Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Nachſchneiden – Nacht

61

Nachſchneiden, v. irr. a. podlé nečeho něčeho řezati.

Nachſchnitt, m. wýřezek podlé něčeho.

Nachſchreiben, v. irr. a. als eine fremde Schrift, něčj pjſmo, ruku wytwořiti, trefiti. Jemandes Worte, po někom pſáti. 3) Was verſäumet worden, připſati. 4) hinterher, za někým pſáti, dopiſowati.

Nachſchreyen, v. irr. n. za někým křičeti.

Nachſchrift, f. podpis, postscriptum.

Nachſchuß, m. doſtatek, doplatek.

Nachſchwarm, m. druhý rog.

Nachſchwärzen, v. n. potom zčernati.

Nachſehen, v. irr. n. za někým hleděti. 2) v. a. Fehler, prominauti, promjgeti, prohljdnauti, prohljzeti, přehljdnauti; der Gläubiger dem Schuldner, showjwati. 3) podjwati ſe, dohljdnauti, dohljzeti, inspicere.

Nachſetzen, v. a. zaſaditi; nachgeſetze Worte, njže poſazená ſlowa. 2) podſaditi, podwrhnati, podložiti. Ein nachgeſetzter Erbe, podložený dědic; alles andere Gott nachſetzen, wſſe giné Bohu zaſaditi. 2) v. n. za někým ſe hnáti, puſtiti, geg ſtihati; fig. ſeinen Begierden, žádoſtem howěti, vzdu pauſſtěti.

Nachſicht, f. promjgenj, prohljženj, showjwánj.

Nachſichtig, adj. showjwawý, promjgegjcý, prohljdáwý.

Nachſichtigkeit, f. ſhowjwawoſt.

Naſingen Nachſingen, v. a. po někom zpjwati.

Nachſinnen, v. irr. n. přemeyſſleti, rozgjmati.

Nachſommer, m. babſké, babj léto.

Nachſpiel, n. pohřj ?

Nachſprechen, v. irr. a. odpowjdati, po někom řjkati.

Nachſpüren, v. n. ſljditi, ſſlakowati.

Nächſt, superl. adv. wedlé; er ſaß zu nächſt bey mir, ſeděl hned wedlé mne; er wohnt hier nächſt, hned zde wedlé bydlj. 2) po; nächſt dir, po tobě; nächſt Gott, po Bohu; nächſt dem, po tom, mimo to. 3) onehdá; nächſt, als ich im Garten war, onehdá, když ſem byl w zahradě.

Nachſtand, m. reſt.

Nächſte, adj. neybližſſj; ich komme mit nächſtem, přigdu co neydřjwe; nächſten Montag, přjſſtj pondělj. 2) bližnj, proximus.

Nachſtechen, v. irr. a. přeryti.

Nachſtehen, v. irr. n. náſledowati. 2) po někom býti, gjti; der Menſch ſteht den Thieren an Stärke nach, člowěk geſt o mnoho ſlabſſj než zwjřata.

Nachſteigen, v. irr. n. za někým lezti.

Nachſtellen, v. n. vkládati, auklady , zálohy ſtrogiti, činiti, odſydla pozadu kláſti, insidiari; Einem Amte, čjhati na auřad; nach dem Leben, na žiwot někomu ſtáti, bezžiwotj hledati.

Nachſteller, m. aukladnjk, insidiator.

Nachſtellung, f. auklady, zálohy, insidia.

Nächſtens, adv. co neydřjwe.

Nachſteuer, f. dodawek k berni.

Nachſteuern, v. a. dodáwati k berni.

Nachſtoppeln, v. a. poběrowati.

Nachſtoßen, v. a. poſtrčiti.

Nachſtreben, v. n. dychtiti, vſylowati, taužiti po něčem.

Nachſuchen, v. n. hledati, ſſukati, ſſtárati; etwas, wyhledáwati; in Papieren, Büchern, přehljžeti, přehledáwati.

Nacht, f. pl. die Nächte, noc, nox; gute Nacht ſagen, dobrau noc dáti; bey der Nacht, w nocy; bey ſtockfinſterer Nacht, w ljté, čjré nocy; es wird Nacht, ſmrká ſe, ſſeřj ſe, ſaumrká ſe, připozdjwá ſe; bey anbrechender Nacht, na noc, k nocy; Tag und Nacht arbeiten, dnem y nocý, we dne w nocy pracowati; die Nacht hindurch, celau noc; Nachts, w nocy; zu Nachteſſen, wečeřeti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání