Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Monathsſchrift – Morgen

50

Monathsſchrift, f. měſýčnjk, měſýčný ſpis.

Mönch, m. mnich, řeholnjk, monachus; ein Barfüßer Mönch, boſák, monachus discalceatus. 2) kleſſtěnec, řezanec, walach. 3) fig. černohláwek.

Möncherey, f. mnišſtwj, mnichowſtwj.

Mönchs-, mnišſký; die Mönchskappe, kápě, mnišſká kápě; die Mönchskutte, mnišſká flanda, hazuka, hábit.

Mönchskloſter, n. mužſký kláſſter, pro mnichy.

Mönchspfeffer, m. drmek.

Mönchsplatte, f. mniſký mnišský pleš, 2) der Mönchskopf, pléſſka, Leontodon taraxacum Lin.

Mond, m. měſýc, luna, luna; dim. das Möndchen, měſýček, der Mond ſcheint hell, měſýc ſwjtj gako rybj oko, nimmt zu, měſýce přibýwá; nimmt ab, měſýce vbýwá, měſýc geſt na wetech. 2) měſýc, mensis.

Mond-, měſýčný; das Mondauge, měſýčné oko; die Mondſcheibe, měſýcné měſýčné kolo.

Mondäugig, Mondblind, Mondflüſſig, adj. měſýčný.

Mondenjahr, n. měſýčný rok.

Mondfinſterniß, f. zatměnj měſýce.

Mondlicht, n. Mondſchein, m. měſyčina, měſýčnoſt.

Mondſüchtig, adj. měſýčný, náměſýčný, lunaticus; ein Mondſüchtiger náměſýčnjk.

Mondſüchtigkeit, f. náměſýčnoſt.

Mondswandlung, f. proměny měſýce.

Mondtaube, f. S. Trommeltaube.

Monkalb, n. záſnět.

Monſtranz, f. monſſtrancý.

Montag, m. pondělj, pondělek, dies lunae.

Montägig, adj. pondělnj.

Mops, m. mupſljk.

Moral, f. včenj o mrawjch, mrawoſlowj.

Moraliſch, adj. mrawný.

Moraſt, m. močál, močidlo, bahno, mor. bařina , bařjſko.

Moraſtig, adj. bahnitý, bahniſſtný, močálowitý, bahniwý; — ſeyn, bahniti ſe.

Morchel, f. ſmrž, ſmrže, sl. ſmrček, Phallus esculentus Lin. eine große, chřapáč.

Mord, m. wražda, homicidium; einen Mord begehen, wraždy ſe dopuſtiti, ol. owražditi ſe.

Mord-, wražedlný; der Mordbrief, wražedlné pſanj; das Mordgewehr, wražedlná zbraň.

Mordbrenner, m. žhář, palič.

Mordbrenneriſch, adj. žhářſký, paličſký.

Morden, v. a. mordowati, zabiti, zabjgeti.

Mörder, m. wražedlnjk, mordýř, wrah, sl. zabigák, homicida; die —inn, wražedlnice; an Jemanden zum M. werden, někoho zabiti.

Mörder-, wražedlnický, wražedlničj, lotrowſký; die Mördergrube, lotrowſká peleš, ſkreyš.

Mörderey, f. wražedlnictwj.

Mörderiſch, Mörderlich, adj. wražedlný. adv. —ně.

Mörderlich ſchreyen, křičeti vkrutně, až hrůza.

Mordgeſchrey, n. pokřik o zpáchané wraždě. 2) náramný, hrozný křik, hulákánj.

Mordgeſell, m. ſpolečnjk, aučaſtnjk wraždy.

Mordkind, n. bibl. wražedlnjk.

Mördlich, adj. wražedlný; ſmrtedlný.

Mordthat, f. wražda.

Mordweg, m. hrdelnj ceſta, pekelná, kamenitá, koſtrbatá.

Morgen, adv. zeytra, zýtra, cras; hebe es bis morgen auf, vlož, ſchowey to k zeytřj, k zeytřku, do zeytřka; Morgen früh, zeytra ráno, Morgen Mittag, Nachmittag, Abend, zeytra o poledni, po polednj, wečjr, k wečerau; von Morgen an, od zeytřka.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání