der —, kde geſt kdo, který —; iſt jemand da? geſt zde (tu) někdo?; womit jemand ſündiget, čjm kdo hřeſſj; jemands, jemandes Hut, něčj klobauk.

Jener, jene, jenes, pron. dem. relat. onen, ona, ono, ille; in jener Welt, na onom ſwětě; in jener Zeit, za onoho čaſu; an jenem Tage, onoho (poſlednjho) dne. 2) derjenige, ten.

Jenner, m. leden, ſ. Jänner.

Jenſeit, Jenſeits, adv. za, na druhé ſtraně, z druhé, z onéno ſtrany; jenſeits des Meeres, za mořem, jenſeits des Grabes, po ſmrti; die Gegend jenſeits des Meeres, zámořj; die Gegend jenſeits des Jordans, zájordánj; jenſeits des Meeres befindlich, zámořſký, transmarinus; der jenſeits des Fluſſes wohnt, zářečák.

Jenſeitig, adj. z oné ſtrany, z obdruhé ſtrany; die jenſeitige Inſel, oſtrow z obdruhé ſtrany.

Jeſcht, m. pěna, záběl, ſ. Jäſcht, Gäſcht.

Jeſen, Jeſſen, m. gelec, ges, ſ. Aloſe.

Jeſuit, m. gezuita, gezowita; das Jeſuiter Pulver, gezuitſký práſſek, t. g. z chýny.

Jeſus, m. Gežjš; Herr Jeſus Kryſtus, pan Gežjš Kryſtus, im Vocativ: pane Gezu Kryſte, pane Gežjſſi Kryſte.

Jetzig, adj. nyněgſſj; mor. wčilegſſj; bey jetziger Zeit, nyněgſſjho čaſu.

Jetzt, adv. nynj, nynjčko, nynčko, teď; mor. wčil, nunc; eben jetzt, gednéž; bis jetzt, až do nynjčka; von jetzt an, od té doby, od té chwjle; bis jetzt, až dopoſawád, für jetzt, na ten čas.

Jeweilig, adj. ſ. Jedesmalig.

Jiſchen, v. n. pěniti ſe, ſyčeti, ſ. Gäſchen.

Joch, n. pl. Jöcher, Joche, gho, mor. gařmo, sl. gármo, jugum; ein Joch Ochſen, gho, gedno ſpřeženj wolů. 2) břewno, im Bergbaue, goch. 3) gitro, jugerum.

Jochpfahl, m. moſtnice, ſublica.

Johannes, Johann, m. Jan, dim. Janek. Johannis-, ſwatojanſký: der Johannisapfel, ſwatojanſké gablko; die Johannisblume, ſwatojanſké kwjtj, chryſanthemum leucanthemum, L. ; Johannisbrod, ſwatojanſký chléb, ceratonia, Lin. ; der Johannistag, den ſw. Jana.

Johannisbeere, f. čerwený rybes, rybes, rybizle, wjno ſwatého Jana, meruzalka, sl. rybeſky, ribes rubrum, Lin.

Johannisgürtel, m. černobeyl, ſ. Beyfuß.

Johanniskraut, n. ſw. Jana bylina, čerwený zwoneček; křjžek, hypericum perforatum, Lin.

Johannisöhl, m. zwonečkowý oleg.

Johannistraube, f. rybes, ſ. Johannisbeere.

Johanniswedel, m. kozý brádka, ſpiraea ulmaria, Lin.

Johanniswurm, m. ſwatojanſká muſſka, ſwětlomuſſka, ol. řeřátko, mor. ſwatojánek, cantharis noctiluca, L.

Jope, f. žiwůtek, kordulka, kabátek.

Journal, m. dennjk ?

Jubel, m. pleſánj, weſelenj ſe, radowánky.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání