Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Andringen – Anfangen

34

Andringen, n. —gung, f. dotjránj, wtjránj ſe.

Androhen, v. a. pohrozyti, přihrážeti, přihrožowati, wyhrožowati, comminari.

Androhung, f. pohrůžka, přihrožowánj, wyhrožowánj, comminatio.

Andruck, m. přjtiſſtěk, přjtlaček.

Andrucken, v. a. přitiſknauti, přitlačiti.

Andrücken, v. a. přimačkati, přitiſknauti, přitlačiti, imprimere.

Aneinander, k ſobě, na ſebe, ſpolu, w hromadu. Aneinander fügen, ſpolu, w hromadu ſpogiti, coniungere; — hangen, na ſobě wiſeti, ſpolu ſe držeti, cohærere; — ſetzen, k ſobě, gedno k druhému pokláſti, ſpolu ſkláſti, componere; — ſtoßen, ſpolu mezowati, dotýkati ſe, ſpolu ſe ſrážeti.

Anemone, f. polnj mák, sl. ſlepý mák.

Anempfehlen, ſ. Empfehlen.

Anerbe, m. dědic, ſ. Erbe. Anerben, v. a. zděditi; angeerbt, zděděný, dědičný.

Anerbiethen, v. a. ſ. Anbiethen, Erbiethen.

Anerkennen, v. a. 1) ſ. Erkennen. 2) rozeznati, s zřegmým rozſudkem poznati, ſeznati. 3) vznati, vznáwati, přiznáwati ſe, znáti ſe k něčemu. Anerkenntniß, f. rozeznánj, rozhodnutj, zřetedlné poznánj, ſeznánj. Anerkennung, f. vznánj, agnitio.

Anerle, f. babika, sl. černý klen, ſ. Maserle.

Anerringen, v. a. nadobyti, wynadobiti.

Anerrungenſchaft, f. nábytek, nadobyté gměnj, wynadobyté zbožj, bona parta.

Anerſchaffen, v. a. přiſtwořiti, ingignere; das anerſchaffene Ebenbild Gottes, přiſtwořený obraz Božj, ingenita imago Dei.

Anerwogen, conj. nebo, poněwadž, když, zagiſté, quia, cum.

Anfachen, v. a. rozdmýchati, rozdýmati, rozfaukati. 2) oháněti, wětřjček dělati, prowjwati, (fochrowati). 3. roznjtiti, zanjtiti, hněw, rozbrog, wálku, incendere.

Anfahen, v. a. & n. ſ. Anfangen.

Anfahren, 1. v. a. přiwézti, aduehere; obořiti ſe, ſápati ſe, oſapiti ſe na někoho, increpare aliquem, invehi in aliquem. 2. v. n. začjti geti; laßt uns anfahren, pogeďme. 2) ku prácy gjti, zwláſſtě mezy hor jky, odkudž Anfahrſchacht, m. ſſachta začátečná; Anfahrgeld, n. začátečné. 3) přigeti, advehi. 4) připlawiti ſe, připlauti, připlynauti, navi advehi. 5) do něčeho wrazyti, k něčemu přirazyti, o něco zawaditi, illidi, impingere.

Anfahren, n. Anfahrung, f. přiwezenj, advectio; obořenj ſe, ſápánj, oſapenj ſe, invectio. 2) začátek getj, neb práce; přigetj; připlawenj, připlynutj.

Anfahrt, f. začátek getj, přigetj, přjgezd; připlawenj; přjſtaw.

Anfall, m. plur. Anfälle, nápad, přjpad, nápadek, přjpadek, nápadnutj, připadnutj, popadnutj. 2) autok, wpád nepřátel, impetus. 3) Er bekommt einen Anfall von Fieber, napadá, popadá ho zymnice. 4) podjl, adeptio.

Anfallen, 1. v. n. na něco padnauti, wpadnauti; der Baum fiel an die Mauer an, ſtrom padl na zed; die Vögel fallen hier gerne an, ptácy ſem rádi padagj, t. g. přiletugj. 2) připadnauti, t. g. doſtati ſe. Es iſt mir eine Erbſchaft angefallen, t. g. zugefallen, připadlo mi dědictwj. 2. v. a. na někoho wpadnauti, dotřjti, dorazyti, připadnauti, někoho napadnauti, popadnauti, přikwačiti, autok, wpád včiniti, invadere, impetum facere. Der Feind fiel das Land an, nepřjtel wpadl, wpád, autok včinil do země. Der Hund fällt alle Leute an, pes na každého dotjrá, mor. doſýpá.

Anfällig, adj. přjpadný, nápadný. Anfällige Güter, nápad, nápadnj zbožj. Anfällige Seuche, nákažčiwá, nákažliwá nemoc, lues, contagio.

Anfang, m. počátek, začátek, počinek, initium, principium. Den Anfang nehmen, začjti ſe; — machen, začjti.

Anfangen, 1. v. a. počjti, počjnati, začjti, incipere; 2. v. n. počjnati, začjnati, začjti ſe, incipere, initium capere. Es fängt an warm zu werden, počjná teplo býti. Das Spiel hat ſich erſt angefangen, hra ſe teprw začala.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání