Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Nacht- – Nachwuchs

Nacht-, nočnj, nocturnus; die Nachtarbeit, 62 nočnj práce; der Nachttopf, nočnj hrnec; der Nachtſtuhl, nočnj ſtolice.

Nachtblatter, f. nočnj neſſtowice, přjmět, epinyctis.

Nachtbrod, n. Nachteſſen, n. wečeře.

Nächten, adv. wčera wečjr.

Nachten, v. n. ſaumrkati ſe, ſmrkati ſe.

Nachteile, f. ſowa, strix ulula Lin.

Nachtfalter, m. S. Nachtvogel.

Nachtgarn, n. tenátka na ſſkřiwany.

Nachtgeiſt, m. přjſſera, oblada obluda , ſtraſſidlo.

Nachtgleiche, f. rownodennoſt, aequinoctium.

Nachtheil, m. ſſkoda, vgma.

Nachtheilig, adj. ſſkodliwý.

Nachtheiligkeit, f. ſſkodliwoſt.

Nachthemde, n. čechel, čechljk.

Nachtherberge, f. nocleh; nehmen, noclehowati, na noclehu býti, přenoclehowati, nocowati, pernoctare.

Nachthun, v. a. něco po někom dělati.

Nächtig, adj. nočnj; dreynächtig, trognočnj.

Nachtigall, f. ſlawjk, dim. ſlawjček, Motacilla Luscinia; eine junge, ſlawjče, ſlawičátko.

Nachtiſch, m. konfekty, pamlſky, pochautky, cukrowiny, ſſály.

Nachtlager, n. nocleh.

Nächtlich, adj. nočnj. adv. nočně, nočnjm čaſem.

Nachtmahl, n. wečeře.

Nachtmänchen, n. můra.

Nachtmotte, f. ſſwáb; Phalena Phalaena Tinea Lin.

Nachtmücke, f. ſwětluſſka.

Nachtrab, m. zadnj wogſko.

Nachtrabe, m. Nachtreihe Nachtreiher , lelek, ardea Nicticorax Lin. Ziegenmelker, kozodog, Caprimulgus Lin. 3) fig. nočnj ſowa, plahočil.

Nachtraben, v. n. drndati, cárati, plahočiti ſe za někým.

Nachtrachten, v. n. čjhati, páſti na něco, dychtěti po něčem.

Nachtrag, m. dodatek, důneſek.

Nachtragen, v. a. za někým néſti. 2) doneſti, donáſſeti.

Nachtreiher, m. S. Nachtrabe.

Nachtreten, v. n. naſtaupiti, naſtupowati, naſtaupati, za někým ſtaupati.

Nachtrock, m. S. Schlafrock.

Nachtrunde, f. newod, Cyrop.

Nachtrupp, m. pozadnj wogſko.

Nachtſchatten m. hořſká ſladká , potměchuť, Solanum dulcamara Lin. 2) Pſý wjno, pſynky, solanum nigrum Lin.

Nachtſchläger, m. nočnjk, ſlawjk, který w nocy pěge.

Nachtgang, m. prowázce, m. pl.

Nachtſchwalbe, f. kozodog.

Nachtſchwärmer, m. nočnj těkař, nočnj ſowa.

Nachtvogel, m. neſytka, Phalaena Lin. 2) Der Dämmerungsvogel, můra, Splinex Lin. 3) Der Tagfalter, motýl, Papilio Lin.

Nachtwache, f. nočnj ſtráž, bděnj, ponocowánj, ponůcka. — halten, ponocowati.

Nachtwächter, m. ponocný; die —inn, ponocná.

Nachtwächterey, f. ponocenſtwj.

Nachtwandler, m. náměſýčnjk, lunaticus.

Nachwachſen, v. n. porůſti, poporůſtati.

Nachwägen, v. a. přewážiti.

Nachwaiſe, m. pahrobek, posthumus.

Nachwandeln, v. n. po někom, za někým pokračowati

Nachweh, n. potomnj, poſlednj boleſt.

Nachwein, m. zadnj wjno, wodnár, patěſky. S. Treſterwein.

Nachweiſen, v. a. vkázati, povkázati.

Nachwelt, f. potomſtwo.

Nachwerfen, v. a. po někom hoditi. 2) Holz —, dřjwj přiložiti, přikládati.

Nachwinter, m. powlowný čas na konec zymy.

Nachwirken, v. n. potom aučinkowati.

Nachwuchs, m. poroſt, mlaz.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání