Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Anfangen – Anführen

35

Anfangen, n. početj, začetj, počjnánj, začjnánj.

Anfänger, m. počinatel, začinatel, půwodce, auctor 2) počátečnjk, začátečnjk, tiro.

Anfänglich, adj. počátečný, začátečný; adv. počátečně, začátečně, zpočátku, zprwopočátku, initio, principio. Anfangs, idem.

Anfangs-, počátečný, začátečný: Anfangsgründe, počátečnj základowé, počátkowé, začátkowé, principia.

Anfärben, v. a. pobarwiti, zabarwiti.

Anfaſſen, v. a. pochytiti, popadnauti, vchopiti, vgjti, adprehendere; bey der Hand, za ruku. 2) nawlécy, nawljkati, Perlen anfaſſen, perly nawljkati.

Anfaulen, v. n. nahnjti, ohnjti; angefaultes Obſt, nahnilé, ohnilé owoce.

Anfechten, v. a. odpjrati, impugnare; někoho pokauſſeti, popuzowati, tentare. Anfechter, m. pokuſſitel. Anfechtung, f. pokuſſenj, popuzowánj, tentatio, vexatio.

Anfeinden, v. a. newražiti, newřjti na někoho, obauzeti, oſočiti někoho, infeſtare.

Anfeinder, m. ſok, oſočitel. Anfeindung, f. newraženj, obauzenj, oſočenj, infeſtatio.

Anfeſſeln, v. a. pautami, okowani okowami ſewřjti, přikowáti, vkowati.

Anfeuchten, v. a. nawlažiti, ſkropiti, ſmočiti, ſwlažiti, ſwlažowati, mor. napráhnauti, rozpráhnauti.

Anfeuern, v. a. podpáliti, zapáliti, roznjtiti, zanjtiti, accendere, incendere.

Anfeuerung, f. podpálenj, podpal, podnět, rozněcowánj.

Anflammen, v. a. opáliti; die Pfähle anflammen, koly opáliti, aby nehnili. 2) rozžhnauti, zažhnauti, roznjtiti, zanjtiti.

Anflehen, v. a. pokorně proſyti, žádati, wzýwati, implorare, um etwas, o něco, za něco. Anflehung, f. pokorné proſſenj, pokorná proſba, žádoſt, wzýwánj.

Anfliegen, v. n. přiletěti, přilétati, advolare. 2) růſti, zotawiti ſe. Das Holz fliegt an, ſtromowé leſnj ſami od ſebe roſtau. 3) wletěti, wletu wrazyti, vhoditi do něčeho. Der Vogel flog an das Haus an, pták wrazyl na dům, vdeřil ſebau o dům.

nfließen, v. n. přitécy, přitekati. Das Waſſer fließt an, woda přiteká, přibjhá. Der Teich fließt an, wody do rybnjka přiteká, přibýwá.

Anflößen, v. a. připlawiti, Holz anflößen, dřjwj připlawiti. Das Waſſer hat hier vieles Land angeflößet, woda tu mnoho země naplawila, naneſla; angeflößte Erde, náplaw. Anflößung, f. připlawenj.

Anflug, m. přjlet; mladiſtwé ſtromowj, mládj, mlazý, n.

Anfluß, m. přitečenj, přitekánj, přjtok; nános, náplaw.

Anforderung, f. požádánj, vpomjnánj.

Anfrage, f. dotázka, dotazowánj, optánj, otazowánj, potaz, zeptánj, percontatio.

Anfragen, v. a. dotazowati ſe, optati ſe, otázati ſe, ptáti ſe po něčem, tázati ſe na něco, zeptati ſe, percontari, quærere.

Anfreſſen, v. a. nahrýzti, obežrati, ohrýzti, okauſati. Der Roſt hat das Eiſen angefreſſen, rez železo žráti začala. Sich anfreſſen, nažrati ſe, ožrati ſe, obežrati ſe.

Anfrieren, v. n. přimrznauti, gelu adſtringi.

Anfriſchen, v. a. občerſtwiti, ochladiti, refrigerare; nabádati, nabjzeti, pobádati, wzbuzowati, excitare, incitare. Anfriſchung, f. občerſtwenj, ochlazenj, refrigeratio; nabádánj, nabjzenj, powzbuzowánj, incitatio.

Anfuge, f. přjpogek, připogenj, adiunctum.

Anfügen, v. a. připogiti, ſpogiti, adiungere.

Anfühlen, v. a. omakati, contrectare.

Anfühlung, f. omakánj, contrectatio.

Anführen, v. a. nawéſti, přiwéſti, přiwézti, vwéſti, vwoditi, 1) na woze, přiwéſti, přiwážeti; na lodj, připlawiti, advehere, adportare. 2) někoho někam wéſti, die Soldaten zur Schlacht anführen, wogſko k bitwě wéſti. 3) nawáděti, nawoditi, vwáděti, vwoditi, wyučowati, inſtruere. 4) k zlemu zlému nawéſti; podwéſti, oklamati, inducere; decipere. 5) připomjnati, přiwoditi, přiwozowati, vwáděti, vwoditi, vwozowati, adferre, memorare. Etwas zum Beweiſe anführen, něčo něco na důkaz přiwéſti, vwoditi.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání