Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Lavieren – Lebkuchen

11

Lavieren, v. a. na moři, wyhybowati ſe. 2) wyhowěti něčemu.

Laxieren, 1. v. n. běhati, běhawku, hwjzdačku mjti. 2. v. a. pro počiſſtěnj dáti. Das Laxieren, běhawka, hwjzdačka, ſračka.

Laye, leyk, S. Laie.

Lazareth, n. nemocnice, ſſpitál.

Leben, v. n. žiwu býti, mor. et sl. žjti, vivere; ſo lange ich leben werde, dokud budu žiw; ſo lange ich lebe —, gak žiw, co gſem žiw —; wie er leibt und lebt, gak ſtogj, co má na ſobě. 2) bydleti; in der Stadt, bey Hofe leben, w měſte měſtě , při dwoře přebýwati, bydleti. 3) Lebe wohl! měg ſe dobře! vale; sl. žj, vive! das letzte Lebe wohl, poſlednj wále, rozlaučenj; es lebe der König! žiw, zdráw buď král! 4) Ich lebe der Hofnung Hoffnung , gſem té naděge.

Leben, n. žiwot, žiwobytj, vita; ſein Leben zubringen, žiwot tráwiti; am Leben ſeyn, žiwu býti; langes Leben, dlauhý wěk; dlauhowěkoſt, longaevitas; es iſt lauter Leben an ihm, geſt pln žiwobytj; am Leben ſeyn, na žiwě býti; einem nach dem Leben stehen, něčj bezhrdlj, bezžiwotj hledati; o žiwot ſtáti; ſein Leben laſſen, žiwot dáti; es gehet ihm an das Leben, běžj mu o žiwot; er ſcheibt für ſein Leben gern Kegel, gaktě žiw rád hrage w kuželky; bis auf das Leben einſchneiden, až do žiwého řjznauti; Leben lang, gak žiw, celý čas žiwota.

Lebendig, adj. žiwý, mor. žitký, vivus; lebendiges Geſchöpf, žiwočich, animal; wieder lebendig werden, obžiwnauti, ožiti; lebendig machen, obžiwiti, wzkřjſyti; wieder lebendig, obžiwlý, ožilý, redivivus; lebendige Junge gebährend, žiworodný, viviparus; fig. lebendiger Kalk, nehaſſené wápno. adv. zažiwa; lebendig verbrennen , za žiwa vpáliti; lebendig begraben werden, za žiwa pochowánu býti.

Lebens-, žiwota; die Lebensbeſchreibung, wypſánj žiwota; das Lebensende, konec žiwota; die Lebensgefahr, nebezpečenſtwj žiwota.

Lebensart, f. žiwobytj, občowánj obcowánj . 2) způſoby, mrawy.

Lebensgeſchichte, f. žiwot, žiwoty.

Lebensgröße, f. celá weyſſka, poſtawa těla.

Lebenslang, adv. gak žiw.

Lebenslänglich, adj. dožiwotnj, do žiwota.

Lebenslauf, m. běh žiwota; žiwobytj.

Lebensmittel, n. žiwnoſt, ſtrawa, potrawa, obžiwné proſtředky.

Lebensſtrafe, f. treſt na hrdle, hrdelnj treſt, pokuta.

Lebenswandel, m. obcowánj, žiwobytj.

Lebenswaſſer, n. kořalka, pálené (wjno).

Leber, f. gátra, gátry, pl., jecur; dim. das Leberchen, gatřičky, gatřička pl., mor. gáterka. Leber-, gater: die Leberverhärtung, zatwrzenj gater. 2) gatrnj, gaternj: der Leberfluß, gatrnj tok. 3) gatrowý; die Leberfarbe, gatrowá barwa.

Leberblume, f. gednoljſtek, parnassia palustris Linn.

Lebererz, n. čerwenec.

Leberfärbig, adj. rudý, gatrowé barwy.

Leberflecken m. pjha, mor. pěha.

Leberklette, f. řepjček, agrimonia.

Leberkrankheit, f. ſtonánj na gátra, neduziwoſt nedužiwoſt gater; zapálenj gater, hepatitis.

Leberkraut, n. gatrnjk, podljſſka, Anemone hepatica Lin.

Leberroth, m. eine Art Weines, drumjn, uva helvola.

Leberſchlag, m. S. Lebererz.

Leberwurſt, f. gitrnice, ol. gatrnice, dim. gitrnička.

Lebhaft, adj. čerſtwý, čjlý, sl. řezký, vivax, vegetus. 2) pronikawý; lebhafte Augen, pronikawé oči; lebhafte Farbe, žiwá, zdrawá barwa; lebhafter Handel, ſylný obchod. adv. —wě, —le.

Lebhaftigkeit, f. čerſtwoſt, čjloſt, žiwoſt, sl. řezkoſt, vivacitas.

Lebkuchen, m. pernjk.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání