Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Landhaus – Lang

4

Landhaus, n. pokragnj dům. 2) ſtawownj dům.

Landhufe, f. lán.

Landjunker, m. zemánek; verächtlich, kobylkář.

Landkämmerer, m. der oberſte in Böhmen, neywyšſſj komornjk.

Landkarte, f. mapa, mappa.

Landknecht, m. biřic, dráb.

Landkündig, adj. wůbec známý, powědomý, prohláſſený.

Landläufer, m. běhaun, tulák, ſ. Landſtreicher.

Landläufig, adj. plahočiwý; Landläufig werden, plahočiti ſe krag od krage, zběhat krag země. 2) běžný , berný. ku př. penjze.

Landleute, pl. lid kragnj. 2) weſnj.

Ländlich, adj. kragnj. 2) weſnj; ländlich, ſittlich, kolik kragů, tolik obyčegů.

Landmann, m. ſedlák; we wſý wſy , w kragi bydljcý.

Landmark, f. hranice, meznjk.

Landmeſſer, m. zemſký měřič.

Landmilitz, f. wogſko wlaſtenſké, zemſké.

Landmünze, f. mince zemſká.

Landrath, m. rada při práwu zemſkém.

Landrecht, n. práwo zemſké.

Landrichter, m. oberſter in Böhmen, neywyšſſj ſudj zemſký.

Landſaß, m. vſedlý w zemi, dědinnjk.

Landſäſſigkeit, f. vſedloſt w zemj w zemi .

Landſchaft, f. krag, kragina.

Landſcheide, f. pomezý.

Landſee, m. gezero.

Landſeil, n. prowazec zemſký.

Landſitz, n. ſýdlo w kragi.

Landskind, n. wlaſtenec; ſynek (w zemi rodilý); f. dcerka (w zemi rodilá).

Landsknecht, m. pěſſj wogák; dráb.

Landsmann, m. kragan, kragánek, wlaſtenec, naſſinec; die Landsmänninn, kraganka.

Landsmannſchaft, f. kraganſtwj. 2) kraganſtwo, kragané.

Landsſtrich, m. podnebj.

andſtadt, f. kragnj měſto.

Landſtand, m. ſtaw zemſký; die Landſtände, ſtawowé zemſſtj.

Landſteuer, f. berně, daň z polj, z ſtatků.

Landſtraße, f. ſylnice, hlučnice.

Landſtreicher, m. tulák, běhaun, powaleč, pobuda, poběhljk, ſtupka.

Landſtube, f. ſněmownj ſwětnice, ſněmownice.

Landtafel, f. dcky (dſky) zemſké.

Landtag, m. ſněm (zemſký); einen — halten, ſněmowaťi ſněmowati .

Landtagsſchluß, m. nález ſněwownj ſněmownj ; zawřenj ſněmu.

Landtrauer, f. ſmutek obecný; (po celé zemi).

Landüblich, adj. w zemi obyčegný.

Landverderblich, adj. zemi ſſkodný, zemi na vgmu, na ſſkodu.

Landung, f. přiſtánj, wyſtaupenj na břeh.

Landvogt, n. wládař.

Landvogtey, f. wládařſtwj.

Landwein, m. wjno domácý.

Landwirth, n. hoſpodář polnj.

Landwirthſchaft, f. hoſpodařſtwj hoſpodářſtwj ; — treiben, hoſpodařiti, hoſpodářſtwj weſti.

Landwirthſchaftlich, adj. hoſpodářſký; adv. hoſpodářſky.

Lang, adj. dlauhý, longus; comp. länger, delſſj, der längſte, neydelſſj; einer Ellen lang, lokte zdýlj; ein langer Menſch, wyſoký, oſobný člowěk; ein langer Kerl, dlauhoš, ſlombidlo, ſahan, kolohnát; fig. eine lange Brühe, židká gjcha; langes und breites daher ſchwatzen, mnoho toho napleſkati; vor langen Jahren, před mnoha lety; die Tage werden länger, dne přibýwá; der Wein wird lang, wjno wláčkowatj. adv. dlauho, dáwno, comp. dýl, déle; eine Zeit lang, něgakau chwjli; er fiel der Länge lang darnieder, praſſtil ſebau gak ſſiroký tak dlauhý; über lang oder kurz, na dlauze nebo na krátce; Tage lang, celé dni.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání