Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Klumpen – Knäuel

Klumpen, m. kruh, ( ol. kra); ein Klumpen Gold, kruh, kus zlata; in einen Klumpen 325 zuſammen ſchmelzen, w kruh ſljti. 2) Ein Klumpen Erde, Schnee, hruda země, ſněhu. 3) Ein Klumpen Haare, Werrig, chumáč wlaſů, kaudelj; dim. Klümpchen, chumáček. 4) Alles auf einen Klumpen werfen, wſſe na gednu hromadu házeti.

Klumpenrübe, f. tuřjn.

Klümpern, ſich, v. rec. drobiti ſe na kuſy. 2) Der Brey klümpert ſich, w kaſſi ſe dělagj chuchwalce.

Klümperig, adj. hrudowitý, chuchwalcowitý.

Klunker, f. cucek, ſſiſſworec, chuchel, chuchljk, oeſypum. 2) Am Kleide, ſſiſſworec, ( mor. ſſwalek), chundál, chundel, cancor, capart.

Klunſe, f. ſſkulina, ſ. Klinſe.

Kluppe, f. ſſkřipec. 2) náhubek. 3) ſ. Klemme.

Klyſtier, n. kryſtýr, kliſtýr.

Knabe, m. pachole, chlapec, ol. robenec, kluk, puer; wenn er ſchon hübſch groß iſt, pacholjk, pacholiſko, mor. ſſuhag; dim. das Knäbchen, Knäblein, pacholátko, chlapeček, holeček, mor. ſſuhagjček. Die Knabenfauſt, pacholecý pěſt; die Knabenhoſen, chlapcowſké kalhoty.

Knabenalter, n. pacholetſtwj, chlapcowſtwj, pueritia.

Knabenkraut, n. muďatka, kukačka, žežhulka, orchis, Lin. 2) rozchodnjk, ſedum, L.

Knabenſchänder, m. ſodomář, ſamcoložnjk.

Knabenſchänderey, f. ſamcoložſtwj, ſamcoložnictwj; — treiben, ſamcoložiti.

Knabenſchänderiſch, adj. ſamcoložný; adv. —ně.

Knack, Knacks, praſk; es that einen Knack, praſklo.

Knackbeere, f. Bröslinge, tráwnice.

Knacken, 1. v. n. praſknauti, puknauti; daß Zähn und Schwarte knackte, až koſki koſti rupěly. 2. v. a. Nüſſe, ořechy lauſkati; lauſſtiti; Läuſe, wſſi zabiti. Die Finger knacken laſſen, prſtami luſkati.

Knacker, m. lauſkáček.

Knackerweide, f. křehká wrba, ſ. Bruchweide.

Knackmandel, f. mandle w ſſkořjpce.

Knall, m. třeſk, třeſkot, bauchnutj, fragor ; des Donners, třeſknutj; des Gewehres, rána, bauchnutj; der Peitſche, práſk, praſkot. Knall und Fall, na mjſtě, hned.

Knall-, bauchawý, praſkawý, praſkacý; das Knallpulver, bauchawý prach; das Knallgold, praſkacý zlato; das Knallglas, praſkawé ſklo.

Knallbüchſe, f. bauchačka, mor. pukač.

Knallen, v. n. bauchnauti, třeſknauti, třaſknauti; mit der Knallbüchſe, pukati; mit der Peitſche, práſkati, práſknauti; mor. rochati; das Knallen, bauchánj, třaſkánj; práſkánj. Das Geknalle, třeſkot, práſkot.

Knapp, adj. těſný; knappe Schuhe, těſné ſtřewjce. 2) fig. das Geld iſt bey ihm knapp, má málo peněz; er iſt knapp, geſt ſkrbný, haužwička; zu knapp meſſen, ſkrowně měřiti; er kam knapp nach mir, w patách, w zápětj zamnau přiſſel; adv. těſně; es wird knapp zureichen, ſotwa ſtačj; das Kleid liegt knapp an, ſſat dobře přiljhá, zauplna ležj.

Knappe, m. panoš, zbrognoš, armiger. 2) towaryš, ſocius. Bey den Tuchmachern, knap; bey den Müllern, chaſnjk. 3) hornjk, ( ol. rudnjk), kowkop, hawjř, foſſor metallicus.

Knappen, 1. v. n. praſkati, ſ. Knaſtern. 2. v. a. lauſkati, ſ. Knacken. 2) hrýzti; knappern, chrauſtati, ſ. Knaupeln.

Knappſchaft, f. hornictwo, hornjcy, hawjři.

Knarpeln, v. n. chraumati, chrauſtati.

Knarpelkirſche, f. chrupawka.

Knarre, f. ſſkřipačka, chřeſtačka.

Knarren, v. n. wrzati, mor. wržděti, ſttidere ſtridere . 2) wrčeti, ſ. Knurren. Das Knarren, wrzánj.

Knaſterbart, m. ein Brummbart, bublák, mumlák, mumlaun, bublaun.

Knaſtern, v. n. praſkati, praſſtěti, crepitare. Das Knaſtern, praſkánj, praſkot.

Knatzen, v. n. na bobečku ſeděti, dřepěti.

Knauel, m. chmerek, ſcleranthus, Lin.

Knäuel, m. & n. klubko, glomus; dim. klubičko.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání