Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ankleiben – Anlaß

40

Ankleiben, v. a. přilepiti; mit Leim, přikljžiti, přiklegiti, agglutinare.

Ankleiden, v. a. oblécy, obláčeti, obljkati, odjti, odjwati, zaodjti, induere.

Ankleiſtern, v. a. mazem přilepiti.

Ankleiſterung, f. přilepenj.

Anklopfen, v. a. zaklepati, tlaucy na něco; —fen, n. —fung, f. zaklepánj, zatlučenj, pulſatio; —fer, m. klepač; klepačka, palička, kygánka.

Anknöpfen, v. a. připnauti, zapnauti.

Anknüpfen, v. a. přiwázati, připogiti.

Anködern, v. a. přiwnaditi, přiwábiti, ineſcare; —rung, f. přiwnaděnj, přiwábenj, wnada, eſca, ineſcatio.

Ankommen, v. n. 1) přigjti, přicházeti, aduenire; reitend oder fahrend, přigeti, zu Waſſer, připlauti, připlawiti ſe. 2) do ſlužby ſe doſtati, auřad obdržeti; er kam bald an, brzo do ſlužby přiſſel, brzo auřadu doſſel. 3) ſchoditi s něčjm, pochoditi s něčjm; ſie iſt ſehr wohl angekommen, welmi dobře ſchodila, pochodila, i. e. wdala ſe. 4) naběhnauti, zle pochoditi, zle ſy poſlaužiti; da kam er übel an, to ſy naběhl. 5) napadnauti, podgjti, inceſſere; es kommt mich ein Froſt an, zyma mne napadá, rozrážj; der Schlaf kam ihn an, ſen ho obkljčil, zachwátil; es iſt ihn eine Luſt, ein Verlangen angekommen, přiſſla mu chut, zachtělo se mu. 6) přicházeti; es kommt mir ſchwer an, dieſes zu laſſen, těžko mi přicházý, toho nechati. 7) záležeti, intereſſe, referre; auf dich allein kommt es an, genom na tobě to záležj. 8) týkati ſe, běžeti o něco, agi; es kommt hier auf die Ehre an, to ſe cti týká; es kommt auf Leib und Leben an, běžj tu o žiwot; hier kommt es bloß aufs Geld an, přigde tu toliko na penjze.

Ankömmling, m. přjchozý, pohoſtinný.

Ankörnen, v. a. přiwnaditi, ſ. Anködern.

Ankündigen, v. a. ohláſyti, oznámiti, zwěſtowati, denuntiare, indicare; —gung, f. ohláſſenj, oznámenj, zwěſtowánj, náwěſſtj.

nkunft, f. das Ankommen, přicházenj, přjchod, přjchoz, přigitj, přjſſtj, aduentus. 2) Herkommen, Geſchlecht, pocházenj, pogitj, rod, wzchod, genus.

Ankünſteln, v. a. včarowati, vdělati, sl. vrobiti; es iſt ihm angekünſtelt worden, má vděláno.

Ankuppeln, v. a. připogiti, přiwázati, ſwázati, colligare, copulare. 2) někomu newěſtu namlauwati.

Anlächeln, v. a. někomu ſe přiſmjwati, na někoho ſe vſmjwati, arridere; .

Anlächelung, f. vſmjwánj, arriſio.

Anlachen, v. a. ſmáti ſe na někoho, přiſmjwati ſe, adridere. 2) ljbiti ſe, adridere; das Anlachen, n. přiſmjwánj, adriſio; zaljbenj, adriſio.

Anlage, f. vloženj, vſtanowenj, základ, založenj, inſtitutio. 2) způſobnoſt, facultas. 3) počátečné zakládánj, začátky, initia, náloha ? 4) daň, plat vložený, tributum. 5) náklad, impenſa.

Anlände, f. břeh, čerpadlo, přjſtaw, ſtanowiſſtě, portus, navale.

Anlanden, anländen, v. n. k břehu, k zemi ſe připlawiti, připlauti, přiſtati, přiſtawiti, adpellere.

Anlandung, f. připlawenj, přiſtawenj.

Anlangen, 1. v. n. přibrati ſe, přigjti, advenire; —gung, f. přjchod, přigitj. 2. v. a. týkati ſe, adtinere; was mich anlanget, co ſe mne tkne, týče. Anlangend, týkagjcý ſe; die Sache anlangend, co ſe té wěcy týče, týkage ſe té wěcy; um etwas, proſyti, požádati.

Anlaſchen, v. a. lizowati, ſ. Abplätzen.

Anlaß, m. plur. Anläſſe, přjčina, přjležitoſt. 2) podoba, podobenj, ſ. Anſchein. Es hat allen Anſchein dazu, wſſecko ſe k tomu podobá.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání