Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Meß- – Metzgerhandwerk

Meß- meſſnj, meſſný, missalis; das Meßgewand, meſſné raucho; das Meßopfer, obět mſſe ſwaté, 2) trhowý, trhownj: 42 das Meßgut, trhownj zbožj. 3) měřicý, mensorius; die Meßfahne, měřický praporeček; der Meßtiſch, měřický ſtolec, mensula praetoriana. 3) měřicý; die Meßkanne, měřicý konew, konwice.

Meßbar, adj. měřitedlný

Meßbuch, n. miſál, meſſnj knjha, ol. mſſál, missale.

Meſſe, f. mſſe, missa; die Meſſe leſen, mſſi ſlaužiti, čjſti; im Scherze, mſſjti. 2) trh; garmark.

Meſſen, v. a. irr. du miſſeſt, ich maß, ich mäße, habe gemeſſen, měřiti, metiri. 2) v. n. das Tuch mißt zwanzig Ellen, ſukna geſt dwacet loket. Das Meſſen, die Meſſung, měřenj.

Meſſer, m. měřitel, měřič, mensor; die —in, měřitelkyně.

Meſſer, n. nůž, culter; (zu den Kienfackeln, laučnjk, Späne zu ſpalten, mor. dřinčák ein Taſchenmeſſer zawjrák, ein ganz gemeines, kudla.) dim. das Meſſerchen, nožjk, nožjček; einem das Meſſer an die Kehle zu ſetzen, do chobotu wehnati; nůž někomu k hrdlu přiložiti. Meſſerſcharf, oſtrý gako nůž.

Meſſerheft, n. držadlo v nože.

Meſſerſchale, f. ſtřenka ( sl. črjenka), nožowá, v nože.

Meſſerſcheide, f. nožnice.

Meſſerſchmied, m. nožjř; die —in nožjřka, Meſſerſchmid- geſell, nožjřſký towaryš.

Meſſerſchmidhandwerk, n. nožjřſtwj.

Meſſerſchneide, f. oſtřj nože.

Meſſerſpitze, f. ſſpice, ſſpička v nože; eine Meſſerſpitze voll, ſe ſſpic nože.

Meſſerſtich, m. bodnutj, rána nožem.

Meßgeld, n. měrné. 2) penjze trhownj, na trh, na garmark.

Meſſianiſch, adj. meſyášſký.

Meſſias, m. meſyáš, Messias.

Meſſiat, n. meſyášſtwj.

Meſſing, n. moſaz aurichalcum; ein Meſſingſtück, moſazák.

Meſſing, moſazný; der Meſſingdrath, moſazný drát. 2) moſazowý; die Meſſinghütte, moſazová huť, na moſaz.

Meſſingen, adj. moſazný.

Meſſingſchmid, m. moſaznjk.

Meßkunſt, f. měřictwj, ars mensoria.

Meßkünſtler, m. Feldmeſſer, měřič, zeměměřič.

Meßner, m. koſtelnjk, kapelnjk; aedituus; die —in, koſtelnice.

Meßpfaff, m. mſſář, (půlzlatnjk).

Meßprieſter, m. kněz mſſi čtaucý, čjtagjcý.

Meßruthe, f. tyč k měřenj, měřičký prut, decempeda.

Meſte, f. ſſkatule, krabice. 2) Salzmeſte, ſlánka, proſtice.

Metall, n. kow, metallum; edle Metalle, drahé kowy.

Metallen, adj. kowowý, kownj (měděný).

Metalliſch, adj. kowowatý, rudowatý.

Metallurgie, f. vměnj o kowjch, o rudách, Metallurgia.

Metaphyſik, f. metafizyka, metaphysica.

Meth, m. medowina, mor. medek.

Methode, f. způſob.

Mette, f. gitřnj, matutinum.

Metze, f. newěſtka, kurwa, meretrix.

Metze, f. ein öſtreicher Metzen, rakauſká měřice, (menſſj než korec aneb ſtrych) mjrka, metreta; 3) 2) mjrka, čtwrtce.

Metzeley, f. ſekanice, flákanice, ſeč.

Metzeln, v. a. porážeti; der Metzger hat gemetzelt, řeznjk porážel. 2) ſekati, flekati, ſſawlowati. Das Metzeln, poráženj, ſekánj.

Metzen, v. n. měřičné bráti.

Metzengeld, n. měřičné.

Metzgen, v. a. porážeti.

Metzger, m. řeznjk, lanio; die —in, řeznice.

Metzger-, řeznický; Metzger-Hund, řeznický pes.

Metzgerhandwerk, n. řeznictwj; — treiben, řezničiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání