Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Abfolgen – Abgeſagt

Abfolgen, v. a. popuſtiti, wydati. 2) 5 v. n. abfolgen laſſen, na něčj žádoſt powoliti, dáti wzýti.

Abfordern, v. a. odezwati, odwolati, odwozowati. 2) pohledáwati, požádati něčeho.

Abformen, sformowati, ſtwořiti, wytwářiti, wypodobniti.

Abforſchen, ſ. forſchen.

Abfragen, otazowánjm wyzwjdati, wytazowati ſe.

Abfreſſen, obežrati, požjrati. 2) ſich, freſowati ſe, vžrati ſe.

Abfrieren, v. n. ozábnauti, odzábnauti, vmrznauti, zmrznauti, oznobiti ſe.

Abfröhnen, robotu odbyti, odrobiti.

Abfuhre, f. odwezenj, odwážka, odwod.

Abführen, v. a. odwéſti. 2) mit Pferden, odwézeti. 3) mit Arzneymittel, počiſtiti, počiſſťowati ſe.

Abführung, f. odwedenj, odwod; odwezenj; počiſſtěnj.

Abfüllen, v. n. ohřebiti ſe.

Abfurchen, v. a. zbrázditi, na záhony rozděliti.

Abgabe, f. dodánj, odewzdánj, odwáděnj, odwod. 2) berně, daň, f. poplatek.

Abgang, m. odcházenj, odchod. 2) wſſeliké wýmetky a trůſky, ku přjkl. a) z zlata, ſtřjbra, železa, okuge; b) z dřewa, třjſky, třjſſtky, odřezky; c) při pilowánj a ſtrauhánj, odpilky, odſtružky, piliny, drtiny; d) z ſukna a t. d. okragky, oſtřižky. 3) odbyt na wſſelico. 4) ſcházenj, vbýwánj, vcházenj, vgitj. 5) chyběnj, nedoſtatek, vgma, ztráta. 6) ſcházenj, zaſſloſt, zwetſſeloſt, in Abgang kommen, ſcházeti, pomjgeti, zwetſſeti.

Abgeben, v. a. dodati, oddati, odewzdati, odwéſti. 2) es wird Schlägerey abgeben, z toho pogde pranice. 3) ſich mit jemanden, s někým zacházeti, obcowati. 4) mit etwas, něcjm něčjm ſe objrati, zanáſſeti. 5) wer wird ſich damit abgeben? kdož ſe bude s tjm párati, pitwati, zanepráždňowati? 6) er gibt ei en Soldaten ab, geſt wogákem, za wogáka.

Abgeber, m. dodáwač, dodawatel, odewzdawatel.

Abgeboth, n. předraženj, přeplacenj. 2) prohláſſenj, ſ. Aufgeboth.

Abgebrannt, opálený, pohořelý. 2) od ſlunce, obhořelý, oſmahlý.

Abgebrannter, m. pohořelý, sl. pohořelec.

Abgefallen, odpadlý, ſpadlý. 2) Obſt, opadané owoce, opadalky, pádel, pádež, poma caduca.

Abgefallener, m. odpadlec, odtrženec, wypadlec, ſtržek, deſertor religionis.

Abgehärtet, otrlý, otužený, zatwrdlý.

Abgehen, v. a. obcházeti něco, obchoditi, vchoditi. 2) v. n. odgjti, vgjti, odcházeti, ſcházeti, vhnauti. 3) od práwa, neb od zdánj ſwého vpuſtiti, vſtaupiti. 4) mit Tode, ſmrtj ſgjti. 5) vbýwati, vcházeti, nedoſtáwati ſe; die Farbe geht ab, barwa pauſſtj; es geht ihm nichts ab, ničeho ſe mu nenedoſtáwá, Kom. w ničemž nemá nedoſtatku. 6) es wird ohne Blutvergießen nicht abgehen, neſegde, neſkončj ſe bez krweprolitj.

Abgelebt, wěkem ſeſſlý, zletilý, aetate confectus.

Abgelegen, daleký, oddálený, wzdálený. 2) ſleželý, vleželý.

Abgelegenheit, f. dalekoſt, wzdálenoſt.

Abgemärgelt, wychřadlý, wyzáblý, zhubený.

Abgemattet, vnawený, vſtalý, zemdlený.

Abgeneigt, nenáchylný, nenáklonný, nepřjchylný, odwrácený, nepřjzniwý, er iſt mir nicht abgeneigt, přege mi.

Abgeneigtheit, f. nenáchylnoſt, nepřjzniwoſt, odwrácenoſt.

Abgenützt, zpotřebowaný, zvžjwaný. 2) oſſumělý, otřelý.

Abgeordneter, m. wyprawený, zřjzený poſel, wyſlanec.

Abgeſagt, odepřený, odpowěděný; abgeſagter Feind, odpowědnjk, vhlawnj nepřjtel.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání