Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Nachkömmling – Nachſchmecken

60

Nachkömmling, m. potomek.

Nachkoſt, f. gjdlo po poljwce.

Nachlaß, m. pozůſtaloſt.

Nachlaſſen, I. v. irr. a. pozůſtawiti, zanechati, relinquere. 2) popuſtiti, popauſſtěti; einen Strick, prowaz popuſtiti, powoliti, die Hunde, pſy popuſtiti. 3) fig. a) Einem etwas, Sünden, Strafe, hřjchy, treſt odpuſtiti. b) Zehn Thaler, deſet tolarů ſlewiti. c) Er läßt ſchon nach, giž vlewuge, vpauſſtj, ochabuge. II. v. n. vlewowati, vlewiti; der Schmerz, die Krankheit, die Kälte läßt nach, boleſt, nemoc, zyma vlewuge, zymy vbýwá; ſ. Zorn hat nachgelaſſen, geho hněw vtichl, vkrotil ſe.

Nachlaſſenſchaft, f. pozůſtaloſt.

Nachläßig, adj. nedbalý, nedbanliwý, negligens; ein nachläßiger Menſch, nedbalec, foem. nedbalkyně. adv. —le.

Nachläßigkeit, f. nedbaloſt, nedbánliwoſt, nedbalſtwj.

Nachlaſſung, f. odpuſſtěnj, remissio.

Nachlaufen, v. irr. n. za někým běhati.

Nachleben, v. n. žiwu býti dle, podlé —; Eines Vorſchrift, dle něčjho předpiſu žiwu býti, ſe ſprawowati.

Nachlegen, v. a. přiložiti, přikládati.

Nachleſe, f. paběrowánj; des Weines, zbjrka.

Nachleſen, v. irr. a. paběrowati, racemari. 2) přečjſti, po někom čjſti.

Nachmachen, v. a. dělati po někom.

Nachmahd, f. otawa.

Nachmahlig, adj. potomnj.

Nachmals, adv. potom.

Nachmittag, m. odpoledne, popolednj čas; ich komme Nachmittag, po polednj přjgdu.

Nachmittägig, adj. popolednj , poobědnj.

Nachmittags, adv. odpoledne.

Nachrechen, v. a. po někom hrabati.

Nachrechen, m. pohrabačky, f. pl. beyky, m. pl.

Nachrede, f. pomluwa; üble Nachrede, zlá powěſt, pořekadlo, pohuba.

Nachreden, v. a. pomluwiti, pomlauwati. 2) po někom mluwiti.

Nachreichen, v. a. wjce podati, poſtrčiti.

Nachreißen, v. n. dále ſe trhati, popotrháwati ſe.

Nachreue, f. pykánj.

Nachricht, f. zpráwa, náwěſſtj, wědomoſt.

Nachrichter, m. kat, poprawce, carnifex.

Nachrichterey, f. die Wohnung, katowna. 2) Das Gewerbe, katowſtwj.

Nachrichtlich, adv. zpráwně.

Nachrücken, v. n. mit den Truppen, přitáhnauti, wtrhnauti. 2) v. a. (den Tiſch,) poniknauti, proſtrčiti (ſtůl).

Nachruf, m. wolánj za někým, zawolánj.

Nachruhm, m. ſláwa po ſmrti.

Nachrühmen, v. o. v. a. v. n., v. a. pozadu chwáliti; das muß man ihm nachrühmen, w tom ſe muſý dáti pochwala.

Nachſagen, v. a. po někom řjkati; ſage mir nach, řjkey po mně. 2) Gutes, dobře o někom mluwiti, powjdati; das kann ich zu ſ. Ruhme nachſagen, to mohu k geho pochwale řjcy. 3) Böſes, pomlauwati, zlau zpráwu o někom dáwati.

Nachſammeln, v. n. pozběrowati.

Nachſatz, m. zadnj položenj, zaſádka ?

Nachſchallen, v. n. rozljhati ſe.

Nachſchauen, o. n. v. n. po někom kaukati. 2) dohljdati, dohljžeti, přihljžeti.

Nachſchicken, v. a. za někým poſlati.

Nachſchieben, v. irr. a. poſtrkáwati, poſtrčiti.

Nachſchießen, v. irr. a. přidati, dodati; Geld, penjze. 2) v. n. a) po někom ſtřjleti. b) ſwaliti ſe, ſletěti po něčem.

Nachſchlagen, v. a. a) po někom bjti. b) Einem Erze, rudy hledati. c) Eine Stelle im Buche, mjſto w knjze hledati, knihu rozwinauti.

Nachſchleichen, v. irr. n. za někým kradmo lezti, lauditi ſe, ſſlakowati.

Nachſchlüſſel, m. faleſſný kljč.

Nachſchmecken, v. n. chuť po něčem mjti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání